20 Ιούλ 2024
READING

Αύξηση ακινήτων και τζίρου για την OTE estate

4 MIN READ

Αύξηση ακινήτων και τζίρου για την OTE estate

Αύξηση ακινήτων και τζίρου για την OTE estate

Η αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ

Με το σύνολο του τζίρου της ΟΤΕ Estate να έχει αυξηθεί κατά 13,4%, το 2022 φτάνοντας τα 62,4 εκατ. ευρώ, λόγω των ενισχυμένων εσόδων από εκμίσθωση ακινήτων και από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ καλείται την τρέχουσα χρονιά να διαχειριστεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 2.300 ακινήτων σε όλη την επικράτεια, με αξία που ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ.

Η ΟΤΕ estate είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ, στην οποία έχει μεταβιβασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του, με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίησή της. Συστάθηκε το 1995, ενώ από τον Ιούνιο του 2013 εκτελεί σημαντικό έργο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Ομίλου ΟΤΕ (CREM-Corporate Real Estate Management).

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου, καθώς και στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ομίλου. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και λειτουργικής υποστήριξης χώρων, έργων και εγκαταστάσεων (Facility & Property Management και Space Management).

Τι περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται από οικόπεδα σε όλη την Ελλάδα, σε στρατηγικές ή λιγότερο στρατηγικές θέσεις, έως και κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ομίλου, είτε αποτελούν επενδυτικό προϊόν προς μίσθωση, είτε προς πώληση. Η περιουσία του ΟΤΕ επιμερίζεται σε 2.289 ακίνητα που ως επί το πλείστον μισθώνονται από τον όμιλο ΟΤΕ. Οι 400 εξ αυτών αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου της. Η εταιρεία πέτυχε το 2022 να αυξήσει τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της κατά 15,7%, με αποτέλεσμα να φτάσει στο 1,06 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 910 εκατ. ευρώ το 2021.

Το μέγαρο ΟΤΕ στο Μαρούσι

Με επικεφαλής τον Γιώργο Ταμπουρέα, η θυγατρική έχει θέσει ως στόχο για την τρέχουσα χρονιά την ολοκλήρωση της επένδυσης που ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ, για την ανακαίνιση του μεγάρου του ΟΤΕ στο δαχτυλίδι στο Μαρούσι, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του ομίλου, και τη μετατροπή του σε “πράσινο” κτίριο μετά και τη λήψη πιστοποίησης Gold LEED και WELL. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, ενώ ήδη από πέρυσι, ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν προς χρήση ο 12ος όροφος και η πτέρυγα Α, την ίδια στιγμή που συνεχίζονταν οι εργασίες στις πτέρυγες Β και Γ. Επίσης, ολοκληρώθηκε και η πρώτη φάση εγκατάστασης ηλεκτροφορτιστών στο μέγαρο.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται εξάλλου στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής του ομίλου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητα κτίρια μαζί με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ανακαινίσεις και συντηρήσεις

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι υπόλοιπες επενδύσεις της OTE estate. Στο ΥΜΑ ΝΥΜΑ, τον πύργο του ΟΤΕ στην Πατησίων, ολοκληρώθηκε η στατική ενίσχυση, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στο 2023 θα έχουν τελειώσει οι μελέτες ανακατασκευής του. Ενώ πέρυσι το κτίριο στην Αγία Παρασκευή πιστοποιήθηκε κατά BREEAM, με κριτήρια για την απόδοση της συγκεκριμένης πιστοποίησης, τόσο τους εσωτερικούς βιώσιμους περιβαλλοντικά χώρους τους, όσο και την ευρύτερη ενεργειακή του κατάσταση.

Την ίδια στιγμή οι εργασίες συντήρησης των υπόλοιπων ακινήτων ανήλθαν σε 900.000 ευρώ, ενώ συνεχίστηκαν οι μελέτες νομιμοποίησης και τακτοποίησης ακινήτων σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους 95 ακίνητα, έγιναν μελέτες αποκατάστασης νομιμότητας για 93 ακίνητα, και λοιπές μελέτες και ενέργειες για 74 ακίνητα, ενώ εκδόθηκαν και 110 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Η εκμίσθωση ακινήτων

Τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων αυξήθηκαν το 2022 κατά 4%, σε 53,4 εκατ. ευρώ, με τα 40,6 εκατ. ευρώ να σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ενοικίασης ακινήτων στον ΟΤΕ και στην Cosmote.

Ήδη εντός του 2021 η OTE estate υπέγραψε 13 νέα μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, ενώ το 2022 προστέθηκαν ακόμη 8 μισθωτήρια, συνολικής επιφάνειας 8.017 τ.μ. Οι εισπράξεις από εκμίσθωση ακινήτων σε τρίτους ενισχύθηκαν κατά 17%, σε 3,7 εκατ. ευρώ, άνοδος που σχετίζεται με τη σταδιακή ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του διοικητικού μεγάρου στο Μαρούσι και την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων.

Ο τομέας της ενέργειας

Από τον Μάρτιο του 2016, η OTE estate δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας τις ανάγκες του ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Το 2022 τα έσοδα από αυτό τον τομέα δραστηριότητας αυξήθηκαν κατά 162%, σε 9,1 εκατ. ευρώ, λόγω των ενισχυμένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν απόρροια του σημαντικά αυξημένου κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς. Επιπρόσθετα, τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κτιρίων σε Πάρνηθα και Ηλιούπολη, απέφεραν από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 0,054 εκατ. ευρώ.

 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.