24 Ιούν 2024
READING

Eurobank: Αναζητώντας διαρκή κερδοφορία εκτός συνόρων

5 MIN READ

Eurobank: Αναζητώντας διαρκή κερδοφορία εκτός συνόρων

Eurobank: Αναζητώντας διαρκή κερδοφορία εκτός συνόρων

Σε μία νέα εποχή εξωστρέφειας έχει εισέλθει για τα καλά η Eurobank, η οποία έχει αφήσει για τα καλά πίσω τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και επιθυμεί, επί της ουσίας, να συνεχίσει, από το σημείο στο οποίο είχε «σταματήσει», ειδικά στο επίπεδο των δραστηριοτήτων της εκτός των ελληνικών συνόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank ήταν η πρώτη συστημική τράπεζα που επέστρεψε πλήρως στον ιδιωτικό τομέα, μετά την αποεπένδυση στην οποία προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συγκεκριμένα, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2023, η τράπεζα προχώρησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς του 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα και με όσα είχε δηλώσει τότε ο ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίωνας Καραβίας αποτελούσε ένα ισχυρό σήμα προς κάθε κατεύθυνση, προς τους εταίρους της τράπεζας, προς τις αγορές και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, δίνοντας ουσιαστικά μία ιδέα για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα.

Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις 

Στον προγραμματισμό της ελληνικής τράπεζας για τα επόμενα τρία χρόνια ισχυρή ώθηση δίνουν οι εξαιρετικές επιδόσεις που κατέγραψε το 2023. Η Eurobank κατάφερε να ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ιλιγγιώδες ποσό των 1,14 δισ. ευρώ (31 σεντς ανά μετοχή), ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 18,1%.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 46,9% έναντι του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €2.174εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 84 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,75%.

Ακόμα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.550εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,6% το 2023 σε €1.256εκ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,31 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 18,1% το 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.140εκ., έναντι €1.347εκ. το 2022.

Επίσης, η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα το 2023, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 20,2% και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνεται σε 17,0%, έναντι ελαχίστου εποπτικού δείκτη CET1 12,2% για το 2024.

Κεφάλαιο εξωτερικό

Έχοντας λοιπόν αξιοποιήσει στο έπακρο το θετικό κλίμα που δημιούργησε ο συνδυασμός της ανόδου των επιτοκίων και της ανατιμολόγησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, που οδήγησε σε υπερκέρδη τη διετία 2022-23, η τράπεζα έχει λάβει την απόφαση να στρέψει την προσοχή της ακόμα περισσότερο στις δραστηριότητές της εκτός των ελληνικών συνόρων.

Στόχος της άλλωστε είναι περίπου 50% των ετήσιων κερδών να προέρχονται από τις κινήσεις της στο εξωτερικό, αφού σκοπός της είναι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία να είναι εφικτή ανεξάρτητα από μία πιθανή αποκλιμάκωσης επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο της κρίσης, η Eurobank οδηγήθηκε αναγκαστικά στην απόφαση να προχωρήσει σε αποεπένδυση από μέρος των δραστηριοτήτων της σε Βαλκάνια και Αν. Ευρώπη. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, η προσοχή της στράφηκε σε Βουλγαρία και Κύπρο, καθιστώντας την ως τη μοναδική εγχώρια τράπεζα με σημαντικές περιφερειακές επενδύσεις και σημαντικά μερίδια αγοράς στο τρίπτυχο Ελλάδας – Κύπρου – Βουλγαρίας.

Το 2023 οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €468εκ. το 2023, από €211εκ. το 2022 και να συνεισφέρουν κατά 37,3% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 77,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €522εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 68,6% το 2023 σε €465εκ. Οι λειτουργικές επιδόσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά το 2023, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €258εκ. και €189εκ. αντίστοιχα.

Ελληνική Τράπεζα Κύπρου

Ο Όμιλος Eurobank έχει διπλό τρόπο δραστηριοποίησης στην Κύπρο. Αφενός μέσω της δικής του θυγατρικής και αφετέρου μέσα από την Ελληνική Τράπεζα, της οποίας είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Εurobank κατέχει πλέον το 55,3% της Eλληνικής τράπεζας, ενώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Φωκίων Καραβίας, πρόκειται ίσως την μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται με μετρητά από ένα μη κυπριακό όμιλο στην Κύπρο, καθώς πρόκειται να ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, οι δύο τράπεζες το επόμενο διάστημα θα συνεχίζουν να λειτουργούν ως δύο χωριστές ανεξάρτητες τράπεζες με ξεχωριστές διοικήσεις και ξεχωριστά Διοικητικά Συμβούλια. Άλλωστε, όπως τόνισε: «Το κατά πόσο κάποια στιγμή στο μέλλον προχωρήσουμε σε κάποιους είδους συγχώνευση ή απορρόφηση δεν μπορούμε να το προδικάσουμε αυτή την στιγμή, διότι δεν είμαστε σήμερα ο μοναδικός μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας. Άρα, για το άμεσο μέλλον προχωράμε ως δύο ξεχωριστές τράπεζες που φυσικά και οι δύο θα ανήκουν στον όμιλο Eurobank».

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία του ομίλου αποτελεί η συγχώνευση των δύο τραπεζών, προκειμένου να υπάρξει πιο αποτελεσματική λειτουργία. Σημαντικό ρόλο βέβαια θα διαδραματίσει και στην ενίσχυση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2023, η πλεονάζουσα ρευστότητα της Ελληνικής Κύπρου ανερχόταν σε 5,8 δισ. ευρώ (σ.σ. αφαιρουμένης της ρευστότητας μέσω TLTROs), την ίδια ώρα που διαθέτει ευρεία καταθετική βάση και χαμηλό κόστος πρόσκτησης.

Και παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της Eurobank έχει καταστήσει σαφές πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ρευστότητα αυτή για χρηματοδότηση των κινήσεών της σε Ελλάδα και Βουλγαρία, η ρευστότητα αυτή μπορεί να διαδραματίσει καταλυτική βοήθεια στο πλάνο που υπάρχει για την Ελληνική Τράπεζα και περιλαμβάνει ανάπτυξη του πελατολογίου εταιρικών χορηγήσεων, ενίσχυση του international banking και χρηματοδότηση περιφερειακών projects κυρίως σε ενεργειακό τομέα και δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν τελικά η συνένωση Ελληνικής και Eurobank Cyprus προχωρήσει, θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (29 δισ. ευρώ) τράπεζα της Κύπρου.

Στο «στόχαστρο» η Ινδία

Επίσης η τράπεζα σχεδιάζει να δημιουργήσει γραφεία αντιπροσωπείας στην Ινδία, στο επιχειρηματικό κέντρο της χώρας «Βομβάη». Η Κύπρος και σε αυτό το πλάνο θα έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο καθώς σκοπός της Eurobank είναι να την χρησιμοποιήσει ως βάση πελατών που θα προέρχονται από Ινδία, Ισραήλ και Κόλπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα το διάστημα 20 – 22 Μαρτίου, θα διενεργηθεί στην Κύπρο η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank στη Λεμεσό. Εκεί αναμένεται να συζητηθούν με λεπτομέρειες όλα τα σχέδια της τράπεζας για το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι η Eurobank στοχεύει πλέον ξεκάθαρα και σε αγορές εκτός των ελληνικών συνόρων, αφού εκεί θεωρεί ότι θα βρει τις προϋποθέσεις για συνεχόμενη κερδοφορία.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.