17 Ιούν 2024
READING

Γιατί η Μπάρμπα-Στάθης επενδύει σε ΑΠΕ

3 MIN READ

Γιατί η Μπάρμπα-Στάθης επενδύει σε ΑΠΕ

Γιατί η Μπάρμπα-Στάθης επενδύει σε ΑΠΕ

Επιδιώκει και μείωση κόστους παραγωγής μέσω “πράσινων” πρακτικών

Την προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια η Μπάρμπα-Στάθης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης έρχονται να ενδυναμώσουν οι νέες επενδύσεις της εταιρείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εταιρεία που ηγείται του τομέα κατεψυγμένων τροφίμων της Vivartia της CVC Capital Partners, εφαρμόζει στοχευμένες πρακτικές “πράσινης” ανάπτυξης που εκτός από την ενίσχυση της βιωσιμότητας, συμβάλουν και στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά

Με οδηγό τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η Μπάρμπα-Στάθης επενδύει διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής και πράσινες πρακτικές που στόχο έχουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επένδυσε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής φρέσκων σαλατών και στην ταυτόχρονη επέκταση του αντίστοιχου έργου στη μονάδα καταψυγμένων λαχανικών στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο.

Με την ολοκλήρωση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, η συνολική ισχύς και των δύο σταθμών υπολογίζεται αθροιστικά στα 2.926 kW, με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να ανέρχεται ετησίως στα 3.800 MWh, επιτυγχάνοντας μείωση εκπομπών CO2 ίση με 2.693 τόνους ετησίως.

Η εταιρεία εξάλλου την τελευταία τριετία (2019-2022) έχει πετύχει ισοδύναμη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 32%, της θερμικής ενέργειας κατά 37%, καθώς και σημαντική μείωση στην κατανάλωση νερού κατά 42%, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Δυναμικό αναπτυξιακό πλάνο

Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του ομίλου για την επέκταση των παραγωγικών του υποδομών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής του διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν μέσα στο 2022 επενδύσεις 7,8 εκατ. ευρώ σύμφωνα και με το τετραετές επενδυτικό πλάνο (2020-2024) ύψους 47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι επενδύσεις αφορούν νέες γραμμές παραγωγής καταψυγμένων λαχανικών και ζυμών, συσκευαστικές μηχανές, αυτοματοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους, συλλεκτικές μηχανές και ηλιακούς συλλέκτες και έχουν στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Παραγωγικά, διαθέτει πέντε ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής λαχανικών και ζυμών, με 11.000 σημεία πώλησης, ενώ ταυτόχρονα εξάγει τα προϊόντα της σε 5 ηπείρους και 27 χώρες.

Επένδυση και στην ελληνική παραγωγή

Το 2019 η Μπάρμπα Στάθης συμπλήρωσε 50 χρόνια συνεχούς και άκρως επιτυχημένης παραγωγικής διαδικασίας και λειτουργίας, με σταθερή φιλοσοφία ότι τα κατεψυγμένα λαχανικά αποτελούν μια διατροφική επιλογή ισάξια με τα φρέσκα, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανατροπή παγιωμένων αντιλήψεων αλλά και τη δημιουργία νέων τάσεων στους καταναλωτές.

Χαρακτηριστικό του βαθμού στον οποίο επενδύει διαχρονικά η εταιρεία στην ελληνική παραγωγή, είναι το γεγονός ότι από έτος σε έτος αυξάνει τις εκτάσεις γης, από τις οποίες συλλέγει τα προϊόντα που οδηγούνται στη συνέργεια στο εργοστάσιό της. Ενδεικτικά το 2020 το ποσοστό αύξησης των εκτάσεων αυτών ανήλθε στο 53%, κάτι που αντιστοιχεί σε συνολικά 32.000 στρέμματα γης, τα οποία διατηρεί στο δυναμικό των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που εκμεταλλεύεται.

Βελτίωση μεγεθών

Η απόδοση των επενδύσεών της και ο δυναμικός της σχεδιασμός είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης να διατηηρήσει το μερίδιο σε αξία στο 60,7% (-0,2 μεριδιακές μονάδες) και σε όγκο στο 49,4% (-1,8 μ.μ). Οι πωλήσεις της Μπάρμπα-Στάθης αυξήθηκαν πέρυσι 20% στα 205,5 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 7,7% στα 28,7 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 27% έναντι 29,4% το 2021, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 21,6% ανερχόμενα στα 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε 128,1 εκατ. ευρώ από 133,3 εκατ. ευρώ το 2021. 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.