18 Ιούλ 2024
READING

KYKNOS: Τα αποτελέσματα της 1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης – Φροντίζοντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον

7 MIN READ

KYKNOS: Τα αποτελέσματα της 1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης – Φροντίζοντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον

KYKNOS: Τα αποτελέσματα της 1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης – Φροντίζοντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Η KYKNOS με τα 109 χρόνια ιστορίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης με την καταμέτρηση των δεδομένων και τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας σε κρίσιμους πυλώνες βιωσιμότητας, που περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος, τις βιώσιμες καλλιέργειες, τις αρχές διακυβέρνησης και τη φροντίδα των ανθρώπων.

 

Η KYKNOS με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 2.100 τόνων νωπής τομάτας, 108 μόνιμους εργαζόμενους, 300 εποχιακά εργαζόμενους, 47 παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας σε αποκλειστική συνεργασία και 6.200 στρέμματα καλλιέργειας τομάτας, αναγνωρίζει τη σημασία της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της εφαρμογής των πρακτικών αειφορίας.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις και τους στόχους της KYKNOS, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αχιλλέας Αγγελόπουλος, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά το γεγονός ότι ολοκληρώσαμε την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της KYKNOS. Στην πορεία αυτή συστηματοποιήσαμε περαιτέρω πολλές διαδικασίες που ήδη εφαρμόζαμε, εντοπίσαμε και προτεραιοποιήσαμε τα ουσιαστικά θέματα για την εταιρία μας και ενδυναμώσαμε την εταιρική κουλτούρα μας σε θέματα ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η «πτήση» της KYKNOS στο ελληνικό επιχειρείν που ξεκίνησε πριν από 109 χρόνια συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση ότι οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται μόνο όταν αποτελούν μέρος της ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης ολόκληρης της κοινωνίας μας. Η φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι το καθήκον μας».

Η Έκθεση αναφέρεται στις δραστηριότητες της εταιρείας για την οικονομική χρήση 2022-2023, και έχει συνταχθεί σύμφωνα («In Accordance») με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Απολογισμών Βιωσιμότητας των νέων προτύπων GRI Universal Standards (GRI 1, GRI 2, GRI 3) και GRI Topic Standards, υπό την καθοδήγηση της Εταιρείας Συμβούλων Βιώσιμης Ανάπτυξης Global Sustain S.A.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πιστή στη δέσμευση της για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το 2022-2023 η KYKNOS κατάφερε να μειώσει τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις παραγωγικές λειτουργίες της κατά 382 tCO2 σε σχέση με το 2021-2022.

Η εταιρεία πέτυχε το 30% της ενέργειας που καταναλώνει συνολικά να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα ηλιακή ενέργεια. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MWp στις στέγες του εργοστασίου στα Σαβάλια Ηλείας, αποτρέπεται κάθε χρόνο η έκλυση 1.100 τόνων διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με ενέργεια προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα. Τον Ιούνιο του 2023 ξεκίνησε εργασίες για εγκατάσταση επιπλέον φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος 1 MWp που θα αυξήσει κατά 15% τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην χρήση 2023-2024. Παράλληλα, με την αντικατάσταση 1.410 συμβατικών λαμπτήρων και προβολέων του εργοστασίου με λαμπτήρες τεχνολογίας LED εξοικονομείται 53% της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με το συμβατικό φωτισμό.

Στόχος της εταιρείας είναι το 2023-2024 να μειώσει ακόμα περισσότερο τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα κατά 2% ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος και ταυτόχρονα να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 15%.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της για κυκλική οικονομία, η KYKNOS έχει θέσει ως προτεραιότητα να διασφαλίσει ότι όλα τα υλικά συσκευασίας της είναι ανακυκλώσιμα. Επίσης εφαρμόζει μέθοδο διαχείρισης αποβλήτων που ενδείκνυται από τη νομοθεσία, και όλα τα παραγόμενα απόβλητα από την εργοστασιακή δραστηριότητά της οδηγούνται προς διάθεση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων. Επιπλέον, εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες για τη διαχείριση προϊόντων που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους, λαμβάνοντας μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τη σπατάλη.

Όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτων, το οικονομικό έτος 2022-2023 η KYKNOS άρχισε να μετρά την άντληση και απόρριψη του νερού στο εργοστάσιο στα Σαβάλια προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση του, ενώ διαθέτει σύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού υψηλής δυναμικότητας, με τη συνολική ποσότητα νερού που η εταιρεία διαχειρίστηκε στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού για το ημερολογιακό έτος 2022 να ανέρχεται στα 407.786 m3.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Με την ενσωμάτωση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στις δραστηριότητες της εταιρείας η KYKNOS στοχεύει να δώσει το παράδειγμα στον κλάδο συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Η KYKNOS εφαρμόζει σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φάρμας για την καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας και το 100% των συνεργαζόμενων παραγωγών πιστοποιείται με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALG.A.P. Επίσης, εφαρμόζει ένα σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Λιπασμάτων με σκοπό να μειωθεί η αλόγιστη χρήση τους και να εφαρμόζονται μόνο οι απαιτούμενες μονάδες λιπάσματος.
Τέλος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας στο νομό Ηλείας με σκοπό, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αυτών.

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η δομή διακυβέρνησης της KYKNOS είναι ανάλογη των δραστηριοτήτων της ώστε να διασφαλίσει ότι η συμπεριφορά και η λειτουργία της συμμορφώνονται με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και αντίστοιχα στην κοινωνία και το περιβάλλον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της KYKNOS συντονίζει τις κατάλληλες ομάδες έργου για την αντιμετώπιση των όποιων επιπτώσεων, ενημερώνοντας αντίστοιχα σε έκτακτες ή στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις της, υποστηρίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό και συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς δεν προέκυψε κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς, κανένα περιστατικό διαφθοράς, και καμία κατηγορία με νομικές αγωγές για αντιμονοπωλιακές πρακτικές.

Μάλιστα, για την περίοδο αναφοράς, όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ενημερώθηκαν για την πολιτική εταιρικής ηθικής της εταιρείας, στην οποία αναφέρονται διάφορα θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας, καθώς η KYKNOS διαθέτει ισχυρή Πολιτική Εταιρικής Ηθικής και Πολιτική Καταπολέμησης Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία & Διαχείρισης Καταγγελιών παραμένοντας σταθερή στη δέσμευση για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σθεναρά αντίθετη σε όλες τις μορφές διακρίσεων.

Η υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, η Έρευνα & Ανάπτυξη και η Καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες που καθοδηγούν την αποστολή και τη λειτουργία της KYKNOS. H εταιρεία έχει δημιουργήσει δίκτυο συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς για την προώθηση καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας της αλυσίδας τροφίμων.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Με επίκεντρο την Ενδυνάμωση, την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα, η KYKNOS παραμένει σταθερή στη δέσμευση για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ είναι σθεναρά αντίθετη σε όλες τις μορφές διακρίσεων.

Στο σύνολο των μονίμων εργαζομένων η αναλογία των γυναικών είναι 21,3%, με στόχο αύξησης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες το έτος 2023-2024.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ανώτερη και ανώτατη διοίκηση της εταιρείας υπάρχει ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων ηλικίας 30-50 χρονών.
Όσον αφορά στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων για το έτος 2022-2023, ενδεικτικό είναι ότι στους 278 εποχιακά εργαζόμενους το 54% ήταν γυναίκες και το 46% άνδρες.

Επιπλέον, η KYKNOS έχει σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού της να απασχολείται εκτός Αττικής. Για το έτος 2022-2023, 81% των μόνιμων εργαζομένων της ήταν εκτός Αττικής,

Αναπτύσσοντας μια κουλτούρα όπου η συνεχής μάθηση δεν ενθαρρύνεται απλώς, αλλά ενσωματώνεται στο οικοσύστημα της επιχείρησης, η εταιρεία έχει αυξήσει τον μέσο όρο ωρών κατάρτισης ανά εργαζόμενο για το 2022-2023 κατά 31% σε σχέση με το 2021-2022. Στόχος της εταιρείας για το 2023-2024 είναι η αύξηση των ωρών εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων κατά 15%.

Η KYKNOS επιδιώκει ανελλιπώς να δημιουργεί ένα θετικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών εστιάζοντας σε τρεις άξονες:
• Παιδεία
Από το 2001 δωρίζει αδιάλειπτα το πετρέλαιο για τη κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των σχολείων των Σαβαλίων αλλά και με τη προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής.
• Υγεία
με χορηγίες ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού στις τοπικές δομές υγείας
• Δωρεές τροφίμων
σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα, προσφέρει τρόφιμα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Οι ποσότητες τροφίμων που διατίθενται σε δωρεές έχουν υπερδιπλασιαστεί για το έτος αναφοράς φτάνοντας τους 19,5 τόνους το 2022-2023 από 8,1 τόνους το 2020-2021.

Μπορείτε να δείτε σε ηλεκτρονική μορφή την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της KYKNOS στο: https://kyknoscanning.com/static/doc/kyknos-esg-report.pdf

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.