19 Ιούν 2024
READING

Μήπως οι στόχοι των εταιρειών αναφορικά με την κλιματική αλλαγή είναι ουτοπικοί;

4 MIN READ

Μήπως οι στόχοι των εταιρειών αναφορικά με την κλιματική αλλαγή είναι ουτοπικοί;

Μήπως οι στόχοι των εταιρειών αναφορικά με την κλιματική αλλαγή είναι ουτοπικοί;

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου δεν καταφέρνουν να επιτύχουν τους στόχους τους αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του New Climate Institute’s Corporate Climate Responsibility Monitor (CCRM), που αξιολογεί τις δεσμεύσεις 25 εταιρειών. Αποδεικνύεται ότι πολύ συχνά είτε υπερβάλλουν είτε δημοσιοποιούν εσφαλμένα στοιχεία για τη πρόοδό τους. Εταιρείες όπως είναι το Google, το Amazon, η Ikea, η Apple και η Nestle, δυστυχώς δεν αλλάζουν τις πολιτικές τους τόσο εύκολα.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο κλάδος των επιχειρήσεων δέχεται πιέσεις, για να μειώσει σημαντικά τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα το καταναλωτικό κοινό αναζητά ολοένα και περισσότερα πράσινα προϊόντα. Ορισμένες εταιρείες διαφώνησαν κάθετα με τις κατηγορίες της συγκεκριμένης έκθεσης, δηλώνοντας ότι νιώθουν αδικημένες και ότι έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν δράση για να ενισχύσουν τις προσπάθειες εναντίον της κλιματικής αλλαγής.

Οι εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη αντιπροσωπεύουν το 5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πράγμα που σημαίνει ότι παρόλο που έχουν τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα, διαθέτουν ταυτόχρονα και τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες θα περιορίσουν αισθητά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η έντονη προσπάθεια των εταιρειών να αποδείξουν τις δεσμεύσεις τους αναφορικά με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνεται αρκετά δύσκολη η διάκριση μεταξύ των πραγματικών προθέσεων και εκείνων που δεν έχουν καμία ακεραιότητα. Η πλειονότητα των στρατηγικών που δημοσιοποιούν οι εταιρείες σχετίζεται κατά βάση με την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που θέλουν να αγγίξουν το καθαρό μηδέν. Πράγματι, οι εκπομπές δημιουργούνται από οτιδήποτε, από τη μεταφορά αγαθών έως την ενέργεια που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια και καταστήματα. Το ίδιο ισχύει και για διαδικασίες που σχετίζονται με τις αγροτικές καλλιέργειες ή ακόμη και την κοπή τη δέντρων.

Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, οι μηδενικές εκπομπές αερίου είναι ένας αρκετά μακροπρόθεσμος στόχος. Μέχρι το 2050 η ανθρωπότητα θα πρέπει να έχει περιορίσει το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μειώνοντας τις εκπομπές όσο το δυνατόν περισσότερο και εξισορροπώντας αισθητά εκείνες που δεν μπορούν να εξαλειφθούν και διατηρούνται στην ατμόσφαιρα.

Διαβάστε επίσης: Είναι το ενδιαφέρον της αγοράς για την κλιματική αλλαγή η επόμενη μεγάλη φούσκα;

Ογκόλιθοι της βιομηχανίας έχουν δημοσιοποιήσει τα σχέδιά τους, αναφορικά με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Το Amazon, λόγου χάρη, έχει δεσμευτεί να αγγίξει μηδενικά επίπεδα εκπομπών άνθρακα έως το 2040, ενώ μέχρι το 2025 θα τροφοδοτεί όλες τις δραστηριότητές του από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε παρόμοιο πλαίσιο έχει κινηθεί και η Nestle.Το Google υπόσχεται να έχει απαλλαχθεί από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2030, ενώ η Ikea δεσμεύεται να διατηρήσει εξίσου θετική στάση όσον αφορά τη διαφύλαξη του πλανήτη μέχρι το 2030.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις από τις 25 εταιρείες της έκθεσης (Maersk, Vodafone και Deutsche Telekom), έχουν δεσμευτεί να αφαιρέσουν το 90% των εκπομπών άνθρακα από τις αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού τους.

Διαβάστε επίσης: Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Ikea και άλλα 60 brands ζητούν συμφωνία για μείωση του πλαστικού

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη μελέτη βαθμολόγησε κάθε εταιρεία με γνώμονα την «ακεραιότητα». Αν και κάποιες τα πήγαν σχετικά καλά, καμία εταιρεία δεν κατάφερε να λάβει βαθμολογία «υψηλής ακεραιότητας». Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση ορισμένους δείκτες, όπως τα ετήσια επίπεδα εκπομπών αερίου, η παροχή ανάλυσης των πηγών απ’ όπου προέρχονται οι συγκεκριμένες εκπομπές, καθώς και η εγκυρότητα των πληροφοριών που δημοσιοποιούν οι εταιρείες.

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι φαίνεται να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτού που λένε οι εταιρείες και της πραγματικότητας. Εφόσον οι ισχύουσες στρατηγικές εφαρμοστούν, θα μειώνονταν οι εκπομπές κατά 40% το πολύ, όχι κατά 100% που υπόσχονται οι εταιρείες. Οι φιλόδοξοι ισχυρισμοί τους πολύ συχνά χάνουν την ουσία και αποτελούν υπερβολή.

Μια αρκετά δύσκολο να προσεγγιστεί και να αξιολογηθεί παράμετρος είναι εκείνη των εκπομπών αερίων που συνδέονται με κάποια έμμεση δραστηριότητα της εκάστοτε εταιρείας. Για παράδειγμα, η έκθεση αναφέρει ότι το 70% του αποτυπώματος της Apple δημιουργείται από κάποια έμμεση δραστηριότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τηλέφωνα Apple, φορητούς υπολογιστές και άλλα προϊόντα.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.