24 Ιούν 2024
READING

Τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μεταμορφώσουν το Δημόσιο

4 MIN READ

Τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μεταμορφώσουν το Δημόσιο

Τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μεταμορφώσουν το Δημόσιο

Πάνω από 2,5 δις. ευρώ μέχρι στιγμής έχουν «έρθει» στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να…διοχετευτούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού δημοσίου.

Η Ελλάδα ήταν από τις ευρωπαϊκές χώρες που είχε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία ταλαιπωρούσε ώρες επί ωρών τους πολίτες, δυσκολεύοντας πάρα πολύ τη σχέση τους με το δημόσιο.

Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που ήταν ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης covid-19, αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να στραφεί προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να επικεντρωθεί στην τεχνολογία και να αλλάξει άρδην τις υπηρεσίες του δημοσίου, κάνοντας τις αυτόματες, εύκολες και κυρίως λιγότερο χρονοβόρες.

Η ψηφιοποίηση έπιασε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής. Από την υγεία και την εκπαίδευση, μέχρι τα δικαστήρια και τις κτηματολογικές υπηρεσίες. Μόνο η Κοινωνία της Πληροφορίας, εκτελεστικό όργανο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το 2019 μέχρι σήμερα έχει προκηρύξει περίπου 280 διαγωνισμούς που ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ.

Η ψηφιοποίηση της υγείας

Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι ο κλάδος της υγείας.

Ήδη από τα χρόνια του covid-19, που οι ανάγκες για αμεσότητα και αποτελεσματικότητα ήταν αυξημένες, είχαν γίνει οι πρώτες προσπάθειες για την ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΣΥ. Ωστόσο τα χρόνια που ακολούθησαν, βγήκε στον αέρα μεγάλος αριθμός διαγωνισμών, με χρηματοδότηση κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, που στοχεύουν να αλλάξουν άρδην τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας.

Ένα από αυτά τα έργα είναι η ψηφιοποίησης των αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι του έργου είναι οι Intrakat, OTE, Μυτιληναίος και οι κοινοπραξίες Uni Systems – Αρχειοθήκη, Netcompany Intrasoft – Qualco, Nova – Profile και Vodafone – Inform – Cosmos Business Systems.

Στόχος του είναι η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών και η κανονικοποίηση – συσχέτιση πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών.

Ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης ήταν ότι να νοσοκομεία δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν ψηφιακές υπηρεσίες. Γι αυτό και βγήκε διαγωνισμός για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων των νοσοκομείων. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, προϋπολογισμού 139,5 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Παράλληλα και ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι ένα έργο που θα βοηθήσει πολύ. Αφού πρόκειται ουσιαστικά για έναν ψηφιακό φάκελο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία από το ιστορικό του ασθενή, όπως  νοσηλείες, συνταγογράφηση, παραπεμπτικά και εξετάσεις. Το έργο έχει προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025.

Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης

Πολλοί άνθρωποι της αγοράς θεωρούν ότι η ανάγκη ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης είναι επιτακτική και τα έργα που γίνονται προς αυτή τη κατεύθυνση είναι από τα πιο εμβληματικά του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς θα ξεκολλήσουν οι καθυστερήσεις και θα μπορούν οι συνεδρίες να γίνονται ακόμα και από απόσταση.

Ένα από αυτά τα έργα είναι η Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων. Το έργο αξίας 22,99 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και μη περιλαμβανομένων  των δικαιωμάτων προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 40% του συμβατικού τιμήματος με βάση τις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου δηλαδή ποσού 9.196.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, και συντήρησης έως του ποσού του 1.574.418 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, το έχει αναλάβει η Profile.

Ένα ακόμα είναι η αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης. Το έργο είναι αξίας 65,3 εκατ. ευρώ με το ΦΠΑ ενώ ανάδοχος είναι είναι η κοινοπραξία Netcompany – Intrasoft – Uni Systems – Quality & Reliability – Cosmos Business Systems.

Το μεγαλύτερο βάσει προϋπολογισμού είναι η Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το έργο, έχει προϋπολογισμό 145 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης), αφορά την ψηφιοποίηση 300.244.990 σελίδων και περιλαμβάνει ακόμη και αρχεία, όπως αποφάσεις του Αρείου Πάγου, που χρονολογούνται από το 1835.

Το έργο θα αναλάβουν από κοινού οι ΟΤΕ, Vodafone, Nova καθώς και οι Uni Systems, Globitel, Netcompany-Intrasoft, Mytilineos, και Intrakat.

Το gov.gr

Η πλατφόρμα του gov.gr είναι από τις σημαντικότερες τομές στο Δημόσιο, αφού πλέον μέσω αυτής, γίνονται όλες οι διαδράσεις του πολίτη με το δημόσιο, όπως έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, φορολογική δήλωση), πληρωμή φόρων και τελών, υποβολή αιτήσεων (π.χ. αίτηση για σύνταξη, αίτηση για άδεια) και κλείσιμο για ραντεβού σε οποιαδήποτε υπηρεσία.

Παράλληλα φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Παρέχει, επίσης, απευθείας στους πολίτες τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της υπεύθυνης δήλωσης, της εξουσιοδότησης και της άυλης συνταγογράφησης, καθώς και κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία, όπως ο ψηφιακός βοηθός (chatbot), στο οποίο ο πολίτης μπορεί να ρωτήσει ότι θέλει να μάθει για οποιαδήποτε υπηρεσία και το chatbot χρησιμοποιώντας ΑΙ να του δώσει κατεύθυνση.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.