14 Ιούν 2024
READING

Η βιωσιμότητα οδηγεί το μέλλον των επιχειρήσεων

5 MIN READ

Η βιωσιμότητα οδηγεί το μέλλον των επιχειρήσεων

Η βιωσιμότητα οδηγεί το μέλλον των επιχειρήσεων

Το κίνημα της βιωσιμότητας έχει ξεπεράσει προ πολλού την έννοια ενός ακόμη trend. Ο επείγον χαρακτήρας της κλιματικής κρίσης επιτάσσει τη ριζική αλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς η απαίτηση για φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές γίνεται όλο και πιο έντονη.

Ο Ο.Η.Ε. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεμονωμένα κάθε κράτος-μέλος της έχουν λάβει μέτρα προσπαθώντας να μειώσουν την περιβαλλοντική ρύπανση.

Tο κίνημα της βιωσιμότητας αναδιαμορφώνει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται και χρηματοδοτούνται τα προϊόντα. Σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, Forrester, σε αυτή την πορεία, οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις αλλά και μια άνευ προηγουμένου επιχειρηματική ευκαιρία. Το ερώτημα όμως είναι εάν θα την αντιληφθούν εγκαίρως και εάν θα μπορέσουν να την αδράξουν.

Διαβάστε ακόμα: Nature impact: αυτός είναι ο νέος στόχος των επιχειρήσεων

Ακριβώς όπως συνέβη και με την πρώτη και την δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, οι αλλαγές που θα προκύψουν από το κίνημα της βιωσιμότητας θα χρειαστούν χρόνο για να εκδηλωθούν. Στην διαδρομή αυτή οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναπροσδιοριστούν αρκετές φορές καθώς οι προτεραιότητες αλλάζουν διαρκώς και νέες τεχνολογίες αναδύονται.

Η πλέον κατάλληλη στιγμή για τους marketers να δημιουργήσουν τις βάσεις του marketing για αυτή την ευκαιρία, είναι τώρα. Σύμφωνα με τη Forrester, αν και το 76% των CMOs επισήμανε ότι οι “πράσινες” πρωτοβουλίες βρίσκονται μεταξύ των πέντε κορυφαίων προτεραιοτήτων τους για το 2022, πολλοί δεν είναι σίγουροι από πού ακριβώς πρέπει να ξεκινήσουν.

Οι εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν ή θα καταστήσουν δυνατή μια νέα “πράσινη” αγορά. Τα προϊόντα που στοχεύουν σε περιπτώσεις χρήσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όπως είναι η καθαρή ενέργεια, οι έξυπνες συσκευές και οι εναλλακτικές πρωτεΐνες, είναι αυτά που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προσοχή.

Η κάθε ευκαιρία ωστόσο προαπαιτεί την αλλαγή σε συλλογική δράση, από τον μεμονωμένο πολίτη και την κάθε επιχείρηση μέχρι το κοινωνικό σύνολο. Κινητήριος μοχλός για την κινητοποίηση των εταιρειών προς την κατεύθυνση αυτή είναι η αυξημένη δυνατότητα προσέγγισης των καταναλωτών και ενίσχυσης της πιστότητάς τους. Μέσω των social media οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τις έρευνες και τις μελέτες που διεξάγονται πλέον συνεχώς σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στις ίδιες τις επιχειρήσεις και τις δεσμεύσεις που λαμβάνουν. Δίνοντας έτσι στα κανάλια αυτά τη δυνατότητα όχ μόνο να αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά να αναδειχθούν σε “μεγάφωνα” των αρετών και των ελαττωμάτων των εμπορικών σημάτων και σε “ενισχυτές” των επαίνων ή των απογοητεύσεων των καταναλωτών.

Εξάλλου, ήδη περισσότεροι από τους μισούς διαδικτυακούς καταναλωτές των Η.Π.Α. ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και σχεδόν άλλοι τόσοι θεωρούν ότι διακατέχονται από ισχυρό αίσθημα ευαισθητοποίησης σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ωστόσο, λιγότεροι από το ένα τρίτο αγοράζουν τακτικά προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμα υλικά – αυτή η έλλειψη αποτύπωσης της περιβαλλοντικής ενσυνείδησης στην αγορά είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι marketers στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.

