14 Ιούλ 2024
READING

Το μέλλον των επενδύσεων ESG

4 MIN READ

Το μέλλον των επενδύσεων ESG

Το μέλλον των επενδύσεων ESG

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο των βιώσιμων επενδύσεων

Το μέλλον των επενδύσεων ESG φαίνεται λαμπρό, καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές αναγνωρίζουν τη σημασία της επένδυσης σε εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τη μελέτη “Sustainable Future Study” του Bloomberg, τα περιουσιακά στοιχεία ESG αναμένεται να ξεπεράσουν τα 45 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο των συνολικών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται για το έτος αυτό. Η μελέτη -που βασίζεται σε έρευνα που διενεργήθηκε σε σχεδόν 800 διευθυντές επιχειρήσεων- παρουσιάζει μια λεπτομερή παγκόσμια προοπτική του περιβάλλοντος των βιώσιμων επενδύσεων και προβλέπει τις αναμενόμενες εξελίξεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί η Puma συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς ακτιβιστές;

Οι βιώσιμες επενδύσεις γίνονται προτεραιότητα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων συμφωνούν για το ότι η βιώσιμη επένδυση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και ότι υπάρχει ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης τουλάχιστον μέχρι το 2030. Σε όλο τον κόσμο, οι διαχειριστές κεφαλαίων είναι πεπεισμένοι για τη σχέση μεταξύ της ESG και της αξίας μιας εταιρείας για τους μετόχους – η κατανόηση αυτή εξάλλου τροφοδοτεί τις επενδυτικές τους επιλογές.

Οι επικεφαλής επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους αναμένουν σημαντική επέκταση των περιουσιακών στοιχείων ESG και προσεγγίζουν τις επενδύσεις αυτές με την ίδια νοοτροπία που εστιάζει στην κερδοφορία όπως και οι επενδύσεις τους που δεν αφορούν την ESG. Το συντριπτικό 71% αυτών των ηγετών πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με την ESG θα αποτελέσουν τελικά προϋπόθεση για όλες τις επενδυτικές αποφάσεις.

Χρειάζονται καθορισμένα πρότυπα

Ενώ οι επενδυτές είναι ενθουσιασμένοι με τις επενδύσεις ESG, η έλλειψη καθορισμένων προτύπων για την αξιολόγηση των επιδόσεων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Ιστορικά, το υψηλό κόστος και οι αμοιβές αποτελούσαν τα κύρια εμπόδια για τις βιώσιμες επενδύσεις. Ωστόσο, η μελέτη δείχνει μια μετατόπιση της εστίασης προς την ανάγκη για σαφή πρότυπα στο τοπίο των βιώσιμων επενδύσεων.

Το BloombergNEF αποκαλύπτει επίσης ότι το 32% των υψηλόβαθμων στελεχών πιστεύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η καθαρή ενέργεια παρέχουν την υψηλότερη απόδοση της επένδυσης (ROI) σήμερα, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό προβλέπει το ίδιο για το 2030. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή για οποιονδήποτε επενδυτικό τομέα. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές θα μπορούσαν να χάσουν ευκαιρίες εστιάζοντας υπερβολικά σε προφανείς επενδύσεις ESG. Κάτι που δείχνει πως χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση στις βιώσιμες επενδύσεις.

Επιπλέον, οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων ESG θεωρούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ως τον τομέα με την υψηλότερη ευκαιρία απόδοσης σήμερα (27%), ενώ μόνο το 10% των επικεφαλής αξιωματούχων βιωσιμότητας, το 7% των κυβερνητικών αξιωματούχων και το 13% των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων εκτός ESG συμμερίζονται την ίδια άποψη. Αντίθετα, οι επικεφαλής των επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν εμπιστοσύνη στα εργαλεία και τις υπηρεσίες των βιοεπιστημών (16%) και στην κινητικότητα (10%).

Η άνοδος του “S”

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η περιβαλλοντική πτυχή (το Environment στον όρο ESG) συμβάλλει περισσότερο στην αξία των μετόχων σήμερα, με υψηλότερη κατανομή χαρτοφυλακίου προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καθαρή ενέργεια. Το BloombergNEF εκτιμά ότι απαιτούνται επενδύσεις ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2025. Εκτός από τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ποσό αυτό περιλαμβάνει την ηλεκτροδότηση της θερμότητας, την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και την πυρηνική ενέργεια.

Ενώ όμως σήμερα ο κόσμος αισθάνεται ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (E) είναι εκείνοι που κυριαρχούν στις επενδύσεις ESG, η μελέτη δείχνει επίσης μια αυξανόμενη συνεκτίμηση των κοινωνικών παραγόντων (Social), οι οποίοι αξιολογούν τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στους πελάτες της, τους εργαζομένους της, τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα. Μάλιστα, οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες θα συμβάλουν περισσότερο στην αξία των μετόχων από ό,τι οι περιβαλλοντικοί μέχρι το 2030.

Διαβάστε ακόμα: Οι βασικές αρχές του sustainable marketing

Καθώς οι εταιρείες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τον κοινωνικό αντίκτυπό τους, οι επενδυτές ενδέχεται να στρέψουν την προσοχή τους προς εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική ευθύνη παράλληλα με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Η παγκόσμια δυναμική της συμβολής των ESG στην αξία των μετόχων είναι αδιαμφισβήτητη. Όπως δείχνει η μελέτη, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αυξημένη απόδοση σε τομείς που δεν συνδέονται παραδοσιακά με τη βιωσιμότητα. Κάθε οργανισμός ή χώρα που αγνοεί την ESG, απλώς κινδυνεύει να μείνει πίσω.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.