17 Ιούν 2024
READING

Οι Big Four εταιρείες ετοιμάζονται να γίνουν διαχειριστές κρυπτογράφησης και Blockchain

7 MIN READ

Οι Big Four εταιρείες ετοιμάζονται να γίνουν διαχειριστές κρυπτογράφησης και Blockchain

Οι Big Four εταιρείες ετοιμάζονται να γίνουν διαχειριστές κρυπτογράφησης και Blockchain

Τα κρυπτονομίσματα μετατρέπονται σε μία νόμιμη πηγή χρηματοδότησης, ώστε να πραγματοποιούνται συναλλαγές στον πραγματικό κόσμο σε εκατομμύρια εμπόρους. Το 2021 ήταν μια παραγωγική χρονιά στην αγορά κρυπτονομισμάτων, φέρνοντας πολλές νέες επιχειρηματικές ιδέες. Με το κρυπτονόμισμα έρχεται η δυνατότητα εκδημοκρατισμού του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία ενός πραγματικού ισότιμου μέσου για την ανταλλαγή δεδομένων και νομισμάτων, οι δυνατότητες που επιφέρει αυτή η τεχνολογία είναι ατελείωτες αλλά και οι κίνδυνοι αρκετοί προς το παρόν

Δυστυχώς, ως νέος χώρος στην αγορά, ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων υπόκειται σε οικονομικές και ρυθμιστικές εκτιμήσεις που είναι άγνωστες στον μέσο ιδιοκτήτη επιχείρησης. Ενώ τα παραδοσιακά βήματα, όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων, απαιτούνται από την αρχή κάθε νέας επιχείρησης, αυτό το βήμα στην έναρξη μιας επιχείρησης συχνά μαστίζεται από πολυπλοκότητα, χρονοβόρες διαδικασίες και άλλες ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας από την αρχή.

Οι γίγαντες των επαγγελματικών υπηρεσιών, οι οποίοι συχνά κατηγοριοποιούνται υπό την ονομασία Big Four, καινοτομούν στον χώρο των blockchain και της κρυπτογράφησης. Το blockchain είναι ουσιαστικά ένα ψηφιακό βιβλίο συναλλαγών που αναπαράγεται και διανέμεται σε ολόκληρο το δίκτυο υπολογιστικών συστημάτων της blockchain. Σε αυτό οι συναλλαγές καταγράφονται με μια αμετάβλητη κρυπτογραφική υπογραφή που ονομάζεται hash. 

Η τεχνολογία blockchain, μαζί με την υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική. Η επιχειρηματική αγορά blockchain αναμένεται να ανέβει σημαντικά σε αξία την επόμενη πενταετία. Μόλις έντεκα χρόνια μετά την δημιουργία τους, και οι δύο τομείς έχουν ωριμάσει σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα οι καθιερωμένοι οργανισμοί να λαμβάνουν την τεχνολογία πιο σοβαρά υπόψη τους ενόσω αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή των blockchain και η χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι γίγαντες των επαγγελματικών υπηρεσιών συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της αγοράς. Οι εταιρείες Big Four και οι εταιρείες Fortune 500 συνεργάζονται με διάφορες εταιρείες blockchain και κρυπτογράφησης για την καταπολέμηση της ρυθμιστικής αβεβαιότητας, τις προκλήσεις από την διαλειτουργικότητα, των μοντέλων συναίνεσης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Τονίζεται ότι ειδικά οι Big Four εταιρείες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο  στην πρόοδο του οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων. Βέβαια, η μεταβλητότητα από την οποία χαρακτηρίζεται η αξία των κρυπτονομισμάτων μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο κλάδος εξακολουθεί να απαιτεί αξιόπιστες οντότητες για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος, παρόλο που το Bitcoin σχεδιάστηκε με μια ιδεολογία που βασίζεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης, . Η εταιρία PwC, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου και παροχής φορολογικών συμβουλών, είδε την ταχεία ανάπτυξη των κρυπτονομησμάτων και αποφάσισε να δέχεται πληρωμές με Bitcoins. Έκτοτε, η PwC έχει σχηματίσει “ομάδες κρυπτογράφησης” σε 20 χώρες, και αυτές δεν επικεντρώνονται μόνο σε φορολογικές και λογιστικές προκλήσεις, αλλά και οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης.

