17 Ιούλ 2024
READING

Παρουσίαση του Ομίλου Fourlis στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και Προβλέψεις για τη Λιανική του Ομίλου για το Έτος 2024

3 MIN READ

Παρουσίαση του Ομίλου Fourlis στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και Προβλέψεις για τη Λιανική του Ομίλου για το Έτος 2024

Παρουσίαση του Ομίλου Fourlis στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και Προβλέψεις για τη Λιανική του Ομίλου για το Έτος 2024

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA – Reuters: FRLr.AT – ISIN: GRS096003009) ανακοινώνει ότι κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, η Διοίκηση παρουσίασε τις επιδόσεις του Ομίλου, τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς και τις Προβλέψεις της για την Λιανική του Ομίλου για το Έτος 2024.

Η Διοίκηση παρουσίασε τα σημαντικά ορόσημα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2023, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της πώλησης των εταιρειών Intersport Turkey και The Athlete’s Foot, της βελτιστοποίησης και επέκτασης του δικτύου τόσο στην ΙΚΕΑ όσο και στην INTERSPORT, καθώς και της επέκτασης στον τομέα της υγείας και ευεξίας μέσα από τα πρώτα καταστήματα Holland & Barrett και την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την δημόσια προσφορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και την εξαγορά του SMART PARK, του μεγαλύτερου πάρκου λιανικής στην Ελλάδα.

O Όμιλος προχώρησε στη σύναψη μιας σημαντικής συνεργασίας με την Inter IKEA για το νέο διεθνές Κέντρο Διανομής στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του 2023, οι επιδόσεις από τη Λιανική του Ομίλου, δηλαδή εξαιρουμένης της Trades Estates, αντικατοπτρίζουν ένα σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο που οδηγεί σε κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω της λειτουργικής μόχλευσης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Οι πωλήσεις από τη Λιανική του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 10% στα €521.3 εκ. το 2023. Το σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους, η λειτουργική μόχλευση, ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους, η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου EBITDA. Ως εκ τούτου, το EBITDA(OPR), αυξήθηκε κατά 25,8% φθάνοντας τα €35,9 εκ. το 2023 σε σύγκριση με €28,6 εκατ. το 2022 και το περιθώριο EBITDA(OPR) από τη Λιανική του Ομίλου ανήλθε σε 6,9% το 2023 από 6,0% το 2022. Κατά το 2023 ο Καθαρός Δανεισμός της Λιανικής του Ομίλου διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, φθάνοντας τα €84,8 εκ. από €102,5 εκ. το 2022, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της διοίκησης για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου, συνέβαλε σημαντικά στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου. Τα έσοδα από μισθώματα κατά το 2023 σημείωσαν αύξηση κατά 28,3% παρουσιάζοντας μικτή ετήσια απόδοση μισθωμάτων στο 7,7%. Κατά την 31/12/2023, η μικτή εκτιμώμενη αξία (GAV) της αυξήθηκε κατά 65% στα €477εκ. σε σύγκριση με το 2022, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού αυξήθηκε κατά 41% φτάνοντας στα €298.4 εκ.

Η διοίκηση επαναβεβαίωσε την δέσμευσή της σε έναν σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη που δίνει έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου, στην αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και στην επέκταση της παρουσίας του στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου περιλαμβάνει τους εξής βασικούς άξονες:

  • Έμφαση στην ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη.
  • Βελτιστοποίηση και επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής (IKEA, INTERSPORT, HOLLAND&BARRETT)
  • Περαιτέρω ανάπτυξη της πολυκαναλικής προσέγγισης και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, των δυνατοτήτων του στο ηλεκτρονικό κανάλι, της διαχείρισης αποθεμάτων και της αποδοτικότητας, καθώς και την καλύτερη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών logistics μέσω νέων συνεργασιών και επέκταση των δραστηριοτήτων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές του Ομίλου για το σύνολο του 2024, λόγω των θετικών τάσεων και της βελτιωμένης κερδοφορίας που παρουσιάστηκαν κατά το Α’ τρίμηνο του 2024. Ο Όμιλος βρίσκεται σε τροχιά για την επίτευξη αυξημένης κερδοφορίας και δημιουργίας λειτουργικών ταμειακών ροών.

Οι προβλέψεις σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της Λιανικής του Ομίλου, εξαιρουμένης της Trade Estates, για το 2024 είναι ως εξής:

Λιανική Ομίλου Fourlis*

 FY ’23 % FY ’24 (E)
Πωλήσεις521.35.5%550.0
EBITDA (OPR)35.914.4%41.1
Περιθώριο EBITDA (OPR)6.9%7.5%
EBIT21.123.3%26.0
Περιθώριο EBIT4.0%4.7%

 

* Εξαιρουμένης της επίδρασης της Trade Estates

Η παρουσίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024 είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.