17 Ιούλ 2024
READING

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις των γαλακτοβιομηχανιών

4 MIN READ

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις των γαλακτοβιομηχανιών

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις των γαλακτοβιομηχανιών

Αντιμέτωπη με μία σειρά από προκλήσεις βρέθηκε τα τελευταία η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτό συνέβη καθώς κλήθηκε να δραστηριοποιηθεί εν μέσω ενός ασταθούς οικονομικού, πολιτικού και περιβαλλοντικού κλίματος, με τα στελέχη των γαλακτοκομικών εταιρειών να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, τις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και την κλιματική αλλαγή.

Σε όλα αυτά, θα πρέπει να προσθέσουμε όχι μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η είσοδος καινούργιων προϊόντων στην αγορά, η έντονη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για θέματα βιωσιμότητας αλλά και η αύξηση του ανταγωνισμού.

Εν μέσω αυτών των προκλήσεων, τα στελέχη γαλακτοκομικών έπρεπε να δώσουν προτεραιότητα στο πού να κατευθύνουν τους πόρους και την προσοχή των εταιρειών τους. Η επιλογή δεν ήταν εύκολη: μια σειρά από πιεστικές ανησυχίες απαιτούσαν στρατηγικές αποφάσεις και στοχευμένες απαντήσεις.

Οι τρεις βασικές προτεραιότητες

Ενδεικτικές για τις στρατηγικές προτεραιότητες των ηγετών της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων στον σημερινό κόσμο είναι οι διαπιστώσεις σχετικής έρευνας της McKinsey. Σε αυτήν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα σημαντικά στελέχη της βιομηχανίας έχουν θέσει τρεις βασικές προτεραιότητες στην ατζέντα τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη, οι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκταθούν σε νέες κατηγορίες, αγορές και γεωγραφίες και να σκεφτούν τους ρόλους που διαδραματίζουν οι στόχοι της εταιρείας και τα κρίσιμα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακόμα, σχετικά με την ανθεκτικότητα, η αλυσίδα εφοδιασμού και οι προκλήσεις που σχετίζονται με το κόστος είναι στο επίκεντρο. Τέλος, σχετικά με τη βιωσιμότητα, στο προσκήνιο έρχονται οι ανησυχίες των πελατών για θέματα περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των στελεχών στάθηκε με θέρμη στην υποστήριξη της ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς το 53% ανέφερε «τον καθορισμό και την ενίσχυση ενός εταιρικού σκοπού για τα ενδιαφερόμενα μέρη» ως κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία τους. Πρόκειται για μία λογική απάντηση, καθώς ο σκοπός παρέχει αξία για τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση της εταιρείας.

Σημαντική θέση στη στρατηγική κατέχουν πλέον και οι σχέσεις των στελεχών με τους υπαλλήλους τους, ειδικά μετά τις αλλαγές που έφερε η πανδημία του COVID-19. Πλέον, στο προσκήνιο έχει έρθει η διασφάλιση μίας σειράς εργασιακών δικαιωμάτων και παροχών. Επίσης, το 70% των ερωτηθέντων συνεργάζεται πλέον με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, από αγρότες και προμηθευτές έως ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και με εταιρείες που συνήθως δεν συνεργάζονται. Για παράδειγμα, εξαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων, εκπρόσωποι λιμάνια και ναυτιλιακές εταιρείες συναντήθηκαν το 2022 για να συζητήσουν τις ναυτιλιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καταρρίπτοντας ιστορικά εμπόδια για την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη του κλάδου;

Σχετικά με τις στρατηγικές που έπρεπε να ακολουθηθούν προκειμένου οι εταιρείες να καταφέρουν να αναπτυχθούν, σχεδόν 1 στα 2 στελέχη (45%) προβάλει μία τριάδα που περιλαμβάνει την είσοδο σε «νέες κατηγορίες, νέες αγορές και νέες περιοχές».

Σε ό,τι αφορά στις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες των εταιρειών, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη στελέχωση με ικανό προσωπικό, καθώς και την ανάπτυξη ταλέντων και ικανοτήτων, καθώς οι εταιρείες παραδέχονται ότι η πρόσληψη και η διατήρηση ταλέντων είναι μια δύσκολη διαδικασία.

Στο επίκεντρο η μείωση του κόστους

Μία ακόμα σημαντική ανησυχία των ανθρώπων της βιομηχανίας γάλακτος είναι η μείωση του κόστους. Το 2022 άλλωστε ήταν ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από τεράστιες αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στις δραματικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος καθώς και στην ακριβότερη εργασία. Επίσης, μεγάλη είναι η ανησυχία που επικρατεί σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, ο οποίος πάντως έχει αρχίσει να ακολουθεί φθίνουσα πορεία παγκοσμίως.

Δέσμευση για περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τέλος, εκτός από την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα, τα στελέχη τόνισαν τη βιωσιμότητα ως την τρίτη πιο σημαντική στρατηγική προτεραιότητά τους, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της γαλακτοκομικής βιομηχανίας για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό, είναι οι ίδιοι οι πελάτες που ωθούν τις εταιρείες σε στρατηγικές βιωσιμότητας ή ESG, καθώς αναγκάζονται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις με την διαρκώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε ανάλογα θέματα.

Αισιοδοξία παρά τις προκλήσεις

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, παρά τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, τα στελέχη παρουσιάζονται αισιόδοξα για το μέλλον του χώρου.

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος: Μύθοι και Αλήθειες - ToFarmakeiomou.gr

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις τα στελέχη παρουσιάζονται αισιόδοξα

Η γαλακτοβιομηχανία μπορεί να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυναμική του κλάδου για να στραφεί προς τη συλλογική δράση. Μαζί, τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου μπορούν να αντιμετωπίσουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και να εμπλακούν ενεργά στους καταναλωτές και τους πελάτες με μια ενοποιημένη ιστορία που αναδεικνύει τα μοναδικά διατροφικά και περιβαλλοντικά οφέλη των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.