15 Ιούν 2024
READING

Ο ρόλος των τεχνολογικών κολοσσών στην υγειονομική περίθαλψη του μέλλοντος

4 MIN READ

Ο ρόλος των τεχνολογικών κολοσσών στην υγειονομική περίθαλψη του μέλλοντος

Ο ρόλος των τεχνολογικών κολοσσών στην υγειονομική περίθαλψη του μέλλοντος

Ποιο είναι το επόμενο κύμα καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη;

Τα οικοσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης του μέλλοντος, όπως και άλλα οικοσυστήματα, θα έχουν ως επίκεντρο τον καταναλωτή, στην προκειμένη περίπτωση τον ασθενή. Ποιες είναι, όμως, οι δυνατότητες και οι υπηρεσίες που διαμορφώνουν τα οικοσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης του μέλλοντος;

Στο ένα άκρο του φάσματος, τα οικοσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα αναδυθούν για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των “υγιών ασθενών”, οι οποίοι έχουν λιγότερο σταθερές ιατρικές προκλήσεις, αλλά συχνά θέτουν προσωπικούς στόχους ευεξίας. Αυτοί οι ασθενείς θα βιώσουν πιθανότατα ένα πιο ψηφιακό οικοσύστημα, όπου τα δεδομένα και οι πληροφορίες των ασθενών καταναλώνονται με ιδιαίτερα εξατομικευμένο και ουσιαστικό τρόπο, όπως με φορητές συσκευές (wearables). Μόνο ένα μικρό ποσοστό των σημείων επαφής θα αφορά τρόπους παραδοσιακής περίθαλψης.

Διαβάστε ακόμα: Κάτι τρέχει με τις Big Tech

Στο άλλο άκρο του φάσματος, θα προκύψουν οικοσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών που έχουν πολλαπλές σύνθετες χρόνιες παθήσεις. Για αυτούς τους ασθενείς, ο συντονισμός μεταξύ των παρόχων και των υπηρεσιών που παρέχονται εικονικά και κατ’ οίκον ή κοντά στο σπίτι, καθίσταται κρίσιμος για την ολοκληρωμένη εμπειρία υγείας που αναζητούν. Οι τεχνολογικές συνιστώσες αυτών των οικοσυστημάτων θα αξιοποιηθούν για να ενισχύσουν την προσωπική εμπειρία και να υποστηρίξουν την ομάδα φροντίδας. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει άτυπους φροντιστές, όπως τα ενήλικα παιδιά των ηλικιωμένων ασθενών, που μπορεί να διαδραματίσουν έναν όλο και πιο σημαντικό -και τεχνολογικά υποστηριζόμενο- ρόλο. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πειραματίζονται ήδη με αυτό το μοντέλο.

Καινοτομία

Μεγάλο μέρος της καινοτομίας σε αυτόν το χώρο θα μπορούσε να προέλθει από τις Big Tech. Εξάλλου το 70% των εμπειρογνωμόνων τεχνητής νοημοσύνης στις Η.Π.Α. εργάζονται για την Google, το Facebook, τη Microsoft και το Amazon, ενώ το 30% όλων των αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τεχνητής νοημοσύνης σχετίζονται ήδη με την υγειονομική περίθαλψη.

Η Google, για παράδειγμα, αναπτύσσει τις δικές της δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (ML) για την ανίχνευση ασθενειών. Αυτές οι δυνατότητες θα βοηθήσουν τόσο τους εδραιωμένους όσο και τους νεοεισερχόμενους φορείς της υγειονομικής περίθαλψης να αξιοποιήσουν τις προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες ειδικά για την υγειονομική περίθαλψη.

Το επίπεδο δέσμευσης

Στο επίπεδο δέσμευσης του οικοσυστήματος οι τελικοί χρήστες αλληλεπιδρούν με υπηρεσίες που με τη σειρά τους υποστηρίζονται από τα υποκείμενα σύνολα δεδομένων από το επίπεδο υποδομής και τις πληροφορίες από το επίπεδο νοημοσύνης. Το επίπεδο δέσμευσης απαιτεί μια κοινή ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση, μέσω ενός κύριου καναλιού, στο επιμελημένο σύνολο υπηρεσιών και προσφορών.

Το Amazon είναι ένα τέτοιο παράδειγμα οικοσυστήματος εκτός της παραδοσιακής υγειονομικής περίθαλψης, που έδωσε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για ένα ολόκληρο φάσμα αναγκών, το Amazon Clinic. Στην υγειονομική περίθαλψη, αυτές οι προσφορές με στόχο τη δέσμευση μπορεί να περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό ραντεβού, τη βοήθεια στη μεταφορά, την καθημερινή παρακολούθηση της υγείας και την οικονομική βοήθεια.

Ο ρόλος των Big Tech

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα επηρεάσουν αδιαμφισβήτητα την εξέλιξη του οικοσυστήματος της υγειονομικής περίθαλψης. Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι να διευκρινιστεί ο ρόλος τους. Σε αυτόν τον κόσμο, οι εδραιωμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας θα επιμελούνται τα οικοσυστήματα και θα βασίζονται στις δυνατότητες των μεγάλων τεχνολογικών φορέων μέσω υπηρεσιών που αφορούν συγκεκριμένο κλάδο και ενισχύουν τις υποδομές τους, την ευφυΐα και τις ικανότητες δέσμευσης.

Για παράδειγμα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν “εγκλωβιστεί” σε μια μάχη για να κερδίσουν μερίδιο στο δημόσιο cloud, δημιουργώντας υποδομές που θα μπορούσαν να δώσουν στους παίκτες της υγειονομικής περίθαλψης τεράστια υπολογιστική ισχύ. Επιπλέον, καθώς τα δεδομένα γίνονται πιο ρευστά, οι εν λόγω τεχνολογικές εταιρείες θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να κλιμακώνουν αυτή την υποδομή, παρέχοντας τα θεμέλια στα οποία μπορούν να βασιστούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς της υγειονομικής περίθαλψης για να αξιοποιήσουν την αξία μέσω των οικοσυστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και να κερδίσουν μερίδιο αγοράς έναντι των παραδοσιακών ανταγωνιστών τους.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί το Amazon στρέφεται στην υγειονομική περίθαλψη

Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς υγειονομικής περίθαλψης που συνεργάζονται με αυτές τις τους τεχνολογικές εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και τη διαχείριση του διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP).

Ενδέχεται, ακόμα, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τα δικά τους οικοσυστήματα. Θα μπορούσαν να απευθύνονται στην αγορά είτε απευθείας στους καταναλωτές είτε μέσω ενός επιλεγμένου συνόλου συμπράξεων μεταξύ του κλάδου τους και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από McKinsey

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.