20 Ιούλ 2024
READING

Το δίκοπο μαχαίρι της τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο

4 MIN READ

Το δίκοπο μαχαίρι της τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο

Το δίκοπο μαχαίρι της τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο

Τα ανάμεικτα συναισθήματα των επιχειρήσεων

Η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) έχει προκαλέσει ένα σύνθετο μείγμα ενθουσιασμού και επιφυλακτικότητας στον εταιρικό κόσμο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Portal26 και της CensusWide. Η πρώτη είναι μία πλατφόρμα που βοηθά επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την Generative AI στις λειτουργίες τους, ενώ η δεύτερη είναι μια παγκόσμια εταιρεία ερευνών.

Η έρευνα σε περισσότερους από 400 υψηλόβαθμους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων στελεχών C-suite και εμπειρογνωμόνων πληροφορικής, δείχνει ότι πολλοί είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την Generative AI, με το 84% είτε να έχει ήδη επενδύσει είτε να σχεδιάζει να επενδύσει σε αυτήν. Αυτή η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει από μόνη της όλα τα είδη περιεχομένου, από γραφή έως εικόνες, προσφέροντας στις εταιρείες νέες πρωτοφανείς ευκαιρίες για δημιουργία και καινοτομία.

Διαβάστε ακόμα: Οι επιχειρήσεις στην εποχή της Generative AI

Οι κίνδυνοι της GenAI

Παρά τις δυνατότητες, η έρευνα αποκαλύπτει μια σκληρή πραγματικότητα, όπου το 73% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αντιμετωπίσει ζητήματα ασφάλειας ή κακής χρήσης που σχετίζονται με τη τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως κατά το τελευταίο έτος. Ως αποτέλεσμα, το 85% ανησυχεί κυρίως για τους κινδύνους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας της χρήσης της Generative AI.

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των επιχειρήσεων

Η έρευνα έριξε φως σε διάφορες ανησυχίες που έχουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση της Generative AI. Πολλές από αυτές ανησυχούν για την τήρηση τόσο των εσωτερικών (64%) όσο και των εξωτερικών (62%) κανονισμών. Ομοίως, τα ζητήματα διακυβέρνησης προκαλούν ανησυχία στο 63% των συμμετεχόντων.

Ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη, και συγκεκριμένα η χρήση προτροπών για τη δημιουργία περιεχομένου, προκαλεί επίσης ανησυχία στο 63% των επιχειρήσεων. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα άλλο σημαντικό άγχος, που σημειώνεται από το 62% των συμμετεχόντων, καθώς παλεύουν με το πώς θα διασφαλίσουν τα δημιουργικά τους αποτελέσματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ασφάλεια των δεδομένων ξεχωρίζει ως κρίσιμο ζήτημα για το 60% των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τα πιθανά τρωτά σημεία που συνοδεύουν την υιοθέτηση των εν λόγω τεχνολογιών. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι το 58% των επιχειρήσεων δεν είναι απόλυτα σίγουρες για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων τους σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που θα μπορούσε να αφήνει το προσωπικό απροετοίμαστο να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με υπευθυνότητα.

Ένα άλλο αναδυόμενο ζήτημα είναι η ” shadow AI”, όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, προκαλώντας πονοκέφαλο στο 58% των επιχειρήσεων. Οι ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων είναι ελαφρώς λιγότερο διαδεδομένες, αλλά εξακολουθούν να είναι αξιοσημείωτες, με το 56% των επιχειρήσεων να ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα χειρίζονται και προστατεύονται στις διαδικασίες AI.

Τέλος, το ενδεχόμενο μεροληψίας κατά την εκπαίδευση των μοντέλων AI αποτελεί ζήτημα για το 55% των επιχειρήσεων, αντανακλώντας την ευρύτερη ανησυχία του κλάδου σχετικά με τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία του περιεχομένου και των αποφάσεων που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μεγαλύτερες ανησυχίες

Η ασφάλεια των δεδομένων και η απειλή της “σκιώδους” AI είναι ιδιαίτερα πιεστικές για τους μεγαλύτερους οργανισμούς. Όσοι διαθέτουν εργατικό δυναμικό άνω των 5.000 μελών ανέφεραν ποσοστό 93% ανησυχίας για τα ζητήματα αυτά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κλίμακα των επιχειρήσεων μπορεί να μεγεθύνει τις δυνατότητες κακής χρήσης και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των τεχνολογιών GenAI.

Αισιοδοξία για το μέλλον της Generative AI

Ενώ οι φόβοι είναι εμφανείς, η αισιοδοξία δεν έχει μειωθεί. Ένα ισχυρό 82% αναγνωρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει η GenAI. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια προληπτική προσέγγιση, με το 80% να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές για τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων.

Τα προληπτικά μέτρα που υιοθετούν οι επιχειρήσεις ποικίλουν, με το 68% να έχει αναπτύξει πολιτικές αποδεκτής χρήσης για να αποφύγει ακούσιες διαρροές ιδιωτικών πληροφοριών ή παραβιάσεις της συμμόρφωσης.

Διαβάστε ακόμα: Η άνοδος της Generative AI

Τι γίνεται με την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη;

Σχεδόν όλες οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα (99%) έχουν επενδύσει ή σχεδιάζουν να επενδύσουν σε εργαλεία διακυβέρνησης δεδομένων για τη διαχείριση του GenAI, σηματοδοτώντας μια συντονισμένη προσπάθεια να μπει τάξη και ασφάλεια στη χρήση αυτών των ισχυρών δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, υπάρχει ένα αξιοσημείωτο κενό όσον αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με την γενεσιουργό AI. Σχεδόν το 60% των εταιρειών παραδέχονται ότι προσφέρουν λιγότερες από πέντε ώρες εκπαίδευσης κάθε χρόνο, γεγονός που δείχνει ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων δεν συμβαδίζει με τον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας AI.

Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ οι επιχειρήσεις βλέπουν τα οφέλη της Generative AI, αντιμετωπίζουν εμπόδια που χρειάζονται προσεκτική διαχείριση, λεπτομερείς κανόνες και καλύτερη εκπαίδευση για να ξεπεραστούν με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Chain Store Age

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.