24 Ιούλ 2024
READING

Οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 45 ετών και το φαινόμενο του Ageism

2 MIN READ

Οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 45 ετών και το φαινόμενο του Ageism

Οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 45 ετών και το φαινόμενο του Ageism

Αποτελεί κοινό τόπο ότι κάποιες εταιρείες έχουν αναδείξει εδώ και πολύ καιρό την ηλικία ως ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό, το οποίο αξιολογείται πολύ συχνά και επιδέχεται πολλών ειδών σχόλια, παρόλο που κανένας δεν ενθαρρύνει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας σε άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών.

Σύμφωνα με έρευνα, η οποία διεξήχθη από το «WerkLabs», σχετικά με τους Αμερικανούς επαγγελματίες 40 χρονών και άνω, διαπίστωσε ότι το φαινόμενο του Ageism συναντάται συχνότερα κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας από ό, τι στους χώρους εργασίας. Η έρευνα ζήτησε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο βίωσαν το συγκεκριμένο είδος ρατσισμού στα τρία στάδια της αναζήτησης εργασίας. Τα βασικά στάδια που προκάλεσαν τα τρία υψηλότερα ποσοστά ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι βίωσαν Ageism είναι τα παρακάτω: οι πρώτες συζητήσεις στο πλαίσιο των συναντήσεων, οι συναντήσεις σχετικά με τις τελικές αποφάσεις των προσλήψεων και οι συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου. Μερικά σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι τα παρακάτω: 

  • Το (68%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν αντιμετωπίσει το φαινόμενο του Ageism, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας

  • Οι γυναίκες δήλωσαν ότι βίωσαν το φαινόμενο του Ageism στην επαγγελματική τους πορεία κυρίως από τους άνδρες. 

  • Οι περισσότερες διακρίσεις λόγω ηλικίας επηρεάζουν συχνότερα τους επαγγελματίες με μεγαλύτερες προοπτικές καριέρας, συγκριτικά με εκείνους που βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα. 

  • Το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που βίωσαν το συγκεκριμένο είδος ρατσισμού παρατηρήθηκε σε εταιρείες χρηματοοικονομικές, διαφήμισης, marketing και τεχνολογίας. 

Πράγματι η πανδημία έχει καταφέρει να επιδεινώσει την κατάσταση προκαλώντας αρκετά εμπόδια. Σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσίευσε το National Bureau of Economic Research, οι ερευνητές του Πανεπιστήμιο Tulane διαπίστωσαν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας για τους εργαζόμενους ηλικίας 65 ετών και άνω σε σύγκριση με τους εργαζόμενους ηλικίας 25 έως 44 ετών. Η οικονομική ύφεση που προκλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας είχε αρνητικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

Ολοκληρώνοντας το φαινόμενο του Ageism  είναι αρκετά έντονο ειδικά το τελευταίο διάστημα με την κατάσταση της πανδημίας.Χωρίς να είναι προφανές αλλά είναι σίγουρα υπαρκτό το φαινόμενο της διάκρισης λόγω ηλικίας αποτελεί μια νέα δύσκολη κατάσταση για μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού.Καμία εταιρεία δεν θα το υποστηρίξει δημόσια αλλά πίσω από κλειστές πόρτες η μεγαλύτερη ηλικία αποτελεί παράγοντα απόρριψης από θέσεις εργασίας.Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό συνδυάζεται με την στρατηγική μείωσης των μισθών σε μια εταιρεία αφού νεότεροι άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης πιθανότατα θα αμειφθούν λιγότερο από πιο έμπειρους εργαζόμενους.

 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.