17 Ιούλ 2024
READING

Unilever: Τα μεγάλα πρόστιμα και το «θολό τοπίο» στις οικονομικές καταστάσεις

6 MIN READ

Unilever: Τα μεγάλα πρόστιμα και το «θολό τοπίο» στις οικονομικές καταστάσεις

Unilever: Τα μεγάλα πρόστιμα και το «θολό τοπίο» στις οικονομικές καταστάσεις

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, τον Νοέμβριο του 2023, για την επιβολή προστίμου 1 εκατ. ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία στην Ελαϊς Unilever Hellas ΑΕ, έφερε την εταιρεία στο επίκεντρο της δημοσιότητας για αρνητικό λόγο.

Τότε, οι άνθρωποί της, είχαν φροντίσει να βγουν στην «αντεπίθεση», ξεκαθαρίζοντας ότι διαφωνούν με τη μεθοδολογία βάσει της οποίας οι ελεγκτικές αρχές υπολόγισαν το πρόστιμο. Ακόμα, σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις είχε διαβεβαιώσει πως ακολουθεί «υπεύθυνη προσέγγιση» του καταναλωτικού κοινού, καθώς, αναγνωρίζοντας την αύξηση των τιμών, είχε συνειδητά αποφασίσει να μην μετακυλήσει μεγάλο ποσοστό του επιπλέον κόστους παραγωγής και λειτουργίας της, εις βάρος της κερδοφορίας της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, για να υποστηρίξει το επιχείρημά της, είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι η συγκεκριμένη της κίνηση καταγράφεται και στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, από το 2021 και μετά!

Η ασάφεια των οικονομικών καταστάσεων

Σίγουρα το συγκεκριμένο κομμάτι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, όμως το τι ακριβώς συμβαίνει μετά το 2021 είναι «θολό». Κι αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει χρονικό διάστημα ενάμιση χρόνου από τη λήξη της χρήσης του 2022 η ΕΛΑΪΣ – Unilever Hellas ΑΕ δεν έχει προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανονικά η θυγατρική της εισηγμένης πολυεθνικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου θα έπρεπε να το έχει πράξει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο.

Εξαιτίας της συγκεκριμένης… αμέλειας μάλιστα, της έχει επιβληθεί αυτόματα κύρωση που της απαγορεύει από τον περασμένο Μάρτιο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Για την ώρα βέβαια, και παρά το γεγονός ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος σε περίπτωση που προκύψουν δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων, δεν υπάρχει κάποια άμεση άμεση οικονομική ζημιά καθώς ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί η νέα διάταξη που προβλέπει την αυτόματη επιβολή χρηματικού προστίμου 100 χιλ. ευρώ στις εταιρείες που αμελούν να αναρτήσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που απαιτείται για την ενεργοποίηση του προστίμου είναι προ των πυλών αν και δεν φαίνεται πως θα μπορούσε να “πλήξει” μία εταιρεία του μεγέθους της πολυεθνικής.

Σημειώνεται ότι η Ελαϊς Unilever Hellas έχει καθυστερήσει και στο παρελθόν να καταχωρήσει τις οικονομικές της καταστάσεις, ενώ οι άλλες δύο θυγατρικές της Unilever στη χώρα μας, η Unilever Knorr και η Unilever Logistics την περασμένη Κυριακή προχώρησαν τελικά σε δημοσιοποίηση των καταστάσεών του 2022 στο ΓΕΜΗ με αποτέλεσμα να αρθεί η αναστολή καταχώρισης που τους είχε επιβληθεί.

Η μεγάλη αλλαγή

Με μία προσεκτική ματιά σε αυτές, παρατηρούμε ότι από τη χρήση του 2022 και μετά έχει αλλάξει ο τρόπος λογιστικής καταγραφής των πωλήσεων, με τις τιμολογήσεις να πραγματοποιούνται πλέον από την Unilever Europe B.V. Η συγκεκριμένη κίνηση βέβαια δυσκολεύει την προσπάθεια των ελληνικών ελεγκτικών αρχών για έλεγχο, αφού δεν έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έλεγχο στη μητρική εταιρεία.

Η αλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα για το 2022 να εμφανίζεται στην Unilever Knorr κύκλος εργασιών μόλις 8,2 εκατ. ευρώ, με σχεδόν το σύνολο των εσόδων να προέρχεται απ’ την Unilever Europe, σε αντίθεση με το 2021, όταν ανακοινώθηκαν έσοδα 35,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,19 εκατ. ευρώ ήταν από πωλήσεις προς την Ελαϊς – Unilever Hellas. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν περίπου 887 χιλ. ευρώ από 1,24 εκατ. ευρώ το 2021.

Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα της Unilever Logistics, ο κύκλος εργασιών της περιορίστηκε στα 6,87 εκατ. ευρώ έναντι 7,58 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ οι μεγάλες αλλαγές παρουσιάζονται στα καθαρά κέρδη τα οποία περιορίζονται στις 68 χιλ. ευρώ το 2022 έναντι 1,34 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι πωλήσεις προς την Unilever Europe έχουν «εκτοξευτεί» στα 2,9 εκατ. ευρώ από μόλις 125 χιλ. ευρώ το 2021, την ώρα που οι πωλήσεις προς την Ελαϊς – Unilever Hellas έχουν υποχωρήσει σημαντικά στα 1,32 εκατ. ευρώ, από 5,38 εκατ. ευρώ το 2021.

Πλέον αναμένεται να δούμε τι θα δείξουν οι οικονομικές καταστάσεις της Ελαϊς Unilever Hellas, όταν αυτές δημοσιευτούν, και τι επίδραση θα έχουν οι συναλλαγές προς την Unilever Europe στα πραγματικά περιθώρια κέρδους.

Το πρόστιμο-μαμούθ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2018 η εταιρεία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για αρνητικούς λόγους, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού τής είχε επιβάλει ένα από τα πιο μεγάλα πρόστιμα στην ιστορία λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής.

Ο λόγος της συγκεκριμένης απόφασης κατά της Ελαΐς – Unilever ήταν ότι διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού για 21 ολόκληρα χρόνια. Σημειώνεται ότι οι παραβάσεις σχετίζονται με την αγορά μαργαρινών, δραστηριότητα που η εταιρεία είχε μεταβιβάσει στην Upfield του fund KKR.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 27,56 εκατ. ευρώ στην εταιρεία, καθώς έκρινε ότι η Ελαΐς – Unilever προέβη στις εξής παραβάσεις:

α) Παρείχε καταχρηστικές εκπτώσεις στόχου και με τη ρήτρα μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων για το χρονικό διάστημα από τις 19 Ιουνίου 2002 έως τις 21 Οκτωβρίου 2008. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε ομόφωνα πρόστιμο 8,67 εκατ. ευρώ.
β) Συμμετείχε σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη (καθορισμό τιμών μεταπώλησης, απαγόρευση ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού) για το χρονικό διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου 1996 έως και τουλάχιστον στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε κατά πλειοψηφία πρόστιμο 18,89 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία μάλιστα ήταν αντιμέτωπη με πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την παραπάνω απόφαση.

Με απλά λόγια, η Ελαΐς – Unilever προσέφερε μεγαλύτερες εκπτώσεις στους λιανέμπορους που ξεπερνούσαν έναν συγκεκριμένο αριθμό πωλήσεων, μία πρακτική που συναντάμε συχνά. Το βασικό πρόβλημα στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η προσφορά των γνωστών ως αναδρομικών εκπτώσεων, δηλαδή εκπτώσεων για το σύνολο των αγορών και όχι μόνο για εκείνες που ξεπερνούν τον στόχο. Η πρακτική αυτή θεωρείται προβληματική καθώς υπάρχει η περίπτωση να προκαλέσει σημαντικούς αποκλεισμούς στην αγορά, καθώς οι λιανέμποροι πιθανότατα δε θα έβρισκαν ελκυστική την αλλαγή προμηθευτή για μικρό μέρος της ζήτησης καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει θα οδηγούσε σε απώλεια των αναδρομικών εκπτώσεων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση των λεγόμενων ενεργητικών πωλήσεων επιτρέπεται, δεν ισχύει το ίδιο για τις παθητικές πωλήσεις. Δηλαδή, δεν έχει το δικαιώμα, για παράδειγμα, ένας προμηθευτής να απαγορεύσει σε ένα σούπερ μάρκετ να πουλάει μέσω διαδικτύου, με το ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεων να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές παθητικών πωλήσεων.

Και μπορεί τελικά η εταιρεία πλήρωσε το πρόστιμο όμως ταυτόχρονα προχώρησε σε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Τελικά τον Απρίλιο του 2020 η απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού τροποποιήθηκε, με αποτέλεσμα τα δύο πρόστιμα να «πέσουν» στα ποσά των 6,5 εκατ. ευρώ και 15,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία άσκησε αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπόθεση να εκκρεμεί μέχρι πρόσφατα, ενώ τα 5,56 εκατ. ευρώ ανακτήθηκαν από την εταιρεία, έχοντας θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της χρήσης του 2020.

Τέλος, λίγοι θα θυμούνται ότι τον Μάρτιο του 2009, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στη Unilever πρόστιμο 6,946 εκατ. ευρώ, με την κατηγορία ότι είχε απαγορεύσει σε οκτώ αλυσίδες σούπερ μάρκετ να κάνουν παράλληλες εισαγωγές, υπόθεση που επίσης έχει πάρει τη δικαστική οδό.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελαΐς – Unilever

Σε κάθε περίπτωση, είναι λογικό να δημιουργείται προβληματισμός από τις κινήσεις της εταιρείας στη χώρα μας, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, έστω κι αν πλέον βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 2024.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.