23 Απρ 2024
READING

Αξιολογήστε μία ευκαιρία franchise σε απλά βήματα

3 MIN READ

Αξιολογήστε μία ευκαιρία franchise σε απλά βήματα

Αξιολογήστε μία ευκαιρία franchise σε απλά βήματα

Η επιλογή ενός franchise δεν είναι απλή απόφαση και χρειάζεται σκέψη,έρευνα και σωστούς υπολογισμούς.Ακολουθούν τα προκαταρκτικά βήματα για την αξιολόγηση μιας ευκαιρίας franchise:

Διαχείριση του Franchisor

Εξετάστε το ιστορικό διαχείρισης και την εμπειρία των κορυφαίων στελεχών του franchisor και του προσωπικού υποστήριξης. Είναι σημαντικό να έχουν εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων και της αγοράς του franchise. Η ηγεσία του franchisor θα πρέπει να έχει  επιχειρηματικές δεξιότητες και εμπειρία.

Περιοχή του Franchisee

Η περιοχή θα πρέπει να ορίζεται με συνεπή τρόπο και να επιτρέπει την ανάπτυξη του franchisee. Βεβαιωθείτε αν η περιοχή του franchisee είναι αποκλειστική, προστατευόμενη ή ανοιχτή. Οι franchisors που χορηγούν μικρές ανοικτές περιοχές μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις μεταξύ γειτονικών franchisees, καθώς ορισμένοι franchisees θα είναι πιο επιθετικοί από άλλους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαφωνίας με τον franchisor για την περιοχή.

Δικαιώματα Franchisee

Προσδιορίστε εάν ο franchisor χρεώνει άλλα τέλη για υπηρεσίες πέραν των τελών δικαιωμάτων και συμμετοχής στα έξοδα διαφημίσεων. Οι πρόσθετες αμοιβές συνεχούς χρέωσης για τη χρήση λογισμικού και τα τέλη αδειοδότησης, όταν προστίθενται σε τέλη δικαιωμάτων και διαφημίσεων, θα αυξήσουν τα έξοδα. Βεβαιωθείτε ότι το αρχικό τέλος franchise και τα συνεχιζόμενα τέλη είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα franchises.

Οργανική Ανάπτυξη

Εξετάστε την ανάπτυξη νέων franchisees και συκρίνετε με κλείσιμο καταστημάτων franchisee. Αυτός ο αριθμός θα αποκαλύψει την καθαρή ανάπτυξη franchisee και θα εμποδίσει κάποιον να δει παραπλανητικά δεδομένα. Επίσης, ο αριθμός αυτός μπορεί να δείξει εάν ο franchisor είναι αφιερωμένος στο να δίνει χρήματα και περισσότερους πόρους για την πώληση κάποιου franchise, παρά με την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των υφιστάμενων franchise. Οι πίνακες στο Item 20 περιέχει πληροφορίες που μπορούν να υποδηλώνουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα απόδοσης.

Οικονομικές καταστάσεις

Εκτός εάν ο franchisor είναι start up, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τρία (3) έτη ελεγμένων οικονομικών στοιχείων. Ψάξτε για μια συνεχή και αυξανόμενη ροή εσόδων από δικαιώματα franchisee. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο εάν η επιχείρηση αναπτύσεται και με ποιο τρόπο.

Απαιτούμενοι προμηθευτές και εκπτώσεις

Ο franchisor απαιτεί αγορές από συγκεκριμένους πωλητές η αποκλειστικά μόνο από αυτόν. Συγκρίνετε αυτές τις πληροφορίες με την ευρύτερη αγορά και τις τάσεις που υπάρχουν.Η γκάμα των προιόντων πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς και να παρακολουθεί όποιες αλλαγές συμβαίνουν σε συτή.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο franchisor έχει εμπιστευτικές, αποκλειστικές πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά που διακρίνουν το franchise από τους ανταγωνιστές. Ελέγξτε τα στοιχεία για να καθορίσετε πόσο μοναδικό είναι το σύστημα και εάν ο franchisor έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Επίσης, ο franchisor έχει trademarked σήματα; Βεβαιωθείτε ότι ο franchisor ελέγχει σωστά και νομίμως το brand name και δεν υπάρχει πιθανή διαφωνία ως προς την ιδιοκτησία των σημάτων.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Franchisor

Η εκπαίδευση του Franchisee πρέπει να είναι πλήρης και να παρουσιάζεται από περισσότερο από ένα άτομο. Η εκπαίδευση που περιλαμβάνει ένα μέρος της οnsite εκπαίδευσης νέων franchisees παρέχει πραγματική εμπειρία του franchise που μία αίθουσα δεν μπορεί να παρέχει.

Είτε είστε ένας franchisee πολλαπλών καταστημάτων, ένας υποψήφιος franchise ή ένας εκπρόσωπος μιας ομάδας ιδιωτικών επενδυτών, αυτά τα βήματα θα σας επιτρέψουν να εκτελέσετε μια προκαταρκτική εξέταση του franchise. Παρόλο που αποτελεί ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης του franchise, μπορεί να προσφέρει μια επισκόπηση μιας ευκαιρίας επένδυσης με ελάχιστο κόστος και δαπάνη. Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε με μια συγκεκριμένη ευκαιρία franchise, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε έναν λογιστή και έναν δικηγόρο franchise για να σας καθοδηγήσει στην πορεία.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.