21 Ιούν 2024
READING

Έρευνα | Το μερίδιο αναζήτησης αντιπροσωπεύει το 83% του μεριδίου αγοράς μιας μάρκας 

3 MIN READ

Έρευνα | Το μερίδιο αναζήτησης αντιπροσωπεύει το 83% του μεριδίου αγοράς μιας μάρκας 

Έρευνα | Το μερίδιο αναζήτησης αντιπροσωπεύει το 83% του μεριδίου αγοράς μιας μάρκας 

Όταν το μερίδιο αναζήτησης αλλάζει, αλλάζει και το μερίδιο αγοράς. Το μερίδιο αναζήτησης έχει βρεθεί ότι αντιπροσωπεύει το 83% του μεριδίου αγοράς μιας μάρκας και είναι ο βασικός δείκτης του μεριδίου αγοράς. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές που συμβαίνουν στο μερίδιο αναζήτησης σε μια χρονική περίοδο, θα αντικατοπτρίζονται σε μελλοντικές αλλαγές στο μερίδιο αγοράς. 

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε διάφορους τομείς, χώρες και γλώσσες, δείχνει ότι η αναλογία μεταξύ του μεριδίου αναζήτησης και του μεριδίου αγοράς ποικίλλει, ωστόσο, ανάλογα με την κατηγορία και την αγορά. Το μερίδιο αναζήτησης βασίζεται σε δεδομένα αναζήτησης του Google Trends και ορίζεται από τον αριθμό των αναζητήσεων που λαμβάνει μια μάρκα διαιρούμενο με τις αναζητήσεις για όλες τις μάρκες εντός ενός συνόλου ανταγωνιστών σε μια περίοδο έξι έως 12 μηνών. 

Η τελευταία έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο EffWorks Global της IPA, δείχνει επίσης ότι η μέτρηση είναι δυναμική, οπότε όταν αλλάζει το μερίδιο αναζήτησης, αλλάζει και το μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, όταν μια μάρκα δαπανά περισσότερα από το μερίδιο αγοράς της και αυξάνει το μερίδιο “φωνής” της, το μερίδιο αναζήτησης αυξάνεται. Αυτό είναι ένα σημείο-κλειδί, καθώς δείχνει το ρόλο που παίζει η διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, στην προώθηση των επιδόσεων στο διαδίκτυο. Έτσι, φαίνεται ότι το ψηφιακό marketing λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνδυασμό με το offline marketing αντί να το αντικαθιστά.

Εν τω μεταξύ, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέσα ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μερίδιο αναζήτησης σε σύγκριση με τα πιο στοχευμένα κανάλια. Όταν η επικοινωνία τερματίζεται, ωστόσο, η συχνότητα αγοράς μειώνεται, αλλά οι ισχυρές μάρκες είναι σε καλύτερη θέση να ανακάμψουν, αν και όχι στα προηγούμενα επίπεδα. 

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε 30 μελέτες περιπτώσεων που αντιπροσωπεύουν 12 κατηγορίες σε επτά χώρες και αναφέρονται σε συσχετίσεις και όχι σε αιτιώδεις σχέσεις. Η IPA ελπίζει ότι τα ευρήματα παρέχουν απαντήσεις για τις μικρότερες μάρκες που θέλουν να αναπτύξουν μερίδιο αναζήτησης και για τις εταιρείες που πωλούν περισσότερα από ένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Το μερίδιο αναζήτησης συνεχίζει να διεγείρει έντονη και ενθουσιώδη συζήτηση μεταξύ ακαδημαϊκών, strategists και αναλυτών. Οι περιπτώσεις χρήσης υποδηλώνουν σημαντικό ενδιαφέρον για τις προγνωστικές και ανταγωνιστικές δυνατότητες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Τα ευρύματα της συγκεκριμένης έρευνας έρχονται σε συμφωνία με τα ευρύματα μιας άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε τρεις κατηγορίες: τα αυτοκίνητα, την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τα σπίτια (π.χ. ηλεκτρικό ρέυμα, φυσικό αέριο) και τα κινητά τηλέφωνα. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκε και το “base level” μερίδιο αναζήτησης, δηλαδή αυτό που είναι ανεξάρτητο της επίδρασης των διαφημίσεων. Αυτό αποτελεί έναν καλό δείκτη της υποκείμενης δύναμης μιας μάρκας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ή να μειωθεί μέσω της επένδυσης στη διαφήμιση.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.