14 Ιούν 2024
READING

Β.Σκούρας – Long Lust | “Σκοπός της έρευνας είναι να μετατρέψει τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι μάρκες σε ευκαιρίες”

1 MIN READ

Β.Σκούρας – Long Lust | “Σκοπός της έρευνας είναι να μετατρέψει τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι μάρκες σε ευκαιρίες”

Β.Σκούρας – Long Lust | “Σκοπός της έρευνας είναι να μετατρέψει τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι μάρκες σε ευκαιρίες”

Σε μία διαφορετική συνέντευξη με τον Βαγγέλη Σκούρα – ιδρυτή της εταιρείας στρατηγικών ερευνών Long Lust μιλήσαμε για το πώς η έρευνα μπορεί να βοηθήσει τις μάρκες να αποκτήσουν πιο ανταγωνιστική γνώση για το περιβάλλον τους και να μετατρέψουν τις απειλές σε ευκαιρίες. Συζήταμε επίσης για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς και τι διαφορετικό μπορεί να προσφέρει σε αυτή η Long Lust.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.