Στον ευρωπαϊκό χώρο ειδικότερα, όμως, η απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια είναι εκκωφαντική. Οι καταναλωτές εμφανίζονται διστακτικοί στην επικοινωνία και τα μηνύματα της πολιτικής που ακολουθούν τα brands σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Μόνο το 30% των διαδικτυακών Ευρωπαίων καταναλωτών εμπιστεύονται τις εταιρείες όταν αυτές δηλώνουν ότι θα δεσμευτούν για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Η απροθυμία αγοράς βιώσιμων προϊόντων πηγάζει από την επιφυλακτικότητά τους απέναντι στο greenwashing. Μόνο το 28% των Αμερικανών online καταναλωτών εμπιστεύονται τις εταιρείες για να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για την υιοθέτηση πρακτικών που θα επιβραδύνουν την κλιματική αλλαγή, ενώ το 45% συμφώνησε ότι “οι μάρκες τείνουν να παραπλανούν τους καταναλωτές όταν επικοινωνούν τις περιβαλλοντικές τους πρωτοβουλίες”. Αυτός ο δισταγμός μπορεί να είναι και ο υπαίτιος οποιασδήποτε αμφιβολίας διακατέχει τις εταιρείες να επικοινωνήσουν τις “πράσινες” πρωτοβουλίες τους.

Δεν είναι αυτή όμως η μόνη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι marketers, καθώς η έλλειψη ευθυγράμμισης γύρω από τις “πράσινες” πρωτοβουλίες παρατηρείται ακόμη και ανάμεσα σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 24% των CEOs των Η.Π.Α. αντιλαμβάνονται την κλιματική αλλαγή ως μείζονα κίνδυνο. Αυτό, σε συνδυασμό με το χάσμα μεταξύ των προθέσεων και των πρακτικών των καταναλωτών όσον αφορά τη βιωσιμότητα, καθιστά σαφές γιατί οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες δεν αποτελούν ακόμη κορυφαία επιχειρηματική προτεραιότητα.

Όμως το μέλλον όλων των επιχειρήσεων φαίνεται πως από εδώ και πέρα θα είναι “πράσινο”. Για κάθε εταιρεία αναδύεται ένα νέο σύνολο προτεραιοτήτων άμεσα συνδεδεμένων με τις κυβερνητικές δαπάνες, τους αυστηρότερους κανονισμούς και, φυσικά, το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών κεφαλαίων για την οικοδόμηση πιο “πράσινων” εταιρειών.

Διαβάστε ακόμα: Tι πρέπει να κάνουν τα brands για την βιωσιμότητα που δεν καταντά greenwashing

Για να μπορέσουν οι marketers να κάνουν τη διαφορά, θα πρέπει να σκεφτούν τις αλλαγές που μπορούν να συμβούν εντός των επιχειρήσεών τους, ώστε να αρχίσουν να θέτουν τα θεμέλια για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μακροπρόθεσμα. Απαιτείται να καταστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα βασική επιχειρησιακή αρχή, εκπαιδεύοντας τους συναδέλφους του ηγετικού επιτελείου σχετικά με τη σημασία της, αλλά και να συνεργαστούν με άλλα τμήματα για τον καθορισμό νέων μετρήσεων -σχετικά με τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και το ισοδύναμο αποτίμησης του άνθρακα- και για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα. Δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ακόμη και με ομοϊδεάτες σε όλη την εταιρεία για να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα και να επικοινωνήσουν νέες θετικές λύσεις για το κλίμα, ώστε να βοηθήσουν τους καταναλωτές να έχουν μια πιο βιώσιμη ζωή.

Αν και μπορεί να είναι απογοητευτικό όταν οι εταιρείες κάνουν απτές αλλαγές και ο αντίκτυπος στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι περιορισμένος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις του μέλλοντος θα είναι εκείνες που θα κάνουν πράξη τα λόγια τους όταν πρόκειται για φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Όχι μόνο θα βελτιώσουν τη φήμη τους, αλλά θα διασφαλίσουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητά τους υποστηρίζει και τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Χωρίς να αξιοποιούν απλώς το επιχείρημα “επειδή ο πλανήτης”.

Με πληροφορίες από Marketing Dive

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.