17 Μάι 2024
READING

Πού βρίσκονται οι γυναίκες στην επανάσταση των «πράσινων» δεξιοτήτων;

3 MIN READ

Πού βρίσκονται οι γυναίκες στην επανάσταση των «πράσινων» δεξιοτήτων;

Πού βρίσκονται οι γυναίκες στην επανάσταση των «πράσινων» δεξιοτήτων;

Η “πράσινη οροφή”

Η στροφή προς μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία δημιουργεί πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, ένα επίμονο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων υποδηλώνει ότι οι γυναίκες μπορεί να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.

Στον πυρήνα της πράσινης οικονομίας βρίσκεται μια σειρά ικανοτήτων που είναι γνωστές ως “πράσινες δεξιότητες”. Από τη μείωση της ρύπανσης έως τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι δεξιότητες αυτές διαμορφώνουν διάφορες βιομηχανίες και αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ωστόσο, φαίνεται ότι περισσότεροι άνδρες διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες από ό,τι οι γυναίκες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βρουν ευκολότερα θέσεις εργασίας σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί οι γυναίκες που επιστρέφουν στο γραφείο είναι λιγότερες σε σχέση με τους άνδρες;

Πρόσφατα στοιχεία από το LinkedIn και διάφορες μελέτες δίνουν νούμερα σε αυτή την ανισορροπία: μόνο 1 στις 10 γυναίκες διαθέτει «πράσινες» δεξιότητες, σε σύγκριση με 1 στους 6 άνδρες. Το χάσμα αυτό δεν είναι απλώς θέμα ισότητας αλλά αποτελεί σημαντική ανησυχία για την παγκόσμια αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Βιομηχανικές γνώσεις

Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυχεία: Στους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ορυχείων, οι γυναίκες σε εισαγωγικές θέσεις τείνουν παραδόξως να έχουν περισσότερες «πράσινες» δεξιότητες από τους άνδρες. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχει μια ανισότητα σε υψηλότερα επίπεδα, με τις γυναίκες να εκπροσωπούνται λιγότερο σε ανώτερες θέσεις.

Τομέας κοινής ωφέλειας: Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρουσιάζουν παρόμοια ιστορία, με τις γυναίκες να κατέχουν 71% περισσότερες «πράσινες» δεξιότητες από τους άνδρες συναδέλφους τους σε επίπεδο εισόδου. Καθώς οι γυναίκες ανεβαίνουν την εταιρική κλίμακα, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το χάσμα των ανώτερων στελεχών.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σημαντικά στην επιχειρηματικότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σύγκριση με άλλους κλάδους. Ενώ το ποσοστό των γυναικών ιδρυτών αυξάνεται σε όλους τους τομείς, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υστερούν, γεγονός που σηματοδοτεί την ανάγκη για στοχευμένη υποστήριξη και πολιτικές.

Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις

Χώρες όπως το Περού, η Κολομβία και η Σιγκαπούρη πρωτοπορούν, με τις γυναίκες να εκπροσωπούνται καλύτερα μεταξύ των ιδρυτών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Αντίθετα, χώρες όπως η Γερμανία παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανισότητα, αναδεικνύοντας το άνισο παγκόσμιο τοπίο της γυναικείας «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ των εργαζόμενων, η Φινλανδία αποτελεί τη μόνη εξαίρεση, με τις γυναίκες να αποτελούν το 51% του πράσινου εργατικού δυναμικού της. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται – ιδίως στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου αποτελούν μόνο το 34% του εργατικού δυναμικού.

Ο ευρύτερος αντίκτυπος: Πέρα από τους αριθμούς

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις πράσινες θέσεις εργασίας δεν είναι απώλεια μόνο για την ισότητα των φύλων, αλλά έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Οι γυναίκες χάνουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κρίσιμες λύσεις για το κλίμα. Το κενό αυτό στερεί από την πράσινη οικονομία ποικίλες προοπτικές και λύσεις που είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε ακόμα: Tο φαινόμενο του “γυάλινου γκρεμού” στην ηγεσία

Σημάδια προόδου

Παρά τις προκλήσεις αυτές, υπάρχουν κάποια καλά νέα. Από το 2021, αριθμός των γυναικών που εισέρχονται στους «πράσινους» τομείς έχει αυξηθεί κατά 12,3%, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης των ανδρών. Η αύξηση αυτή είναι ενθαρρυντική, αλλά για να επιτευχθεί πραγματική ισοδυναμία, η συμμετοχή των γυναικών πρέπει να αυξηθεί με αλματώδεις ρυθμούς.

Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες. Αυτό περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτικές για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε «πράσινες» θέσεις εργασίας και πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διαφορετικότητας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων στις «πράσινες» δεξιότητες δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης – είναι ένα απαραίτητο βήμα προς ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον.

Με πληροφορίες από Fast Company

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.