14 Ιούλ 2024
READING

Πώς και γιατί το Amazon θέλει να κλείσει την ευρωπαϊκή αντιμονοπωλιακή έρευνα

4 MIN READ

Πώς και γιατί το Amazon θέλει να κλείσει την ευρωπαϊκή αντιμονοπωλιακή έρευνα

Πώς και γιατί το Amazon θέλει να κλείσει την ευρωπαϊκή αντιμονοπωλιακή έρευνα

To Amazon προσπαθεί να έρθει σε συμβιβασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις κατηγορίες για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών πολιτικών. Η αμερικανική εταιρεία είναι πρόθυμη να μοιραστεί δεδομένα με τους μικρότερους πωλητές και να ενισχύσει την προβολή των ανταγωνιστικών προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Νοέμβριο του 2020, καταλόγισε στη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο μονοπωλιακή χρήση του όγκου, της ισχύος και των δεδομένων που διαθέτει προκειμένου να αποκτά αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μικρότερων πωλητών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της. Ξεκίνησε επίσης έρευνα σχετικά με την πιθανή προνομιακή μεταχείριση του Amazon για τις δικές του προσφορές λιανικής και εκείνων των πωλητών της πλατφόρμας του που χρησιμοποιούν τις δικές του υπηρεσίες logistics και παράδοσης.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το Amazon ήρθε αντιμέτωπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο 746 εκατ. ευρώ στο Amazon για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Έχοντας γλιτώσει το πρόστιμο αυτό μέσω έφεσης, το Amazon προσπαθεί να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ να κλείσουν τις αντιμονοπωλιακές τους έρευνές χωρίς πρόστιμο μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το πρόστιμο για την εξεταζόμενη κατάσταση θα μπορούσε να αγγίξει το 10% του παγκόσμιου τζίρου του.

Ως πάροχος υπηρεσιών διαδικτυακής αγοράς, το Amazon έχει πρόσβαση σε μη δημόσια επιχειρηματικά δεδομένα για τους τρίτους πωλητές, τα οποία περιλαμβάνουν π.χ. τον αριθμό των μονάδων παραγγελθέντων και αποσταλέντων προϊόντων, τα έσοδα που πραγματοποιούν οι πωλητές στη διαδικτυακή αγορά, τον αριθμό των επισκέψεων στις προσφορές των πωλητών, δεδομένα σχετικά με την αποστολή, τις ως τώρα επιδόσεις των πωλητών, τις αξιώσεις των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που έχουν ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής, πολύ μεγάλες ποσότητες μη δημόσιων δεδομένων για τους πωλητές διατίθενται στους υπαλλήλους του κλάδου λιανεμπορίου του Amazon και διοχετεύονται απευθείας στα αυτοματοποιημένα συστήματά του, όπου συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση των προσφορών λιανικής του Amazon και των στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεών του εις βάρος των άλλων πωλητών της διαδικτυακής αγοράς. Αυτό επιτρέπει στο Amazon π.χ. να εστιάζει τις προσφορές του στα ευπώλητα προϊόντα από όλες τις κατηγορίες και να προσαρμόζει τις προσφορές του λαμβάνοντας υπόψη μη δημόσια δεδομένα για τους πωλητές που ανταγωνίζεται.

Χάρη στη χρήση μη δημόσιων δεδομένων για τους πωλητές της διαδικτυακής αγοράς του, το Amazon αποφεύγει τους συνήθεις κινδύνους του ανταγωνισμού στο λιανεμπόριο και μοχλεύει τη δεσπόζουσα θέση του στην αγορά της παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής αγοράς στη Γαλλία και τη Γερμανία, που είναι οι μεγαλύτερες αγορές του Amazon στην ΕΕ. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει κινήσει δεύτερη αντιμονοπωλιακή έρευνα σχετικά με επιχειρηματικές πρακτικές του Amazon που ενδέχεται να ευνοούν τεχνητά τις δικές του προσφορές λιανικής και τις προσφορές πωλητών της διαδικτυακής αγοράς του που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και παράδοσης της Amazon.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσο τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το Amazon για την επιλογή του νικητή του «Buy Box» και για την παροχή στους πωλητές της δυνατότητας να προσφέρουν προϊόντα στους χρήστες της υπηρεσίας Prime στο πλαίσιο του προγράμματος ανταμοιβής πελατών Prime, οδηγούν σε προνομιακή μεταχείριση του κλάδου λιανικής του Amazon ή των πωλητών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και παράδοσής του.

Το «Buy box», το οποίο προβάλλεται σε περίοπτη θέση στους ιστοτόπους του Amazon, επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν αντικείμενα από συγκεκριμένο λιανοπωλητή απευθείας στο καλάθι αγορών τους. Για τους πωλητές της πλατφόρμας, είναι πολύ σημαντικό η προσφορά τους να κερδίσει το «Buy Box» (δηλαδή να επιλεγεί ώστε να εμφανιστεί στο πλαίσιο αυτό), καθώς το Buy Box προβάλλει σε περίοπτη θέση την προσφορά ενός μόνο πωλητή για ένα συγκεκριμένο προϊόν στις διαδικτυακές αγορές του Amazon, και σε αυτό βασίζεται μεγάλο ποσοστό όλων των πωλήσεων.

Η άλλη πτυχή της έρευνας επικεντρώνεται στη δυνατότητα των πωλητών να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους χρήστες της υπηρεσίας Prime. Η προσέγγιση των καταναλωτών αυτών είναι σημαντική για τους πωλητές, διότι ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας Prime αυξάνεται συνεχώς και επειδή τείνουν να κάνουν περισσότερες αγορές από τους μη χρήστες. Η υπό διερεύνηση πρακτική, εάν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να παραβιάζει το άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Παρά την άρνηση των ισχυρισμών της εποπτικής αρχής, το Amazon πρότεινε συμβιβαστικές λύσεις, ώστε να λήξει η έρευνα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πρότεινε να επιτραπεί πρόσβαση των πολιτών σε ορισμένα δεδομένα αγοράς και εγγυήθηκε την παύση συλλογής δεδομένων από τη μονάδα λιανικής του. Η εταιρεία, επίσης, υποστήριξε τη δημιουργία ενός δεύτερου «Buy Box» για προϊόντα, σε περίπτωση που ένα προϊόν του Amazon εμφανιστεί στο πρώτο.

Mε πληροφορίες από το Reuters
Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.