19 Ιούν 2024
READING

Η έκφραση συναισθημάτων κάνει τις γυναίκες καλύτερους business leaders σε σχέση με τους άνδρες; 

3 MIN READ

Η έκφραση συναισθημάτων κάνει τις γυναίκες καλύτερους business leaders σε σχέση με τους άνδρες; 

Η έκφραση συναισθημάτων κάνει τις γυναίκες καλύτερους business leaders σε σχέση με τους άνδρες; 

Σύμφωνα με ευρήματα μίας πανεπιστημιακής έρευνας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι όταν οι γυναίκες εκφράζουν συναισθήματα ηρεμίας και ευφορίας είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί ηγέτες σε σχέση με τους άνδρες. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα εμφανίζεται συχνότερα στους ηγέτες κορυφαίων θέσεων σε κάποιον οργανισμό. Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι τα στερεότυπα που υφίστανται και ισχυρίζονται πως οι γυναίκες είναι πολύ συναισθηματικές για να μπορούν να αποδίδουν αποτελεσματικά και παραγωγικά σε κάποια θέση ηγεσίας, είναι λανθασμένα. 

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Riverside και του Drexel University ισχυρίζονται ότι υπήρξαν οι πρώτοι, οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία να εξετάσουν και να αναλύσουν τα είδη των συναισθημάτων που εμφανίζονται στους ανθρώπους σε κάποια ηγετική θέση. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να περιγράψουν τα είδη των συναισθημάτων που νιώθουν και εκφράζουν οι leaders. Αποκαλύφθηκαν έξι βασικά συναισθήματα, τα οποία παρατηρούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Συγκεκριμένα τα συναισθήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά είναι: η ευθυμία, η ηρεμία και η υπερηφάνεια, ενώ εκείνα που συνδέονται με την αναποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά είναι: ο θυμός, ο φόβος και το αίσθημα ενοχής. 

Επιπροσθέτως τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα που σχετίζονταν με τις οι σιωπηρές θεωρίες περί συναισθημάτων των leaders έχει να κάνει άμεσα με την κατάταξη. Παραδείγματος χάρη για τους leaders στις υψηλές βαθμίδες ηγεσίας ο αντίκτυπος της αποτελεσματικότητας είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με τους leaders σε κάποια χαμηλότερη ηγετική βαθμίδα όπως είναι ο προϊστάμενος ή ο επόπτης ενός ατόμου. Ωστόσο η επαφή με ηγέτες υψηλών βαθμίδων είναι σαφώς περιορισμένη πράγμα που σημαίνει ότι και οι πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων είναι πολύ λιγότερες. 

Ακόμη ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι, ότι παρόλο που οι άνδρες είναι πιο συγκρατημένοι στο να εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα, οι γυναίκες θεωρούνται πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τους άνδρες όταν δεν εκφράζουν συναισθήματα αρνητισμού. Πολλά άρθρα τα τελευταία χρόνια προώθησαν την αυξημένη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης ή γενικότερα της κατανόησης και της διαχείρισης των συναισθημάτων, όσον αφορά τον χειρισμό των διαπροσωπικών σχέσεων με σύνεση και ενσυναίσθηση.

Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Harvard Business Review, με τίτλο «7 Leadership Lessons Men Can Learn from Women», καταγράφει μια λίστα με χαρακτηριστικά που θεωρούν οι συγγραφείς του άρθρου ότι ανήκουν σε ένα «feminine» στυλ ηγετικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη συναισθηματική σύνδεση με τους εργαζόμενους.Έχουμε ανθρώπινες υπάρξεις στους χώρους εργασίας με πραγματικά συναισθήματα που επιζητούν την εκτίμηση και την ενσυναίσθηση και για αυτόν τον λόγο οι άντρες μπορούν να μάθουν πολλά από τις γυναίκες σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα. 

 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.