24 Ιούν 2024
READING

Έρευνα | Ποια μέθοδο πληρωμών προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές;

7 MIN READ

Έρευνα | Ποια μέθοδο πληρωμών προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές;

Έρευνα | Ποια μέθοδο πληρωμών προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές;

Παρά τις αλλαγές που έφερε η πανδημία, η χρεωστική κάρτα και τα μετρητά κυριαρχούν

Με την πάροδο του χρόνου, και ειδικότερα μετά την πανδημία που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε πολλούς κλάδους, οι τρόποι πληρωμής έχουν υποστεί με τη σειρά τους μια σειρά από αλλαγές – και μάλιστα επαναστατικές. Το γεγονός ότι πλέον οι περισσότερες αγορές και συναλλαγές πραγματοποιούνται ψηφιακά με το ecommerce να έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του, είχε ως αποτέλεσμα να εισαχθούν στην αγορά και την καθημερινότητα όλων νέοι τρόποι πληρωμής.

Η νέα έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Οι Τρόποι Πληρωμής που Προτιμούν οι Έλληνες» που διεξήχθηκε το Μάιο του 2023, έδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουν σχεδόν τους μισούς τρόπους πληρωμής ενώ χρησιμοποιούν το 1/3 από αυτούς που είναι διαθέσιμοι. Επίσης, ότι η χρεωστική κάρτα καθώς και τα μετρητά φαίνεται να ηγούνται στην κατάταξη σε σχέση με τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής. Οι άντρες και οι μικρότερες ηλικίες φαίνεται να είναι πιο συμφιλιωμένοι με τους πιο σύγχρονους τρόπους πληρωμής. Ενώ οι προτιμώμενοι τρόποι πληρωμής από τους καταναλωτές διαφέρουν ανάλογα με την περίσταση.

Πόσους τρόπους πληρωμής γνωρίζουν οι Έλληνες καταναλωτές;

Οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουν κατά μέσο όρο 6,8 τρόπους πληρωμής που υπάρχουν στην αγορά σήμερα.

 • Το 89% γνωρίζει τα μετρητά και την επιλογή της αντικαταβολής.

 • Το 85% τη χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα

 • Το 84% την ηλεκτρονική μεταφορά με χρήση e-banking / mobile banking

 • Το 73% την πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα

 • Το 69% την προπληρωμένη κάρτα (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 63%τη χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή)

 • Το 60% τα ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κ.λπ.)

 • Το 55% την πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή)

 • Το 43% την κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 39% το Payzy by Cosmote

 • Το 13% το Buy Now Pay Later (BNPL), όπως η Klarna

 • Το 9% την κάρτα Ν26 (πλαστικό ή ψηφιακή)

Τι χρησιμοποιούν καθημερινά στις πληρωμές τους;

Χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 3,9 διαφορετικούς τρόπους με «αρχηγό» την χρεωστική κάρτα (πλαστικό). Ειδικότερα:

 • Το 78% χρησιμοποιεί τα μετρητά και την αντικαταβολή.

 • Το 72% χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπζεα (πλαστικό)

 • Το 67% την ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking, mobile banking)

 • Το 35% πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό)

 • Το 33% χρεαωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή)

 • Αντίστοιχα, το 33% ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Appla Pay, κ.λπ.)

 • Το 25% προπληρωμένη κάρτα (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 16% πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή)

 • Το ίδιο (16%) την κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 5% το Payzy by Cosmote

 • Το 4% Buy Now Pay Later (BNPL), όπως η Klarna

 • Και ένα 2% την κάρτα Ν26 (πλαστικό ή ψηφιακή)

Πόσους διαφορετικούς τρόπους πληρωμής προτιμούν συστηματικά οι Έλληνες καταναλωτές;

 

Προτιμούν συστηματικά κατά μέσο όρο 1,9 διαφορετικούς τρόπους για να πληρώνουν τις αγορές τους. Συγκεκριμένα:

 • Το 48% χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό)

 • Το 40% μετρητά και αντικαταβολή

 • Το 30% ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking και mobile banking)

 • Το 17% πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό)

 • Το 16% χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή)

 • Το 15% ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay κ.λπ.)

 • Το 6% πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή)

 • Ένα αντίστοιχο 6% προπληρωμένη κάρτα (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 5% κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 2% Payzy by Cosmote

 • Το 1% κάρτα Ν26 (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 1% Buy Now Pay Later (BNPL), όπως π.χ. Klarna

Ποιοι χρησιμοποιούν τους πιο σύγχρονους ή / και ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής;

Οι άντρες και οι νεαρές ηλικίες χρησιμοποιούν πιο σύγχρονους ή / και ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής σε σύγκριση με τις γυναίκες και τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Ανά φύλο:

 • Οι άντρες σε ποσοστό 74% και οι γυναίκες σε ποσοστό 81% επιλέγουν τα μετρητά η την αντικαταβολή.

 • Ένα 36% των ανδρών και ένα 30% των γυναικών προτιμούν τα ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay κ.λπ.)

 • Στις πιο σύγχρονες μεθόδους πληρωμής, η διαφορά είναι εξίσου μεγάλη, υπέρ των αντρών.

 • Με 19% προτιμούν την κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή) σε σχέση με το 13% των γυναικών.

 • Με 8% προτιμούν το Payzy by Cosmote σε σύγκριση με το 3% των γυναικών.

