19 Ιούν 2024
READING

Η νέα εποχή της εκπαίδευσης είναι high-tech και high-touch 

6 MIN READ

Η νέα εποχή της εκπαίδευσης είναι high-tech και high-touch 

Η νέα εποχή της εκπαίδευσης είναι high-tech και high-touch 

Έχουμε ακούσει πολλά για το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση κατά την διάρκεια της πανδημίας, και όχι άδικα. Οι ψηφιακές λύσεις επέτρεψαν στις σχολικές κοινότητες να διατηρήσουν τη μάθηση μέσα από αβεβαιότητα και διακοπές που κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί. 

Ωστόσο, οι θρίαμβοι της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχουν συνδυαστεί με κρίσιμες προκλήσεις. Από τότε που τα σχολεία έκλεισαν λόγω πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, οι σχολικές περιφέρειες επένδυσαν για να αποκτήσουν οι μαθητές πρόσβαση σε υπολογιστικές συσκευές και στο διαδίκτυο.

Οι καθηγητές που ήταν διστακτικοί ως προς την τεχνολογία έγιναν γνώστες της, καθώς έμαθαν να πλοηγούνται στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση σε αυτοσχέδιες εικονικές τάξεις. Παρόλα αυτά, με όλη την πρόοδο που σημειώσαμε στην ψηφιακή μάθηση, η διακοπή των προσωπικών κοινωνικών πτυχών της εμπειρίας στην τάξη είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές να τελειώσουν το σχολικό έτος 2020-2021 με τέσσερις έως πέντε μήνες καθυστέρηση στην ανάγνωση και τα μαθηματικά κατά μέσο όρο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της McKinsey & Company. 

Αρχίζουμε να βλέπουμε την υπόσχεση της ψηφιακής μάθησης να παίρνει σάρκα και οστά- οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικό για να διαφοροποιούν και να εξατομικεύουν τη διδασκαλία. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Τους τελευταίους 18 μήνες, η “τεχνολογία” ήταν συνώνυμο του “ψηφιακού”, όπου πολλά παιδιά ένιωθαν απομονωμένα, καθισμένα πίσω από μια συσκευή και αποζητούσαν τη πραγματική σύνδεση με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους. 

Τώρα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε αυτά που μάθαμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή στην εκπαίδευση – μια εποχή που θα τροφοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από την τεχνολογία, αλλά θα επικεντρώνεται στην ανθρώπινη σύνδεση, και όπου θα απορρίπτουμε τη λανθασμένη επιλογή μεταξύ ενός ελκυστικού λογισμικού και ενός απίστευτου δασκάλου. Καθώς οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο, τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και τα πλεονεκτήματα της εμπειρίας εντός της τάξης μπορούν να συνδυαστούν.

Η εταιρεία τεχνολογίας εκπαίδευσης HMH δημοσιοποίησε πρόσφατα τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών και τα ευρήματα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καθορίζουν την τάξη μετά την πανδημία. 

Πάνω από 1.200 εκπαιδευτικοί από όλες τις ΗΠΑ απάντησαν, και ενώ η αισιοδοξία έχει μειωθεί (μόνο το 38% των εκπαιδευτικών ανέφεραν μια κάπως θετική ή θετική άποψη για την κατάσταση του επαγγέλματός τους), η εμπιστοσύνη στη γνώση και τα οφέλη των τεχνολογιών μάθησης αυξάνεται. 

Μετακινούμαστε από την ψηφιακή υπόσχεση στην ψηφιακή απόδειξη. 

Παρά την ταραχώδη χρονιά, οι σημερινές απόψεις των εκπαιδευτικών για την τεχνολογία αποτελούν ένα φωτεινό σημείο, ανοίγοντας το δρόμο για μια πιο στοχευμένη χρήση των ψηφιακών λύσεων. 

Η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στη χρήση της τεχνολογίας της εκπαίδευσης βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από τότε που ξεκίνησε αυτή η έρευνα πριν από επτά χρόνια, με το 66% των εκπαιδευτικών να είναι πολύ ή εξαιρετικά σίγουροι για τις ικανότητές τους. Πολλοί πιστώνουν την εμπειρία τους στο γεγονός ότι “έπεσαν στα βαθιά” το Μάρτιο του 2020. Σήμερα, ένα σχεδόν ομόφωνο 95% των εκπαιδευτικών έχει βιώσει τα οφέλη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και το 77% πιστεύει ότι η τεχνολογία θα τους βοηθήσει να είναι πιο αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί μετά την πανδημία. 

Καθοριστικής σημασίας είναι το είδος του οφέλους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Το 81% αναφέρει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία κορυφαία οφέλη, τα οποία είναι όλα άκρως μαθητοκεντρικά: βελτιωμένη δέσμευση των μαθητών, διαφοροποιημένη, εξατομικευμένη διδασκαλία και ευέλικτη πρόσβαση στο διδακτικό περιεχόμενο. 

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία διαδραματίζει μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο ρόλο, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα εμπόδια στην πρόσβαση και την αποτελεσματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συσκευών και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το 57% των εκπαιδευτικών ανέφερε επίσης ότι η έλλειψη εμπλοκής των μαθητών με την τεχνολογία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Περισσότεροι από τους μισούς είπαν ότι η έλλειψη χρόνου για τον προγραμματισμό της ενσωμάτωσης ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία αποτελεί κορυφαία πρόκληση.

