25 Ιούν 2024
READING

Η κυκλική οικονομία στην μόδα μπορεί να γίνει μια αγορά 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων

3 MIN READ

Η κυκλική οικονομία στην μόδα μπορεί να γίνει μια αγορά 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η κυκλική οικονομία στην μόδα μπορεί να γίνει μια αγορά 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, η οποία διεξήχθη από το Ίδρυμα Ellen MacArthur, αποτυπώνεται ότι η κυκλική οικονομία σε τομείς της αγοράς όπως η ενοικίαση και η μεταπώληση, έχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν από (3,5%) της παγκόσμιας αγοράς μόδας σε (23%) έως το 2030, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε μια ευκαιρία αξίας 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επί του παρόντος, οι τομείς ενοικίασης, μεταπώλησης, επισκευής και ανακατασκευής αποτιμώνται περισσότερο από 73 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, με το ίδρυμα να αναμένει ότι τα συγκεκριμένα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται σημαντικά, καθώς οι πελάτες παρακινούνται όλο και περισσότερο εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν, τα οποία σχετίζονται με τις προνομιακές τιμές, την ευκολία αλλά την περιβαλλοντική τους υπόσταση.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν καμία περιβαλλοντική αξία αν υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις μόνο και μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Παραδείγματος χάρη διάφοροι retailers της αγοράς της μόδας, προσφέρουν στους καταναλωτές την δυνατότητα μεταπώλησης προϊόντων, προσφέροντάς τους εκπτωτικά κουπόνια στην επόμενή τους αγορά. Επίσης όλα τα second-hand ρούχα δεν έχουν την ίδια αντοχή, κάτι το οποίο δε βοηθά ιδιαίτερα το μοντέλο της κυκλικότητας.

Στη συνέχεια τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδα, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον όγκο των νέων ρούχων και αξεσουάρ που παράγονται. Παρόλα αυτά για να λειτουργήσει σωστά όλο αυτό θα πρέπει η κυκλική οικονομία να αποτελεί μέρος του συστήματος διαχείρισης των ειδών μόδας. Ειδάλλως θα καταλήξουν και πάλι στους χώρους υγειονομικής ταφής. Έτσι για να μεγιστοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και να αξιοποιηθούν στο έπακρο προσφέροντας τόσο οικονομική ανάπτυξη όσο και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το ίδρυμα προτείνει τέσσερις βασικές πρακτικές:

  • Πρώτον η επανεξέταση των κινήτρων των καταναλωτών τα οποία βοηθούν στη υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην αύξηση της χρήσης των προϊόντων, παρά στην παραγωγή και πώληση περισσότερων αγαθών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει από τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μετρούν την επιτυχία, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα το καταναλωτικό κοινό να επιλέξει μία πιο eco-friendly πρακτική, μέσω συγκεκριμένων κινήτρων και βελτιωμένων εμπειριών.

  • Δεύτερον τόσο τα brands όσο και οι retailers, θα έπρεπε να θέσουν ως σημείο εκκίνησης τον σχεδιασμό προϊόντων, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  • Τρίτον το ίδρυμα προτείνει ότι οι εταιρείες μόδας να δημιουργήσουν από κοινού μία σειρά από δίκτυα εφοδιασμού, ικανά να θέτουν σε κυκλοφορία προϊόντα τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

  • Τέταρτον η επένδυση στην κλιμάκωση μιας ποικιλίας κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία ενισχύουν τα έσοδα χωρίς να παράγουν νέα προϊόντα.

Διαβάστε επίσης: Η second hand αγορά ήρθε για να κυριαρχήσει

Όλες οι παραπάνω πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν τη βιομηχανία της μόδας να στραφεί προς ένα καλύτερο μοντέλο ανάπτυξης όπου τα έσοδα δεν εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την παραγωγή και τη χρήση πόρων. Γενικότερα τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα έχουν τεράστιες δυνατότητες να γίνουν mainstream. Τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας ακμάζουσας βιομηχανίας, της οποίας κυρίαρχος στόχος είναι η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η εξάλειψη της βιοποικιλότητας.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.