24 Μάι 2024
READING

Ένας πιο βιώσιμος τρόπος ζωής είναι ένας δρόμος προς μια πιο ικανοποιημένη ζωή

2 MIN READ

Ένας πιο βιώσιμος τρόπος ζωής είναι ένας δρόμος προς μια πιο ικανοποιημένη ζωή

Ένας πιο βιώσιμος τρόπος ζωής είναι ένας δρόμος προς μια πιο ικανοποιημένη ζωή

Με όσο περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις ασχολούνται οι ανθρωποι, τόσο πιο πολύ θεωρούν ότι η ζωή τους έχει αξία συνολικά.

Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού New Republic τον Ιούνιο: “Θα πρέπει να κάνετε θυσίες για να σώσετε τον πλανήτη”, ενώ η αμερικανική εφημερίδα Metro αναφέρει: “Τι θα δώσετε για να τερματίσετε την αλλαγή του κλίματος;”

Μια σειρά ερευνών δηλώνει ότι, αντί να θέτει σε κίνδυνο την ατομική ευημερία, η υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής αποτελεί ένα δρόμο προς μια πιο ικανοποιημένη ζωή.

Πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι που αγοράζουν “πράσινα” προϊόντα, που ανακυκλώνουν ή που προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες για το περιβάλλον, κατακτούν ικανοποίηση για τη ζωή τους περισσότερο από τους λιγότερο φιλικούς προς το περιβάλλον.

Στην πιο συστηματική εξερεύνηση αυτής της σχέσης μέχρι σήμερα, ο κοινωνικός ψυχολόγος Michael Schmitt στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδά και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι από τις 39 περιβαλλοντικές συμπεριφορές που εξετάστηκαν 37 ήταν θετικά συνδεδεμένες με την ικανοποίηση από την ζωή ,εξαιρέσεις είναι η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών ή carpooling, και χρήση του πλυντηρίου / στεγνωτηρίου μόνο όταν είναι γεμάτο.

Συνεπώς, η συμμετοχή σε τοπικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες είναι πολύ πιο θετική για την ικανοποίηση της ζωής από ότι, ας πούμε, να κλείνετε τη βρύση ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας.

Ορισμένες φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεση των ανθρώπων.

Για παράδειγμα η ποδηλασία προς την εργασία μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά αντί να οδηγεί κάποιος με αυτοκίνητο.

Ο περιβαλλοντικός ψυχολόγος Tim Kasser, ειδικός στον υλισμό και την ευημερία και τώρα καθηγητής στο Knox College του Illinois, υποστήριξε ότι η φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά μπορεί να συμβάλει στις ανάγκες των πολιτών για αυτονομία, αυτάρκεια και αίσθημα ικανοποίησης – όλοι τους βασικοί πυλώνες της ευημερίας.

Το μέλλον απαιτεί “οικονομία” στους πόρους της γης,σεβασμό στο περιβάλλον και συνείδηση βιωσιμότητας από όλους.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.