Η συναισθηματική ευημερία των μαθητών είναι το κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών 

Είναι γνωστό ότι στο επίκεντρο της διδασκαλίας και της μάθησης βρίσκεται η ισχυρή σύνδεση που δημιουργείται και καλλιεργείται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, η οποία χρησιμεύει ως θεμέλιο για την ακαδημαϊκή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και οδηγεί στη δέσμευση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την τεχνολογία που διακόπτει αυτή τη σύνδεση και απομονώνει τους μαθητές να επισκιάσει αυτή την κρίσιμη σχέση, και τα δεδομένα από την εν λόγω έρευνα είναι ένας σημαντικός δείκτης της ανησυχίας αυτής. 

Μεταξύ των εκπαιδευτικών, το 58% ανησυχεί ότι οι μαθητές θα επιδείξουν αυξημένες κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες μετά την πανδημία, και οι κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες παρέμειναν σε γενικές γραμμές η κορυφαία ανησυχία φέτος (πριν από τους μισθούς των εκπαιδευτικών και τις ανησυχίες ότι θα μείνουν οι μαθητές πίσω στην ακαδημαϊκή τους πορεία). Επιπλέον, το 82% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι ένα καλά σχεδιασμένο, πλήρως ενσωματωμένο πρόγραμμα κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης θα έχει αντίκτυπο. 

Τελικά, για να αρχίσουμε να ανακάμπτουμε και να μεταβούμε στο “μετα-πανδημικό μοντέλο διδασκαλίας” μας, μπορούμε να επωφεληθούμε από μια προσέγγιση που συνδυάζει τη δύναμη της τεχνολογίας με τη δοκιμασμένη κοινωνική συνάθροιση της τάξης – το “high-tech” και το “high-touch” ενισχύουται αμφίδρομα. 

Οι μοναδικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών ρίχνουν φως στο πώς θα μοιάζει η τάξη του μέλλοντος 

Η τεχνολογία από μόνη της δεν θα εγκαινιάσει τη νέα εποχή της εκπαίδευσης. Είναι ζωτικής σημασίας να αξιοποιήσουμε τις ψηφιακές λύσεις με μια συνδεδεμένη και ανθρώπινη νοοτροπία με αίσθηση κοινότητας. 

Στόχος είναι ένα οικοσύστημα εκπαιδευτικής τεχνολογίας που οδηγεί στη δέσμευση και όχι στην απομόνωση- για λύσεις που προσφέρουν δεδομένα και πληροφορίες που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία – για καινοτομίες που επεκτείνουν τις δυνατότητές τους και τους δίνουν χρόνο να επικεντρωθούν στις κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους. 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στις δυνατότητες της τεχνολογίας για την επίτευξη αυτών των στόχων – το 82% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η εξατομικευμένη μάθηση για κάθε μαθητή θα μεταμορφώσει τη μάθηση και τη διδασκαλία στο μέλλον, και το 75% πιστεύει ότι οι τεχνολογικές λύσεις που συνδέουν τη διδασκαλία και την αξιολόγηση σε μία πλατφόρμα θα είναι απαραίτητες για αυτόν τον μετασχηματισμό. 

Διαβάστε ακόμα: Τι ειναι η «Τεχνολογία της Ευτυχίας» και γιατί θα απασχολήσει τις μεγάλες εταιρείες

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας της εκπαίδευσης έχουν ξεκλειδωθεί με εκθετικό ρυθμό το τελευταίο έτος, αλλά το μέλλον της σχολικής τάξης δεν είναι απλώς high-tech. Είναι επίσης και high-touch. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν τι είναι αυτό για το οποίο ανυπομονούν περισσότερο μετά την πανδημία, η απάντηση ήταν σαφής – το να είναι μαζί με τη μαθητική τους κοινότητα. Συγκεκριμένα, το 80% ανέφερε την αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο με τους μαθητές, το 74% ανέφερε μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών και το 63% ανέφερε ευκαιρίες συνεργασίας των μαθητών. 

Η συζήτηση γύρω από την διαπροσωπική έναντι της ψηφιακής μάθησης είναι πολύ συχνά “στενόμυαλη” όσον αφορά την δημιουργία ενός αυστηρού δυαδικού συστήματος – ψηφιακή ή αναλογική μάθηση. Αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία θα έρθει από την αποδοχή του γεγονότος ότι αυτές δεν είναι αντίθετες δυνάμεις- είναι συμπληρωματικοί πολλαπλασιαστές δυνάμεων. 

Έχουμε χάσει πολλά τον τελευταίο χρόνο, αλλά έχουμε επίσης κερδίσει σημαντικό έδαφος – και μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ως κοινωνία, θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τους κινδύνους για την υγεία που έχουμε μπροστά μας και να πλοηγούμαστε σε έναν ολοένα και πιο υβριδικό κόσμο που περιλαμβάνει τους χώρους εργασίας, τις γειτονιές και, φυσικά, τα σχολεία. 

Καθώς επιστρέφουμε στα σχολικά κτίρια, είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή μάθησης, μια εποχή που θα τροφοδοτείται από την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά θα καθορίζεται για πάντα από την κοινότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που βρίσκεται στην καρδιά της.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.