25 Ιούν 2024
READING

H fil-eco στη Forward Green Expo 2024

1 MIN READ

H fil-eco στη Forward Green Expo 2024

H fil-eco στη Forward Green Expo 2024

Η fil-eco, η πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία, που προωθεί λύσεις ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στους τομείς της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης συμμετείχε στη «Forward Green Expo 2024».

Η Forward Green Expo είναι διεθνής έκθεση για την κυκλική οικονομία και έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή μίας νέας επιχειρηματικής αντίληψης για τη χώρα, που να βασίζεται στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και την αλλαγή των business models, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση πόρων.

Η fil-eco παρουσίασε, στο περίπτερο της, λύσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, που απευθύνονται τόσο σε Δημόσιους Φορείς όσο και σε Ιδιώτες. Η εταιρεία διένειμε υλικό με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενημέρωση των πολλαπλών επιλογών στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Η Μαρίνα Ποτουρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ και Συνιδιοκτήτρια της fil-eco, δήλωσε σχετικά: «Συμμετέχουμε στις εκθέσεις του κλάδου δηλώνοντας παρόντες σε κάθε προσπάθεια πράσινου μετασχηματισμού. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς -σε συνεργασία με την Πολιτεία- χρειάζεται να ενισχύσουμε τις ενέργειες εξοικονόμησης οικονομικών και φυσικών πόρων. Η ενημέρωση σε ευρύτερα κοινά παραμένει ελλιπής. Ως fil-eco δεσμευτήκαμε για την ανάλογη δράση».

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.