Γιατί είναι σημαντικοί οι λογιστικοί έλεγχοι;

Οι εταιρείες Big Four διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων για τις εταιρείες κρυπτογράφησης και blockchain. Η PwC είναι ο επίσημος ελεγκτής της εταιρείας BC εδώ και δύο χρόνια. Η δημόσια εταιρεία fintech BC έχει ως όραμα να θέσει πρότυπα για την απόδοση, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση. Ο έλεγχος, όπως και η κανονιστική σαφήνεια, παρέχει εμπιστοσύνη σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι εταιρείες λειτουργούν με διαφάνεια και τηρούν τα αναμενόμενα πρότυπα του κλάδου. Καθώς η επιχείρηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ωριμάζει, και τα πρότυπα συμμόρφωσης και τα ρυθμιστικά πρότυπα γίνονται πιο ισχυρά, οι ελεγκτές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Βέβαια, είναι πολύπλοκο για μια εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να υποβληθεί σε έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει συγκεκριμένα τη μεθοδολογία αποτίμησης και την απόδειξη του ελέγχου, καλύπτοντας τόσο τα μετρητά όσο και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαμβάνει επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση των οικονομικών αρχείων έναντι των δημόσιων δεδομένων blockchain.

Πρόσφατα διεξήχθη έρευνα για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας της τεχνογνωσίας στον έλεγχο και το blockchain για τα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 79% αυτών των επαγγελματιών αναμένουν από τον ελεγκτή τους να παρέχει κατανόηση του αντίκτυπου του blockchain στην επιχείρησή τους ή στο περιβάλλον χρηματοοικονομικής αναφοράς. Το σύστημα blockchain ενός οργανισμού πρέπει να αναπτυχθεί με την πρόθεση να καλύπτει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις λογιστικές ανάγκες για τη συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις.

Υποστήριξη στη δημιουργία συστημάτων blockchain

Ενώ οι εταιρείες Big Four είναι σε θέση να ρίξουν φως στον έλεγχο για τις εταιρείες κρυπτογράφησης, καθεμία από αυτές εργάζεται επίσης για την οικοδόμηση συστημάτων blockchain. Για παράδειγμα, η KPMG προσφέρει μια σειρά από λύσεις λογισμικού που βασίζονται στα blockchain, δηλώνοντας ότι η εταιρεία είδε μια σημαντική αύξηση των εσόδων που προέρχονται από πρωτοβουλίες blockchain πέρυσι. Τα έργα της KPMG αφορούσαν κυρίως τον καθορισμό στρατηγικών blockchain, την εμπλοκή των συμμετεχόντων και τα μοντέλα διακυβέρνησης και λειτουργίας. Η εταιρεία έχει διαπιστώσει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση του blockchain σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες, όπως το IoT, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. 

Η EY προωθεί επίσης την καινοτομία στον χώρο του blockchain. Η εταιρεία συνεργάζεται με τη Microsoft και την ConsenSys για την ανάπτυξη ενός έργου blockchain ανοιχτού κώδικα που ονομάζεται Baseline Protocol, το οποίο προσπαθεί να λύσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα blockchain.

Η Accenture, εργάζεται επίσης σε διάφορες λύσεις blockchain επικεντρωμένη στη χρήση συστημάτων blockchain για την προώθηση της ψηφιακής ταυτότητας, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις χρηματοοικονομικές υποδομές. Πριν μερικά χρόνια η εταιρία συνεργάστηκε με την Digital Ventures για να λανσάρει μια λύση τεχνολογίας  για την απλοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες αγοράζουν και πωλούν αγαθά και λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η λύση αυτή μειώνει την ανάγκη για φυσική τιμολόγηση εκτός από τον χρόνο χρηματοδότησης τιμολογίων, ενώ παράλληλα αποτρέπει τις ύποπτες δραστηριότητες. Η Accenture συνεργάστηκε και με τη Fujitsu για την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την επίλυση των προκλήσεων διαλειτουργικότητας blockchain.

