24 Ιούλ 2024
READING

Πώς μπορούν οι εταιρείες να ενσωματώσουν ουσιαστικά τον ακτιβισμό στις δράσεις τους; 

3 MIN READ

Πώς μπορούν οι εταιρείες να ενσωματώσουν ουσιαστικά τον ακτιβισμό στις δράσεις τους; 

Πώς μπορούν οι εταιρείες να ενσωματώσουν ουσιαστικά τον ακτιβισμό στις δράσεις τους; 

Τα τελευταία χρόνια, η τάση του purpose driven marketing έχει εξελιχθεί και πλέον εφαρμόζεται μέσα από την μεγαλύτερη εστίαση σε ακτιβιστικές δράσεις που υιοθετούν οι εταιρείες  καθώς προσπαθούν πλέον να ζυγίσουν και να τοποθετηθούν επάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως είναι τα πολιτικά θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικό-πολιτικής συνομιλίας. 

Εφόσον, λοιπόν, η παραπάνω στρατηγική πραγματωθεί σωστά εξελίσσεται σε μια στρατηγική που προσελκύει αποδοτικότερα τους καταναλωτές, αφού σχεδόν οι μισοί από αυτούς αντιμετωπίζουν αυτήν την τάση πολύ θετικά, περίπου το ένα τρίτο πιστεύει ότι όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία πραγματική και ουσιαστική αλλαγή και περισσότεροι από τους μισούς αναφέρουν ότι ο ακτιβισμός από την μεριά των εταιρειών επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά τους ή την εντύπωση τους για την κάθε εταιρεία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Piplsay.

Ωστόσο, η υιοθέτηση ενός ακτιβιστικού προφίλ και η ουσιαστική υποστήριξη της αλλαγής δεν είναι εύκολη και απαιτεί μια προσεκτική, αυθεντική προσέγγιση σε όλο το μήκος των εταιρικών δομών, σύμφωνα με  στελέχη της Procter & Gamble και του Lush, ενός  της beauty brand.

Ουσιαστική εμπλοκή με τον ακτιβισμό 

Πιο συγκεκριμένα, για την Lush, ο ακτιβισμός αποτελεί μέρος του DNA της εταιρείας, αφού δύο από τους ιδρυτές της να έχουν ταχθεί και αγωνιστεί κατά των δοκιμών σε ζώα πριν από την δημιουργία της εταιρείας. Ωστόσο, οι ακτιβιστικές δράσεις της εταιρείας είναι ένα ζήτημα που απαιτεί χρόνο και οι εκστρατείες αυτού του είδους συνήθως παίρνουν από μερικούς μήνες έως τρία χρόνια μέχρι να υλοποιηθούν. Βέβαια, το πρώτο βήμα είναι πάντα η επικοινωνία και οι συναντήσεις με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εργάζονται επάνω στις εκάστοτε αιτίες για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει νόημα και σκοπός στην μεταξύ τους συνεργασία.

Έτσι, καθίσταται σαφές ότι είναι ανάγκη για τις εταιρείες να εμπλέκονται ουσιαστικά και εκ των έσω με την εκπροσώπηση των δράσεων που υποστηρίζουν και τελικά αφενός να βοηθήσει στην πραγμάτωση της αλλαγής και αφετέρου να πείσουν τους καταναλωτές για την ακτιβιστική φύση τους.

Οι καταναλωτές σήμερα μπορούν πραγματικά να αντιληφθούν τα πράγματα που δεν είναι αυθεντικά και σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται το σημαντικότερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουν: η απουσία διορατικότητας, ειλικρινούς συμπεριφοράς και διαφάνειας. 

Ενσωμάτωση του ακτιβισμού στην φιλοσοφία της εταιρείας 

Μέρος της ουσιαστικής εμπλοκής των εταιρειών με τον ακτιβισμό είναι η εφαρμογή των ακτιβιστικών ενεργειών και δράσεων στην ίδια την φιλοσοφία και την λειτουργία της εταιρείας. Επί παραδείγματι, στο πλαίσιο της εκστρατείας για τα δικαιώματα των trans, η Lush έκανε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε εσωτερικά η εταιρεία ούτως ώστε να είναι πιο trans inclusive.

Η P&G έχει καταστήσει την ποικιλομορφία και το inclusivity προτεραιότητα της εδώ και χρόνια. Η εταιρεία επέκτεινε πρόσφατα τις μακροχρόνιες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της φυλετικής προκατάληψης και των στερεοτύπων στον κόσμο των διαφημίσεων με τη νέα εκστρατεία «Widen The Screen» η οποία επικεντρώνεται στη συμπερίληψη δημιουργών μαύρου χρώματος σε διαφημιστικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. 

Εν κατακλείδι, το να κάνει μία εταιρεία τον ακτιβισμό μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής της και να υιοθετήσει αντίστοιχο προφίλ σε όλο το μήκος της εταιρικής δομής εκτιμάται ότι συνιστά μία συνταγή που θα εξασφαλίσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη των καταναλωτών. 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.