22 Ιούλ 2024
READING

Ετοιμάζονται παγκόσμιοι κανόνες βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις

3 MIN READ

Ετοιμάζονται παγκόσμιοι κανόνες βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις

Ετοιμάζονται παγκόσμιοι κανόνες βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις

Ένας νέος παγκόσμιος φορέας θέσπισης προτύπων για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας των εταιρειών παρουσίασε πρόσφατα το πρώτο του σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών. Ο νέος φορέας εισέρχεται σε ένα πολυσύχναστο πεδίο, καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε επενδύσεις που προωθούνται ως “πράσινες”. Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB), όπως ονομάζεται, δημοσίευσε δύο σχέδια προτύπων για δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουλίου, πριν από την επίσημη υιοθέτησή τους έως το τέλος του έτους.

Το ISSB ιδρύθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP 26 τον Νοέμβριο του 2021, μετά από έκκληση παγκόσμιων ηγετών, επενδυτών και ρυθμιστικών αρχών για μια πιο αυστηρή προσέγγιση των γνωστοποιήσεων των εταιρειών για το κλίμα, ώστε να καταπολεμηθεί το greenwashing ή η υπερβολή των πράσινων διαπιστευτηρίων. Είναι αδελφό όργανο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι λογιστικοί κανόνες του οποίου χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 140 χώρες.

Διαβάστε επίσης: Η επικοινωνία για την κλιματική αλλαγή

Το ISSB έχει προτείνει δύο νέα πρότυπα, τα οποία οι χώρες θα αποφασίσουν αν θα τα καταστήσουν υποχρεωτικά. Το πρώτο ορίζει γενικές χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Το δεύτερο περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένες απαιτήσεις κοινοποιήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και καλύπτουν τα Scope 1 έως 3, δηλαδή δεδομένα σχετικά με τις άμεσες εκπομπές της εταιρείας, τις έμμεσες εκπομπές από την αγοραζόμενη ενέργεια και τις έμμεσες εκπομπές από την αλυσίδα αξίας της εταιρείας, όπως τους προμηθευτές πρώτων υλών.

Σκοπός είναι να συνδυαστούν οι ποιοτικές πληροφορίες από το πρώτο πρότυπο ISSB με τα ποσοτικά δεδομένα και τους στόχους για τις εκπομπές από το δεύτερο πρότυπο, σε μία έκθεση βιωσιμότητας που θα δημοσιεύεται ταυτόχρονα με τις οικονομικές πληροφορίες, δηλαδή τουλάχιστον ετησίως, με οδηγίες για εξαμηνιαίες ενημερώσεις για όσους το επιθυμούν. Οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σε μορφή επαληθεύσιμη, δηλαδή να μπορούν να ελεγχθούν από εξωτερικούς ελεγκτές, πράγμα ζωτικής σημασίας για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στα νέα πρότυπα.

Διαβάστε επίσης: 3 στους 5 καταναλωτές είναι έτοιμοι να μποϊκοτάρουν brands που δεν υπολογίζουν την κλιματική αλλαγή

Ο γενικός στόχος είναι τα πρότυπα που αποτελούνται από δύο μέρη να δείξουν στους επενδυτές πώς οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και προέρχονται από περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες διακυβέρνησης (ESG) επηρεάζουν την επιχειρηματική αξία μιας εταιρείας, δηλαδή τις μετοχές και το καθαρό χρέος της. Τα σχέδια προτύπων του ISSB καταγράφουν τελικά τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στο περιβάλλον, δεδομένου ότι η ρύπανση έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμα και πιθανά μποϊκοτάζ πελατών, τα οποία επηρεάζουν την κερδοφορία.

Οι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι το ISSB είναι λιγότερο φιλόδοξο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δική της οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) που τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2023, ενώ η πρώτη σειρά υποχρεωτικών ετήσιων εκθέσεων βιωσιμότητας αναμένεται το 2024.

Διαβάστε επίσης: Trends 2022 | Το sustainability ορίζει το μέλλον των επιχειρήσεων

Ωστόσο, το ISSB μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με τους κανόνες της ΕΕ, χωρίς να επηρεάζονται μεταξύ τους. Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει επίσης προτείνει κανόνες δημοσιοποίησης για τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με το σχέδιο προτύπων ISSB. Το ISSB δηλώνει ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με την SEC και την ΕΕ για να προσπαθήσει να ευθυγραμμίσει ακόμα περισσότερο τις προτάσεις του.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.