15 Ιούν 2024
READING

Στο κορυφαίο 1% των εταιρειών παγκοσμίως η ΔΕΛΤΑ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

2 MIN READ

Στο κορυφαίο 1% των εταιρειών παγκοσμίως η ΔΕΛΤΑ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Στο κορυφαίο 1% των εταιρειών παγκοσμίως η ΔΕΛΤΑ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Η ΔΕΛΤΑ, έχοντας εντάξει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου, παράγει τρόφιμα κορυφαίας ποιότητας και διατροφικής αξίας, με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και δημιουργεί σημαντική κοινωνική και οικονομική υπεραξία για το σύνολο του οικοσυστήματος στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία απέσπασε πλατινένια διάκριση στη διεθνή αξιολόγηση EcoVadis για τις επιχειρηματικές της πρακτικές στους τομείς βιώσιμης ανάπτυξης. Η βαθμολογία αυτή την κατατάσσει στο κορυφαίο 1% των επιχειρήσεων που αξιολογεί ο οργανισμός παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της EcoVadis, η ΔΕΛΤΑ αξιολογήθηκε τόσο για τις δεσμεύσεις της, όσο και για τα συστήματα, τις πολιτικές, τις δράσεις και την πληροφόρηση που παρέχει σε τέσσερις τομείς βιώσιμης ανάπτυξης: το περιβάλλον, τις εργασιακές πρακτικές & τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιχειρηματική ηθική και τις βιώσιμες προμήθειες.

Η σημαντική αυτή διάκριση επιτεύχθηκε με τη συμβολή της PwC Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η ομάδα Sustainability & Climate Change της PwC συνέβαλε στον σχεδιασμό της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Επιστημονικά Τεκμηριωμένων Στόχων της ΔΕΛΤΑ καθώς και στη διαμόρφωση του πλαισίου δημοσιοποιήσεων και διαχείρισης δεδομένων.

Παράλληλα, από κοινού με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, η PwC ανέπτυξε το καινοτόμο εργαλείο «SDG Value Chain Assessment», ένα πρωτοπόρο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας συγκεντρωτικών δεδομένων που επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση της ESG επίδοσης σε όλη την αλυσίδα αξίας της ΔΕΛΤΑ. Το έργο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρύτερη προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στις σύγχρονες επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, ακολουθώντας τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα μέτρησης και σύγκρισης των ESG κριτηρίων.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ, Χρήστος Τσόλκας, δήλωσε:

«Η σημαντική αυτή διάκριση, στον πρώτο χρόνο αξιολόγησης της ΔΕΛΤΑ, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ως θεμελιώδες συστατικό της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και βασικό πυλώνα της εταιρικής μας κουλτούρας. Αποστολή μας είναι να στηρίζουμε διαρκώς με πράξεις την καλή διατροφή αναδεικνύοντας παράλληλα τα πολλαπλά οφέλη της για την υγεία, την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Διακρίσεις σαν κι αυτή, τιμούν την εταιρεία και επιβραβεύουν την προσπάθεια των ανθρώπων μας που δίνουν διαρκώς τον καλύτερό τους εαυτό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eco Vadis αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους φορείς αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας διεθνώς, έχοντας αξιολογήσει περισσότερες από 130.000 εταιρείες μέσω του παγκόσμιου δικτύου της.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.