14 Ιούλ 2024
READING

Η Maersk θα διαχειρίζεται τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές της Unilever

3 MIN READ

Η Maersk θα διαχειρίζεται τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές της Unilever

Η Maersk θα διαχειρίζεται τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές της Unilever

Η Unilever υπέγραψε με τη Maersk τετραετή συνεργασία για την ανάληψη της διαχείρισης των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών της από το 2022. Η αξία της συνεργασίας δεν γνωστοποιήθηκε.

Η διαχείριση μιας τεράστιας παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, όπως αυτή της Unilever, απαιτεί μια ενιαία δομή. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται ένας “πύργος ελέγχου”, του οποίου η τεχνολογία, όχι μόνο αντλεί δεδομένα, αλλά και τα αναλύει, μοντελοποιεί σενάρια και προβλέπει αποτελέσματα. Οι πύργοι ελέγχου ενοποιούν σύνθετες και κατακερματισμένες αλυσίδες εφοδιασμού, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η διαφάνεια είναι ένα από τα οφέλη που προσδοκά η Unilever από τη συνεργασία της με τη Maersk. Η Maersk είναι μια δανική ναυτιλιακή εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και σε συναφείς υπηρεσίες, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εκμετάλλευση λιμένων. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα βοηθήσει την Unilever να μετριάσει τους κινδύνους και να βελτιώσει την ευελιξία σε όλο το αποτύπωμα των 190 χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η ευελιξία έγινε επιτακτική ανάγκη για πολλές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πάλευαν με την ασταθή προσφορά και ζήτηση σε όλα τα σημεία των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Στην πραγματικότητα, για την Unilever, η ευελιξία ανέβηκε πάνω από την πρόβλεψη στη λίστα προτεραιοτήτων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση του πύργου ελέγχου της Unilever από την Maersk, ο οποίος συγκεντρώνει τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές της. Η Maersk θα διαχειρίζεται τις μεταφορές με τη βοήθεια της καινοτόμας ψηφιακής πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, τη NeoNav.

Η συγκεκριμένη τεχνολογικά εξελιγμένη πλατφόρμα ενσωματώνει δεδομένα τόσο της φυσικής αλλά και της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να παράσχει διαφάνεια, πλήρη έλεγχο και βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, βασισμένη σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ενώ παράλληλα διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα που απαιτείται από τους παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών. Η ενοποίηση των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών των εμπορευμάτων της Unilever κάτω από ένα τεχνολογικό σύστημα με όλες τις κρίσιμες πληροφορίες διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο, αυτομάτως συνεπάγεται καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της εταιρείας μέσω της ευελιξίας, της μείωσης του επιχειρηματικού κινδύνου και του θετικού αντίκτυπου στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι της εταιρικής σχέσης αφορούν την βελτίωση της παρακολούθησης  ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας της Unilever, την ενίσχυση της αποδοτικότητας σε όλες τις λειτουργίες και τη μείωση των εκπομπών. Στο πλαίσιο του τελευταίου, η Unilever στοχεύει να γίνει ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2039.

Η συνεργασία με την Unilever αποτελεί μέρος του μετασχηματισμού της Maersk από όμιλο θαλάσσιων μεταφορών, σε πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαχείριση των αερομεταφορών είναι ένας σχετικά νέος τομέας για τη Maersk.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Unilever και η Maersk ενώνουν τις δυνάμεις τους. Πέρυσι, οι δύο εταιρείες, μαζί με τη Nike, τη Danone, τη Microsoft και άλλες, δημιούργησαν την πρωτοβουλία Transform to Net Zero, μια δέσμευση για βιώσιμες επιχειρήσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τον άνθρακα.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.