18 Ιούλ 2024
READING

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προωθήσει τις πρακτικές ESG;

5 MIN READ

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προωθήσει τις πρακτικές ESG;

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προωθήσει τις πρακτικές ESG;

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για την προώθηση πρακτικών ESG;

Με τη δυνατότητά της να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και αντιμετωπίζουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε τεχνολογία που αλλάζει τα δεδομένα. Ένας τομέας στον οποίο η ΑΙ μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο, είναι η προώθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης (ESG) πρακτικών.

Οι παράγοντες ESG έχουν αποκτήσει εξέχουσα σημασία τα τελευταία χρόνια, με τους επενδυτές, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να αναγνωρίζουν τη σημασία τους για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για την προώθηση πρακτικών ESG;

Διαβάστε ακόμα: Γιατί ο Musk ζητά να σταματήσει η κούρσα τεχνητής νοημοσύνης που προκάλεσε το ChatGPT;

Περιβαλλοντική διαχείριση

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει καινοτόμους τρόπους παρακολούθησης, ανάλυσης και μείωσης των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον.

– Μοντελοποίηση της κλιματικής αλλαγής. Τα κλιματικά μοντέλα που βασίζονται στην AI έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο ακριβείς προβλέψεις, επιτρέποντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της DeepMind, για παράδειγμα, υπόσχεται να βελτιώσει την ακρίβεια των μετεωρολογικών προβλέψεων, γεγονός που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της κλιματικής μοντελοποίησης.

– Παρακολούθηση της αποψίλωσης των δασών. Με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων σε πραγματικό χρόνο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης υλοτομίας και αποψίλωσης των δασών, επιτρέποντας τη γρήγορη παρέμβαση. Το Global Forest Watch είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, καθώς αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση δορυφορικών εικόνων και τον εντοπισμό μοτίβων απώλειας δασών, επιτρέποντας στις οργανώσεις διατήρησης να αναλάβουν έγκαιρα δράση.

– Διαχείριση ενέργειας. Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε κτίρια και βιομηχανίες και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Google που συνεργάζεται με την DeepMind για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στα κέντρα δεδομένων της, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40% και τη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Κοινωνική ευθύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική ευθύνη, προωθώντας τη συμμετοχικότητα, τη δικαιοσύνη και την ηθική συμπεριφορά.

– Καταπολέμηση των διακρίσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων, αναλύοντας δεδομένα προσλήψεων και προαγωγών για τον εντοπισμό και τη διόρθωση πιθανών προκαταλήψεων. Για παράδειγμα, η Unilever έχει υιοθετήσει εργαλεία προσλήψεων με βάση την AI για την αντικειμενική και δίκαιη διαλογή των υποψηφίων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ενός πιο ποικιλόμορφου και χωρίς αποκλεισμούς εργατικού δυναμικού.

– Υγεία και ευημερία. Οι λύσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για τις μη προνομιούχες κοινότητες. Η Zipline, μια εταιρεία παράδοσης με drone, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παραδίδει ιατρικές προμήθειες σε απομακρυσμένες περιοχές στη Ρουάντα και τη Γκάνα, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε θεραπείες που σώζουν ζωές.

– Οικονομική ένταξη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της χρηματοπιστωτικής ένταξης, παρέχοντας πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε πληθυσμούς που δεν έχουν τραπεζική κάλυψη. Η Tala, μια πλατφόρμα δανεισμού μέσω κινητών τηλεφώνων, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού, καθώς αξιοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, επιτρέποντάς της να παρέχει μικροδάνεια σε άτομα που διαφορετικά θα αποκλείονταν από τις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Διακυβέρνηση και διαφάνεια

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαφάνειας με την αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας, τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

– Κανονιστική συμμόρφωση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολουθώντας και αναλύοντας αυτόματα μεγάλους όγκους δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών κανονιστικών παραβιάσεων. Το Ayasdi είναι ένα παράδειγμα πλατφόρμας που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις τράπεζες να εντοπίσουν ύποπτες δραστηριότητες και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί διχάζει η τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων;

– Αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Οι λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες του δημόσιου τομέα και να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών. Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει την αυτοματοποίηση διοικητικών εργασιών ρουτίνας, απελευθερώνοντας χρόνο του προσωπικού για πιο κρίσιμες αρμοδιότητες.

– Εταιρική διακυβέρνηση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει δεδομένα εταιρικής διακυβέρνησης για να αξιολογήσει τις επιδόσεις μιας εταιρείας στον τομέα της ESG και να εντοπίσει τομείς για βελτίωση. Η Datamaran είναι ένα παράδειγμα πλατφόρμας που αξιοποιεί την AI για να βοηθήσει τις εταιρείες να παρακολουθούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ESG, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση των στρατηγικών βιωσιμότητάς τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα ESG, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και προωθώντας μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία. Αξιοποιώντας λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στην περιβαλλοντική διαχείριση, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση, μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Με πληροφορίες από Forbes

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.