14 Ιούλ 2024
READING

Έρευνα | Η αναδυόμενη τάση του unattended retail για την Gen Z 

3 MIN READ

Έρευνα | Η αναδυόμενη τάση του unattended retail για την Gen Z 

Έρευνα | Η αναδυόμενη τάση του unattended retail για την Gen Z 

Για την τάση του unattended retail, δηλαδή οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση είτε μέσω αυτόματων μηχανημάτων πώλησης είτε μέσω αυτοματοποιημένων kiosks, έχει παρατηρηθεί άνοδος της δημοτικότητάς του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ιδιαίτερα στο νεότερο καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα αποτελούμενη από 2.000 ενήλικες, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ψηφιακών πληρωμών και υπηρεσιών λογισμικού Cantaloupe, το (90%) των ερωτηθέντων επέλεγαν υπηρεσίες του unattended retailing κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως με το νεότερο καταναλωτικό κοινό να κατευθύνεται αρκετά συχνά προς την χρήση αυτόματων πωλητών.

Πιο συγκεκριμένα το (23%) των ερωτηθέντων ηλικίας μεταξύ 18-34 ετών δήλωσαν ότι η πανδημία αύξησε τη χρήση του unattended retail, σε σύγκριση με το (18%) των ατόμων ηλικίας 35-54 ετών. Παρόλα αυτά για τους ερωτηθέντες της ηλικιακής ομάδας άνω των 55 ετών, το ποσοστό κυμαίνονταν μόλις στο (4%). Οι λόγοι για τους οποίους οι μισοί από τους ερωτηθέντες του δείγματος επέλεγαν συχνότερα τη χρήση αυτόματων πωλητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι: η ταχύτητα (49%), το social distancing (49%) και η ευκολία (47%). Ακόμη το (68%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν τρόποι αγοράς, οι οποίοι δεν θα απαιτούν κάποιου είδους επαφή κυρίως μετά την πανδημία.

Κατόπιν το (41%) των ερωτηθέντων που αγόρασαν κάποιο προϊόν μέσω ενός unattended καναλιού τρεις μήνες πριν από την διεξαγωγή της έρευνας δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο είδος αγοραστικών επιλογών μπορεί να τους παροτρύνει να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από διαφορετικούς retailers στο μέλλον. Ακόμη το (37%) δήλωσε ότι συνεχίζει να πραγματοποιεί ακόμη τέτοιου είδους αγορές μία φορά την εβδομάδα, ενώ το (19%) μία φορά το μήνα. 

Καθώς οι χρεωστικές και οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν τους συνηθέστερους και προτιμότερους τρόπους πληρωμής για το συγκεκριμένο είδος αγορών με το ποσοστό να αγγίζει το (67%), σχεδόν ένας στους πέντε ερωτηθέντες (19%) του δείγματος προτιμά τα μετρητά, ενώ το (12%) προτιμά τις εφαρμογές πληρωμών όπως είναι το Venmo και το Google Pay. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ερωτηθέντων ηλικίας 18-34 ετών το (25%) προτιμά τα μετρητά, σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες ηλικίας 55 και άνω, οι οποίοι αποτελούν το (11%) του δείγματος. 

Το (82%) των ερωτηθέντων ενδιαφέρονται να αγοράσουν μη συμβατά είδη από κάποιον αυτόματο πωλητή. Η αγορά ειδών ρουχισμού παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων τα δύο τελευταία χρόνια, με το (70%) των ερωτηθέντων να ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους αγορές, σε σύγκριση με το (55% ) το 2019. Τα προϊόντα υγείας και η ομορφιάς παρουσίασαν επίσης σημαντική άνοδο, με το ποσοστό να αγγίζει το (71%) για το 2021, σε αντίθεση με το (64%) για το 2019.

Το (60%) των ερωτηθέντων, σε σχέση με το (49%) το 2019, δήλωσαν ότι η ταχύτητα του unattended retail αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα αύξησης του συγκεκριμένου τρόπου αγοράς. Συγκεκριμένα το (45%) των ερωτηθέντων υπογραμμίζουν ότι το να μην χρειάζεται να έρθει να επαφή με κάποιον υπάλληλο καταστήματος αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα, συγκριτικά με το (35%) για το 2019. 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.