18 Μάι 2024
READING

Ικανοποιημένα αν και δεν την καταλαβαίνουν, τα στελέχη του μάρκετινγκ από την ΑΙ

3 MIN READ

Ικανοποιημένα αν και δεν την καταλαβαίνουν, τα στελέχη του μάρκετινγκ από την ΑΙ

Ικανοποιημένα αν και δεν την καταλαβαίνουν, τα στελέχη του μάρκετινγκ από την ΑΙ

Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη του μάρκετινγκ που θέλουν να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στη στρατηγική τους, ανησυχούν κυρίως για το απόρρητο και την ορθή χρήση των δεδομένων, σύμφωνα με νέα έρευνα. Στην έκθεση που δημοσίευσε η SOCI Inc., το απόρρητο ήταν στην κορυφή της λίστας (52%) με τις ανησυχίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ακολουθούν, η ανησυχία για εξάρτηση από την τεχνολογία (46%), η έλλειψη κατάλληλης τεχνικής υποδομής (41%) και ο φόβος απώλειας θέσεων εργασίας (36%).

Όσον αφορά τις σχετικές με την ΑΙ οδηγίες χρήσης και απορρήτου, σχεδόν 4 στους 10 (39%) από τα 317 στελέχη ψηφιακού μάρκετινγκ που ερωτήθηκαν, επιβεβαίωσαν ότι έχουν θεσπίσει και εφαρμόσει κατευθυντήριες γραμμές, το 35% βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία ανάπτυξης τους και το 22% δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής.

Οι ανησυχίες για το απόρρητο συχνά προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συλλέγουν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα καταναλωτών για τους σκοπούς του μάρκετινγκ. Με την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλύει μεγάλα σύνολα δεδομένων, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κακής διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών με τρόπους που παραβιάζουν τους όρους απόρρητου και εμπιστευτικότητας. Η θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών σχετικά με τη χρήση της στο μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση ηθικών πρακτικών και συμμόρφωσης με τους νόμους.

Η πραγματικότητα τους ξεπερνά, δεν την καταλαβαίνουν

Οι συμμετέχοντες όταν ρωτήθηκαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις στρατηγικές μάρκετινγκ και τις ροές εργασίας, απάντησαν ότι η βασική τους δυσκολία είναι ότι δεν την καταλαβαίνουν, σε ένα συντριπτικό ποσοστό του 47%.

Ακολουθούν η δυσκολία ευθυγράμμισης της ΑΙ με τους στόχους μάρκετινγκ (44%), η ανεπαρκής εκπαίδευση (43%) και οι περιορισμοί στον προϋπολογισμό (36%) να αποτελούν επίσης τις μεγαλύτερες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι.

Όσον αφορά αυτά που απαιτούνται για την καλύτερη ενσωμάτωση της, η πιο σημαντική ανάγκη φαίνεται να είναι ο χρόνος για να την κατανοήσουν και να την εφαρμόσουν (62%). Τέσσερις στους δέκα (39%) από τους ερωτηθέντες έχουν στη διάθεσή τους εξειδικευμένο προσωπικό για την επίβλεψη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 21% δεν έχει κανέναν και το 37% βρίσκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού τους.

Εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της

Όσον αφορά την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης στις προσπάθειες του μάρκετινγκ, τα τρία τέταρτα (75%) δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο, με ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν εμπιστεύεται ακόμα εκείνη ή τον ίδιο του τον εαυτό για να τη χρησιμοποιήσει.

Τα ευρήματα της έκθεσης αποκαλύπτουν ένα κενό που υπάρχει στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από το μάρκετινγκ. Ενώ οι τρεις στους τέσσερις είναι σίγουροι και ικανοποιημένοι από τη χρήση της, προκλήσεις όπως η κατανόηση της, η ευθυγράμμισή της με τους στόχους του μάρκετινγκ και οι περιορισμένοι πόροι εξακολουθούν να υφίστανται. Κάτι που θα απαιτήσει στο μέλλον στρατηγική εστίαση στην εκπαίδευση, τον προγραμματισμό και την κατανομή των πόρων με τέτοιο τρόπο που θα μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες.

Photo: Unsplash

 

 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.