15 Ιούλ 2024
READING

Οι αντίπαλοι της Google καλούν την ΕΕ να ορίσει κανόνες για τις μηχανές αναζήτησης

4 MIN READ

Οι αντίπαλοι της Google καλούν την ΕΕ να ορίσει κανόνες για τις μηχανές αναζήτησης

Οι αντίπαλοι της Google καλούν την ΕΕ να ορίσει κανόνες για τις μηχανές αναζήτησης

Τέσσερις αντίπαλες μηχανές αναζήτησης της Google κάλεσαν τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του τεχνολογικού γίγαντα στην αγορά, θέτοντας κανόνες για τα μενού προτίμησης των μηχανών αναζήτησης. Υποστήριξαν ότι η ικανότητα του Google να θέτει επιζήμιες προεπιλογές συνεχίζει να περιορίζει τη δυνατότητα των καταναλωτών να στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις.

Οι αντίπαλες αυτές εταιρίες είναι οι μηχανές αναζήτησης DuckDuckGo και Qwant, μαζί με την Lilo και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ecosia. Το αίτημα τους ήταν ο νόμος DMA [Digital Markets Act] να προσαρμοστεί ώστε να απαγορεύει ουσιαστικά στην Google να αποκτήσει τα προεπιλεγμένα σημεία πρόσβασης στην αναζήτηση των λειτουργικών συστημάτων και των προγραμμάτων περιήγησης. Επιπλέον, ζήτησαν η DMA να διασφαλίσει ότι, εκτός από την επιλογή της προτιμώμενης προεπιλεγμένης αναζήτησης κατά την αρχική είσοδο, οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν εύκολα ανά πάσα στιγμή μηχανές αναζήτησης ή ιστότοπους. Οι ενέργειες αυτές θα οδηγήσουν τελικά σε σημαντικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά μηχανών αναζήτησης και θα διασφαλίσουν την ύπαρξη επιλογών των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για το αρχικό σχέδιο του DMA, όμως τα άλλα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν επί των λεπτομερειών, οπότε οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ακριβή μορφή του κανονισμού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο παρελθόν, είχε επιβληθεί πρόστιμο στην Google για καταχρήσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τρόπο λειτουργίας Android για smartphones. Μετά από αυτή την παρέμβαση, ο τεχνολογικός γίγαντας εισήγαγε μια οθόνη περιφερειακών προτιμήσεων αναζήτησης. Ωστόσο, η Google εφάρμοσε γρήγορα ένα μοντέλο “δημοπρασίας” προσφορών που απαιτούσε από τους ανταγωνιστές να την πληρώσουν (και να υπερβούν ο ένας τον άλλον) για να εμφανιστούν σε μία από τις διαθέσιμες θέσεις, κάτι που οι ανταγωνιστές κατήγγειλαν αμέσως ως άδικο και αδιαφανές. Εν τέλει, η Google εγκατέλειψε αυτό το μοντέλο, αντικαθιστώντας το με μια οθόνη επιλογής που εμφανίζει τους επιλέξιμους ανταγωνιστές αναζήτησης χωρίς να απαιτείται αμοιβή.

Αλλά, και πάλι, οι αντίπαλοι επισήμαναν γρήγορα τους συνεχείς περιορισμούς της Google, όπως το γεγονός ότι ισχύει μόνο για κινητές συσκευές, όχι για τους χρήστες του προγράμματος περιήγησης Chrome της Google στις υπόλοιπες, ή το γεγονός ότι οι χρήστες Android βλέπουν την οθόνη επιλογής μόνο κατά την εγκατάσταση ή κατά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, οπότε τις περισσότερες φορές που χρησιμοποιούν μια συσκευή δεν είναι ορατές. Έτσι, σύμφωνα με τους αντιπάλους, οι περιορισμοί που επιβάλλει η Google δυσκολεύουν τους καταναλωτές να υιοθετήσουν άλλες μηχανές αναζήτησης, παρά την αντιμονοπωλιακή απόφαση της Επιτροπής που είχε θεσπιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφεύγει να επιβάλει συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα στην Google, παρά μόνο μια σειρά από αντιμονοπωλιακές επιβολές. Οι νομοθέτες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι εναπόκειται στη Google να βρει τον κατάλληλο τρόπο να συμμορφωθεί με τις διάφορες εντολές της. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ελαστικής προσέγγισης από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είναι ότι η Google καταφέρνει να βρει τρόπους να διατηρήσει την κυριαρχία της σε βασικές στρατηγικές αγορές όπως η αναζήτηση.

Παρόλα αυτά, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά και εκτός ΕΕ το Ηνωμένο Βασίλειο, αρχίζουν να υιοθετούν πολύ πιο πρακτικές προσεγγίσεις για να περιορίσουν την κατάχρηση της αγοράς από τους κολοσσούς της αναζήτησης, και φαίνεται πως αυτό έχει αποτέλεσμα.

Έτσι, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ κινδυνεύει να εκτεθεί αρνητικά αναφορικά με το θέμα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα της τεχνολογίας, τη στιγμή που οι νομοθέτες σε όλο τον κόσμο έχουν δραστηριοποιηθεί επί του θέματος.

Έχει αναφερθεί επίσης ότι η πρόσφατη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας του Facebook – η οποία ήταν επίσης διακοπή λειτουργίας του Instagram και του WhatsApp, καθώς και οι τρεις κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργούν στην ίδια υποδομή, καθώς όλες ανήκουν στο Facebook – κατέδειξε την ανάγκη για “εναλλακτικές λύσεις και επιλογές στην αγορά τεχνολογίας”.

Αυτό εγείρει το ερώτημα γιατί η υπηρεσία της ΕΕ δεν έχει μπλοκάρει ούτε μία τεχνολογική εξαγορά, καθώς και με ποιόν τρόπο πρόκειται να υποστηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι εναλλακτικές λύσεις. Συνεπώς, αυτό που απομένει είναι η τελική κατάληξη της επόμενης αντιμονοπωλιακής έρευνας της Επιτροπής για την Google.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.