Παροχή λεπτομερών αναφορών

Επιπλέον, οι πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με το blockchain και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η PwC δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση 2020 Crypto Hedge Fund, η οποία δείχνει ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση των κρυπτογραφικών hedge funds παγκοσμίως αυξήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τις βέλτιστες πρακτικές που παρατηρούνται παγκοσμίως στο οικοσύστημα των κρυπτογραφικών hedge funds, λειτουργώντας ως πηγή γνώσης για τους θεσμικούς επενδυτές που ενδιαφέρονται για τα κρυπτονομίσματα.

Η εταιρεία Big Four Deloitte και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κυκλοφόρησαν επίσης πρόσφατα μια έκθεση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα blockchain. Η έκθεση αναδεικνύει μια βασική διαπίστωση, σημειώνοντας ότι παρόλο που τα blockchains κατασκευάζονται για συγκεκριμένα βιομηχανικά οικοσυστήματα, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα αν όλα αυτά συνδεθούν μεταξύ τους κάτω από ένα πλαίσιο.

Η Accenture συνεργάζεται επίσης με την WEF για τακτικές εκθέσεις blockchain. Πέρυσι, οι δύο οργανισμοί διεξήγαγαν μια παγκόσμια μελέτη που διαπίστωσε ότι πάνω από το 64% των πρωτοβουλιών blockchain χρηματοδοτούνται από προϋπολογισμούς πληροφορικής ή έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι η εστίαση είναι στην τεχνολογία και όχι στην ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Τι περισσότερο μπορεί να γίνει

Ενώ οι οργανισμοί επαγγελματικών υπηρεσιών καινοτομούν στον χώρο των blockcains και της κρυπτογράφησης, ορισμένοι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, δεδομένων των δυνατοτήτων και της εμβέλειας αυτών των εταιρειών.

Η ανάγκη να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές άμεσα, με ασφάλεια, με διαφάνεια και οικονομικά, ξεπερνώντας τα σύνορα, οδηγεί τον κλάδο σε καινοτομίες που αποσκοπούν στο να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία του πελάτη/χρήστη. Το μέλλον ορίζεται σε αυτόν τον τομέα από τις ψηφιακές τάσεις και τις fintech εταιρείες, που διαφοροποιούνται από τις κλασικές τραπεζικές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν μέχρι τώρα κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για τις συναλλαγές.

Έχει τονιστεί ότι οι Big Four εταιρείες ειδικότερα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να κυριαρχήσουν στη λογιστική στον χώρο blockchain. Ωστόσο, οι βασικές αρμοδιότητες των Big Four πρέπει να ανανεωθούν για να επωφεληθούν από όσα προσφέρουν τα δημόσια blockchains, καθώς η παροχή λογιστικών υπηρεσιών για πελάτες και επιχειρήσεις κρυπτογράφησης είναι μια καλή αρχή όμως δεν είναι δύσκολο να χαθεί η ουσία, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο δημιουργώντας κεντρικές, ιδιωτικές αλυσίδες blockchains.

Έχει σημειωθεί ότι όταν περισσότερες από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες αρχίσουν να αξιοποιούν τη δύναμη των δημόσιων blockcains, θα υπάρξει μεγαλύτερος αντίκτυπος όσον αφορά τη δημόσια υιοθέτηση. Επί του παρόντος, φαίνεται ότι η EY είναι η μόνη εταιρεία που ενδιαφέρεται για τη δημόσια καινοτομία blockchain.

Παρόλα αυτά, παραμένει το ερώτημα αν οι γίγαντες των επαγγελματικών υπηρεσιών θα ηγηθούν της καινοτομίας blockchain ή αν οι μικρότερες, πιο ευέλικτες εταιρείες θα επικρατήσουν. Αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε, μερικοί πιστεύουν ότι η πιο προσαρμοστική και ευέλικτη εταιρεία θα επισκιάσει τις άλλες.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.