 • Με 3% την κάρτα Ν26 (πλαστικό ή ψηφιακή) αντί για 1% των γυναικών

 • Με 5% τη μέθοδο Buy Now Pay Later (BNPL), όπως π.χ. Klarna, σε σχέση με 2% των γυναικών

Ανά ηλικία:

 • Ανάλογα, ένα 71% στις ηλικίες 18-24 προτιμά τα μετρητά ή την αντικαταβολή σε σχέση με ένα 75% των 25-34, 76% των 35-44, 87% των 45-54, 77% των 55-64 και 78% των 65+.

 • Η ηλικία 18-24 εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό (45%) προτίμησης χρήσης ψηφιακών πορτοφολιών (Google Pay, Apple Pay κ.λπ.) σε σύγκριση με την 25-34 (39%), 35-44 (32%), 45-54 (36%), 55-64 (30%), 65+ (23%).

 • Η ίδια ηλικία (18-24) εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό (38%) προτίμησης χρήσης της κάρτας Revolut (Google Pay, Apple Pay κ.λπ.) σε σύγκριση με την 25-34 (26%), 35-44 (19%), 45-54 (9%), 55-64 (10%), 65+ (5%).

 • Ακολούθως, η ηλικία 18-24 εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό (12%) προτίμησης χρήσης του Payzy by Cosmote σε σύγκριση με την 25-34 (9%), 35-44 (6%), 45-54 (5%), 55-64 (2%), 65+ (7%).

 • Οι νέοι 18-24 εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό (8%) προτίμησης χρήσης της μεθόδου Buy Now Paly Later (BNPL) όπως π.χ. Klarna, σε σύγκριση με την 25-34 (5%), 35-44 (4%), 45-54 (1%), 55-64 (4%), 65+ (2%).

Δημοφιλία διαφορετικών τρόπων πληρωμής ανάλογα με την περίπτωση

Οι διαφορετικοί τρόποι πληρωμής γίνονται πιο δημοφιλείς ανάλογα με την περίπτωση, με πιο παραδοσιακούς να χρησιμοποιούνται σε offline αγορές, και τους πιο σύγχρονους σε διαδικτυακές. Χαρακτηριστικά:

 • Για τις αγορές στο σούπερ μάρκετ, προτιμάται η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) σε ποσοστό 49%, τα μετρητά και η αντικαταβολή κατά 36%, η πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) κατά 14%, τα ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κ.λπ.) κατά 12%, η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό κατά 11%.

 • Για την πληρωμή λογαριασμών, προτιμάται η ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking, mobile banking) σε ποσοστό 44%. Ακολουθεί η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με ποσοστό 27%, τα μετρητά και η αντικαταβολή με 14%, η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό με 10% και η πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με 9%.

 • Για την πληρωμή συνδρομών, προτιμάται η ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking, mobile banking) σε ποσοστό 30%. Ακολουθεί η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με ποσοστό 27%, η πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με 10%, η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό με 9% και τα ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κ.λπ.) με 8%.

 • Για την αγορά ρούχων, παπουτσιών, αξεσουάρ, αθλητικών ειδών, δώρων ή για μικρές αγορές σπιτιού ξεκάθαρη είναι η προτίμηση στη χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με ποσοστό 44%, τα μετρητά και η αντικαταβολή με 37%, η πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με 13%, η ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking, mobile banking) σε ποσοστό 11%, η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό με 10% και τα ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κ.λπ.) με 8%.

 • Για μεγάλες αγορές προτιμάται η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με ποσοστό 38%, τα μετρητά και η αντικαταβολή με 24%, η πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με 20% και η ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking, mobile banking) με ποσοστό 18%.

 • Για την αγορά εισιτηρίων θεαμάτων, για αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διακοπές, η προτίμηση στρέφεται στη χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με ποσοστό 33%, τα μετρητά και η αντικαταβολή με 24%, η ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking, mobile banking) με ποσοστό 21%, η πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με 12% και η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό με 11%.

 • Ενώ για αγορά υπηρεσιών προτιμάται η χρήση μετρητών ή αντικαταβολής κατά 60%, η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με ποσοστό 30%, ενώ η πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό) με μόλις 8%, η χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό με 7% και η ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking και mobile banking) με επίσης 7%.

Μερίδια τρόπων πληρωμής

Στις 100 πληρωμές που κάνουν οι Έλληνες καταναλωτές:

 • Το 29% πραγματοποιείται με χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό).

 • Το 23% με μετρητά

 • Το 14% με ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking, mobile banking)

 • Το 8% με πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα (πλαστικό)

 • Το 7% με χρεωστική κάρτα από ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή)

 • Το 6% με ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κ.λπ.)

 • Το 3% με προπληρωμένη κάρτα (πλαστικο ή ψηφιακή)

 • Το 3% με κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 3% με πιστωτική κάρτα από ελληνική τράπεζα από κινητό (ψηφιακή)

 • Το 1% με κάρτα Ν26 (πλαστικό ή ψηφιακή)

 • Το 1% με Buy Now Pay Later (BNPL), π.χ. Klarna

 • Το 1% με το Payzy by Cosmote

Ταυτότητα έρευνας

Η ποσοτική έρευνα online (CAWI) πραγματοποιήθηκε μέσω YouGov panel (πάνω από 32.000 ενεργά μέλη) σε δείγμα 1.001 χρηστών. Το δείγμα κάλυπτε τον πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών, σε πανελλαδική εμβέλεια.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.