21 Ιούν 2024
READING

Olympia Group & the Boardroom στηρίζουν την ανάληψη από γυναίκες θέσεων σε διοικητικά συμβούλια

3 MIN READ

Olympia Group & the Boardroom στηρίζουν την ανάληψη από γυναίκες θέσεων σε διοικητικά συμβούλια

Olympia Group & the Boardroom στηρίζουν την ανάληψη από γυναίκες θέσεων σε διοικητικά συμβούλια

Η Olympia Group υποστηρίζει την πρωτοβουλία The Boardroom για την ενδυνάμωση, δικτύωση και υποστήριξη των γυναικών με στόχο την ανάληψη θέσεων σε διοικητικά συμβούλια, συμμετέχοντας ως υποστηρικτής στα προγράμματα που υλοποιεί το the Boardroom στην Ελλάδα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία αναλαμβάνει δράση με στόχο την ενδυνάμωση και παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες που απασχολούνται στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, την επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση του ρόλου τους στη λήψη αποφάσεων, και φυσικά την υποστήριξη και προετοιμασία τους για την ανάληψη θέσεων στα διοικητικά τους συμβούλια.

Σήμερα, στην Olympia, οι γυναίκες συμμετέχουν σε ποσοστό 40% στο management team της εταιρείας και σε ποσοστό 43% στο διοικητικό της συμβούλιο. Παράλληλα, στις βασικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου της αντίστοιχα, οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 32% σε διοικητικές θέσεις, 20% σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης και 12,5% σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο εκτελεστικός πρόεδρος της Olympia Γιάννης Καραγιάννης είναι μέλος του Advisory Board του the Boardroom στην Ελλάδα, ενώ η Τατιάνα Φαφαλιού, μέλος του Δ.Σ. της Olympia, είναι ιδρυτικό μέλος του φορέα.

«Πιστεύουμε ότι η παροχή ίσων ευκαιριών και η συμμετοχή γυναικών στα Δ.Σ. των εταιρειών και η ανάληψη δράσεων για την ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων συμβάλλει στην υιοθέτηση νέων τρόπων προσέγγισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα και κατ’ επέκταση στη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Στην Olympia στηρίζουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας με στόχο την ανάπτυξη “δεξαμενών ταλέντου” με γυναίκες που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εξελιχθούν και να αναλάβουν ανώτερες διοικητικές θέσεις και τελικά να αποκτήσουν ενεργό ρόλο και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών», δήλωσε ο Γιάννης Καραγιάννης, εκτελεστικός πρόεδρος της Olympia Group.

«Η δέσμευσή μας στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των ηγετικών δυνατοτήτων των γυναικών υποστηρίζεται με την υιοθέτηση από πλευράς μας σύγχρονων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά κυρίως από την έμπρακτη παρακίνηση και δημιουργία ευκαιριών για την ισότιμη συμμετοχή τους στα ανώτερα και ανώτατα επίπεδα οργάνωσης και διοίκησης των εταιρειών μας. Αναγνωρίζουμε ότι χάρη στην προσωπικότητά τους, τις ικανότητες και τις ιδέες τους εξασφαλίζεται η συνέχιση των επιχειρηματικών μας επιτυχιών σε έναν κόσμο που απαιτεί διαρκή αναπροσαρμογή. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε συνεχώς τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας όπου η διαφορετικότητα (χαρακτηριστικών, απόψεων κτλ.) και η συμπερίληψη είναι παράγοντες που συμβάλλουν  στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, και στην βελτίωση της προστιθέμενης αξίας που προσδίδουν», δήλωσε η Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου, Talent Director της Olympia.

Το the Boardroom είναι μια πρωτοβουλία δικτύωσης που αφορά καταξιωμένες γυναίκες επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, με στόχο την προετοιμασία και υποστήριξή τους προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στη στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών.

Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση στην προετοιμασία επίδοξων μελών Δ.Σ., με γνώμονα την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της ποικιλομορφίας και ένταξης (diversity, equity and inclusion) σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, το the Boardroom υλοποιεί προγράμματα με στόχο την εκπαίδευση για επίδοξα μέλη διοικητικών συμβουλίων (Board Education), την ανάπτυξη στελεχών και την εκμάθηση από ομότιμους (peer learning), την επαγγελματική δικτύωση με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών σε θέσεις επιρροής, καθώς και την προβολή θετικών προτύπων (role models) από όλον τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του the Boardroom στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες στην σελίδα www.the-boardroom.gr.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.