15 Ιούλ 2024
READING

Έρευνα | Τα στελέχη αναμένουν αύξηση πωλήσεων αλλά μείωση όγκων

4 MIN READ

Έρευνα | Τα στελέχη αναμένουν αύξηση πωλήσεων αλλά μείωση όγκων

Έρευνα | Τα στελέχη αναμένουν αύξηση πωλήσεων αλλά μείωση όγκων

Θα συνεχίσει να πιέζει τους όγκους πωλήσεων

Ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων -βιομηχανία και λιανεμπόριο- και μία κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να αναστραφεί άμεσα, αποτυπώνονται στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που είδαν το φως της δημοσιότητας. Τα αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά και το πλήγμα που δέχτηκε ο θεσσαλικός κάμπος, το οποίο αναμένεται να πλήξει με τη σειρά του την παραγωγική δυνατότητα επιχειρήσεων και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εξαμηνιαία κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) διεξήχθη την περίοδο 25 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2023 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 150 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κ.λπ.

Αύξηση αξίας αλλά μείωση όγκου πωλήσεων

Με βάση τα ευρήματά της, τα στελέχη της αγοράς αναμένουν αύξηση της αξίας των πωλήσεων το δεύτερο εξάμηνο του 2023 μέχρι και 3,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022, αλλά και συνολικά το 2023 σε ποσοστό 2,3%. Η αύξηση αυτή δεν θα ακολουθηθεί ωστόσο από αντίστοιχη στον όγκο πωλήσεων, ο οποίος αναμένεται μειωμένος το ίδιο διάστημα κατά 1,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων 80% οι οποίοι θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό 4% οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση.

Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 3,2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιούλιος 2023-Δεκέμβριος 2023 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2022. Αντίθετα, τα στελέχη εκτιμούν μείωση του όγκου πωλήσεων το Β’ εξάμηνο του 2023 (-1,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στις πληθωριστικές που επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές συνήθειες.

Η αρνητική αυτή τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2022 διατηρείται στην παρούσα μέτρηση. Μάλιστα τον Αύγουστο 2023 μόλις το 19% θεωρούσε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και η πλειοψηφία σε ποσοστό 50% ότι χειροτέρεψε. Η μέτρηση αυτή είναι χειρότερη σε σχέση με την μέτρηση του Ιανουαρίου 2023, αλλά καλύτερη από τη μέτρηση του Μαρίου 2022.

Τι επηρεάζει τις τιμές

Το κόστος ενέργειας, το κόστος των πρώτων υλών αλλά και των μεταφορών είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες με το 100% των ερωτώμενων να αναγνωρίζουν αυτό το κόστος ότι επηρεάζει τις τιμές.

Το 97% θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδρά αυξητικά στις τιμές των προϊόντων. Οι υπόλοιποι παράγοντες που καταγράφονται στην έρευνα επιδρούν και αυτοί αυξητικά στις τιμές σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, αλλά με μικρότερη ένταση από τους προαναφερθέντες παράγοντες. Αυτοί κατά σειρά σημαντικότητας είναι η κερδοσκοπία, οι εκλογές, οι νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας, το κόστος δανεισμού και το εργασιακό κόστος.

Ωστόσο το 98% των επιχειρήσεων φαίνεται πως έχουν απορροφήσει έστω ένα μέρος από τις ανατιμήσεις που έχουν λάβει από τους προμηθευτές τους και δεν τις έχουν μετακυλήσει στους πελάτες τους.

Το ποσοστό της αύξησης που έχει απορροφηθεί μεσοσταθμικά είναι 23%, δηλαδή το ¼ της αύξησης. Το 32% έχει απορροφήσει έως 10%, το 33% έχει απορροφήσει 10-25%, το 25% έχει απορροφήσει 25-50% και το 9% πάνω από 50%.

Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 56% αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία της το 2023, ενώ 18% αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος, είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένουν μεταβολή. Πρακτικά 2 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένουν κάποια μικρή κερδοφορία το 2023, ενώ λίγο περισσότερες από 1 στις 10 αναμένει ζημιές. Από αυτές τις επιχειρήσεις που αναμένουν κέρδη, οι 2 στις 3 εταιρείες αναμένουν κέρδη άνω του 2%, ενώ 1 στις 3 σχεδόν οριακά κέρδη κάτω από 2%.

Το οικονομικό κλίμα

Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει πιο βελτιωμένη εικόνα, η οποία οφείλεται στο συνδυασμό των εκτιμήσεων των στελεχών που συνυπολόγισαν τις πωλήσεις, τις τιμές και τις περιρρέουσες οικονομικές συνθήκες. Ο δείκτης καταγράφεται στο 0,43, βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και στα σχετικά υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί γι’ αυτή τη μελέτη.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.