24 Ιούν 2024
READING

Γιατί έφτασε το efood να δανείζει τη μητρική Delivery Hero

3 MIN READ

Γιατί έφτασε το efood να δανείζει τη μητρική Delivery Hero

Γιατί έφτασε το efood να δανείζει τη μητρική Delivery Hero

Ο κύκλος εργασιών της Online Delivery διαμορφώθηκε στο ποσό των 135,6 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένος κατά 20,21% σε σχέση με τα 112,8 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα θετικά μεγέθη που εμφάνισε το efood το προηγούμενο έτος, δεν του έδωσαν μόνο τη δυνατότητα να προχωρήσει σε επενδύσεις, αύξηση παραγγελιών και συνεργατών ή να πραγματοποιήσει την είσοδό του στο fintech, αλλά και να παράσχει δάνειο στη μητρική του εταιρεία.

Σε δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ προς την γερμανική μητρική εταιρεία Delivery Hero, αναμένεται να προχωρήσει το efood για χρονική περίοδο πέντε ετών που εκκινεί από την ημέρα υπογραφής του, με τη σύναψη της σύμβασης να πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, στην έδρα της δανειολήπτριας εταιρείας. Γεγονός πρωτοφανές καθώς δεν συνηθίζεται θυγατρική να δανείζει τη μητρική του, εκτός από τα μερίσματα που αποδίδει. Ωστόσο η κίνηση αυτή καταδεικνύει και με αυτό τον παράδοξο τρόπο την καλή απόδοση του efood τη χρονιά που πέρασε.

Τα μεγέθη

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Online Delivery, θυγατρικής της Delivery Hero στην Ελλάδα όπου ανήκει ουσιαστικά το efood, ο κύκλος εργασιών πέρυσι σημείωσε άνοδο της τάξεως του 20,21% διαμορφούμενος στα 135,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα με τα 112,8 εκατ. ευρώ το 2021. Ενισχυμένα κατά 27,35% στα 36,77 εκατ. ευρώ εμφανίζονται τα ΕΒΙΤDA, με τα καθαρά κέρδη να εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη θετική μεταβολή της τάξεως του 42,6% στα 25,2 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της προήλθε από τις προμήθειες των συνεργαζόμενων καταστημάτων, καθώς έφθασαν στα 88,2 εκατ. ευρώ, από 77,15 εκατ. ευρώ το 2021. Αισθητά βελτιωμένα και τα έσοδα από τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της πλατφόρμας, τα οποία το 2022 διαμορφώθηκαν στα 32 εκατ. ευρώ από 24,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε και λόγω της χρήσης των υπηρεσιών προώθησης στην πλατφόρμα, όπως premium placement, προτεινόμενα πιάτα κ.λπ. (7,6 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2021).

Το efood έκλεισε το 2022 με κύκλο εργασιών 135,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20,2%, ΕΒΙΤDA 36,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27%, και καθαρά κέρδη 25,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,6% σε σχέση με το 2021. Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες ανήλθαν στα 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ 3,8 εκατ. ευρώ προήλθαν από προσφερόμενες υπηρεσίες σε συνδεδεμένες οντότητες.

Περισσότερα συνεργαζόμενα καταστήματα

Κατά το τελευταίο έτος, το efood κατέγραψε εκθετική αύξηση των καταστημάτων στην ελληνική επικράτεια, που ενσωματώνονται στις υπηρεσίες του, τα οποία σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 21.000. Τον Δεκέμβριο του 2021 ο αριθμός αυτός είχε διαμορφωθεί στα 19.000 από 13.000 το 2020. Την ίδια στιγμή κατέγραψε μια αύξηση κατά 62% των τοπικών καταστημάτων -όπως κάβες, μανάβικα, ανθοπωλεία και κρεοπωλεία- που πλέον ανέρχονται σε 4.000, καθώς και άνοδο κατά 18,5% όσων αξιοποιούν την υπηρεσία delivered by efood (7.500 καταστήματα), πιστοποιώντας τη δυναμική του own delivery που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Ανάπτυξη και για το efood market

Στον τομέα των υπηρεσιών το efood market αποτέλεσε συνολικά για το efood, την υπηρεσία με την υψηλότερη ανάπτυξη, το 2022, με τριπλασιασμό των παραγγελιών σε σχέση με το 2021. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος οφείλεται τόσο στη γενικότερη αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών, όσο και στην ίδια την εξέλιξη της υπηρεσίας, η οποία ενσωμάτωσε 61,7% περισσότερα προϊόντα σε επίπεδο χαρτοφυλακίου ενσωμάτωσε κατά 61,7% περισσότερα προϊόντα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι παραγγελίες

Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι η αύξηση των εσόδων βασίζεται στη συνολική αύξηση των παραγγελιών, στη μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας από τα καταστήματα (B2B), που αφορούν τις δυνατότητες προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στην πλατφόρμα, και στη συνολική αύξηση των online αγορών από τους καταναλωτές.

Η θυγατρική έχει καταβάλλει ήδη μερίσματα 42 εκατ. ευρώ τα τελευταία δυο χρόνια. Ως αποτέλεσμα των περσινών ισχυρών επιδόσεων του efood, το μέρισμα που θα αποδοθεί στη γερμανική μητρική εταιρεία Delivery Hero, υπολογίζεται στα 22 εκατ. ευρώ, αυξημένο από το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης που κυμάνθηκε στα 20 εκατ. ευρώ.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.