18 Ιούλ 2024
READING

Συμβάλλοντας στην ορθή διαχείριση αποβλήτων Χωριστή Συλλογή & «Pay as you throw» σε συνεργασία με τη fil-eco

3 MIN READ

Συμβάλλοντας στην ορθή διαχείριση αποβλήτων Χωριστή Συλλογή & «Pay as you throw» σε συνεργασία με τη fil-eco

Συμβάλλοντας στην ορθή διαχείριση αποβλήτων Χωριστή Συλλογή & «Pay as you throw» σε συνεργασία με τη fil-eco

Η fil-eco, σύμμαχος στη σωστή διαχείριση απορριμμάτων, ενισχύει το ολοένα και πιο διαδεδομένο σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  λοιπούς φορείς της Πολιτείας. Το «pay as you through» εμπεριέχει εναλλακτικές προτάσεις χωριστής συλλογής απορριμμάτων αλλά και τρόπους που τα νοικοκυριά θα διαχειρίζονται τα απόβλητά τους, με διττό όφελος, οικονομικό και περιβαλλοντικό.

Στόχος της χωριστής συλλογής απορριμμάτων είναι η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση υλικών αλλά και η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισής τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητος ο κατάλληλος εξοπλισμός και η εφαρμογή του ευρέως διαδεδομένου συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay as you throw), το οποίο βασίζεται στον έλεγχο της παραγωγής απορριμμάτων. Η παροχή κάδων στους πολίτες και λογισμικού στις δημόσιες υπηρεσίες επιτρέπουν τη μείωση της πραγματικής παραγωγής αποβλήτων, ενθαρρύνοντας τη συνετή ανταπόκριση των πολιτών και εφαρμόζοντας ένα δίκαιο τιμολόγιο βασιζόμενο στην πραγματική ποσότητα αποβλήτων που απορρίπτει ο κάθε πολίτης.

Οι κάδοι χωριστής συλλογής απορριμμάτων URBA της fil eco έχουν χωρητικότητα 20, 30, 40 και 45lt. Oι σειρές κάδων ανακύκλωσης URBA και URBA PLUS είναι κατάλληλες για τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού και διευκολύνουν την απόρριψη των απορριμμάτων.

Στόχος είναι ένας εξοπλισμός άνετος στη χρήση, ώστε η χωριστή συλλογή να γίνει καθημερινή συνήθεια για όλους.

Επιπρόσθετα, σε εσωτερικό χώρο η χωριστή συλλογή αποβλήτων γίνεται με επιλογή ανάμεσα στους τριγωνικούς χάρτινους ή αλουμινένιους κάδους ΔELTA με χωρητικότητα 15, 19, 23 & 27lt, ενώ για μεγαλύτερη χωρητικότητα 72 & 100lt  υπάρχουν οι τετράγωνοι χάρτινοι κάδοι ΕΤΑ.  Oι κάδοι ΔELTA και ΕTA αποτελούν την κατάλληλη λύση για την χωριστή συλλογή απορριμμάτων σε σχολεία, σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν να προωθήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση.

Στην Ελλάδα, η σχετική νομοθεσία προβλέπει εφαρμογή σε όλους τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και άνω των 20.000 κατοίκων από την 1η Ιανουαρίου 2028. Στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στο πρόγραμμα ενσωματώνονται σταδιακά σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες ιδιωτικές εταιρείες, φροντιστήρια κ.α.

Η Μαρίνα Ποτουρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ και Συνιδιοκτήτρια της fil-eco, δήλωσε σχετικά: «Η μείωση του χρόνου και του κόστους συλλογής των απορριμμάτων βοηθά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, ενισχύει τους δεσμούς μίας κοινότητας και εν τέλει αποδεικνύεται ένα θετικό μέτρο για την χώρα, καθώς η συμμόρφωση σε αυτό ελαχιστοποιεί την επιβολή νέων προστίμων. Οφείλουμε στις επόμενες γενιές αλλά και στη δική μας να ασχοληθούμε ουσιαστικά με την ορθή συλλογή των απορριμμάτων μας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στο https://fil-eco.gr/ αλλά και στους Δήμους της κατοικίας τους.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.