14 Ιούν 2024
READING

Ενσωματώνοντας τη στρατηγική στο εταιρικό DNA

4 MIN READ

Ενσωματώνοντας τη στρατηγική στο εταιρικό DNA

Ενσωματώνοντας τη στρατηγική στο εταιρικό DNA

Στρατηγική για όλους

Στον ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό κόσμο, η έννοια της στρατηγικής έχει αλλάξει. Δεν περιορίζεται πλέον στην αίθουσα συνεδριάσεων, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο, δυναμικό στοιχείο κάθε πτυχής των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας.

Παραδοσιακά, η στρατηγική ήταν μια έννοια υψηλού επιπέδου, η οποία διαμορφωνόταν από ανώτερα κλιμάκια της εταιρικής ιεραρχίας. Αυτό δεν ισχύει πια. Σήμερα, οι επιτυχημένες εταιρείες γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοί τους στο σχεδιασμό της στρατηγικής τους. Αυτό σημαίνει ότι όλοι στην εταιρεία, ανεξάρτητα από τη δουλειά τους, κατανοούν και βοηθούν στα κύρια σχέδια και τους στόχους της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί η επανάληψη αναδεικνύεται σε βασική στρατηγική ηγεσίας

Από τη θεωρία στην πράξη

Αυτή η αλλαγή αφορά τη μετατροπή της στρατηγικής από μια απλή ιδέα σε ένα πρακτικό σχέδιο που καθοδηγεί αυτό που οι άνθρωποι κάνουν καθημερινά στη δουλειά τους. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό στον σημερινό κόσμο, όπου η ικανότητα ταχείας προσαρμογής και γρήγορης λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για να παραμείνει μια επιχείρηση μπροστά.

Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων: Ο ρόλος των OKRs

Κορυφαίες εταιρείες όπως η Google και η Patagonia χρησιμοποιούν νέα, καινοτόμα εργαλεία όπως τα OKRs (Objectives and Key Results: Στόχοι και Βασικά Αποτελέσματα) για να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές τους αποτελούν μέρος της κύριας εργασίας τους. Τα OKRs βοηθούν στον καθορισμό και την ευθυγράμμιση των στόχων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού, με αποτέλεσμα να βεβαιώνεται ότι οι προσπάθειες κάθε εργαζομένου συμβάλλουν στους συνολικούς στρατηγικούς στόχους.

Οι προηγμένες εφαρμογές καθορισμού στόχων και τα εργαλεία συνεργασίας διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο. Φέρνουν τη στρατηγική στα χέρια όλων, διευκολύνοντας τον τακτικό έλεγχο και τις ενημερώσεις. Αυτή η τεχνολογία διασφαλίζει ότι η στρατηγική είναι μια συνεχής παρουσία στην καθημερινή ροή εργασίας και όχι μια αφηρημένη έννοια που επανεξετάζεται μόνο κατά τη διάρκεια των ετήσιων αξιολογήσεων.

Πέρα από τον παραδοσιακό καθορισμό στόχων

Ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες θέτουν στόχους αλλάζει. Προχωρούν πέρα από τις παραδοσιακές εντολές από πάνω προς τα κάτω σε ένα νέο, πιο διαδραστικό τρόπο που ενθαρρύνει τα μεγάλα όνειρα και την ομαδική εργασία σε κάθε επίπεδο.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η Patagonia, μια μάρκα συνώνυμη με τη βιώσιμη outdoor ένδυση. Άρχισε να χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο που ονομάζεται “αναγεννητική απόδοση με OKRs”. Χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η εφαρμογή για κινητά HighGround, καθιέρωσε μια ρουτίνα για τον τακτικό καθορισμό και έλεγχο των στόχων. Αυτή η νέα μέθοδος εργασίας για την επίτευξη στόχων και η αντιστοίχισή τους με τα κύρια σχέδια της εταιρείας οδήγησε την Patagonia και σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και στο να έχει ομάδες που συμμετέχουν περισσότερο και έχουν κίνητρα.

Προσέλκυση της Gen Z

Με την είσοδο της γενιάς Z στο εργατικό δυναμικό, οι εταιρείες καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους με τις αξίες και τις προσδοκίες των νέων εργαζόμενων. Αυτή η γενιά αναζητά θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με τις προσωπικές της πεποιθήσεις και τους στόχους της, οπότε οι επιχειρήσεις πρέπει να σκέφτονται κάτι περισσότερο από την απλή απόκτηση χρημάτων όταν σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους.

Τα σύγχρονα διοικητικά συμβούλια πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτό που ενδιαφέρει τους Gen Z-ers, όπως η ποικιλομορφία και οι νέες ιδέες. Δεν αρκεί να αναγράφονται απλώς οι στόχοι και οι αξίες της εταιρείας σε μια αφίσα. Οι αξίες αυτές πρέπει να αποτελούν πραγματικό μέρος του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας. Η γενιά αυτή θέλει ηγέτες που δεν διοικούν απλώς, αλλά εμπνέουν. Γι’ αυτούς, είναι σημαντικό οι ηγέτες να δείχνουν πραγματικά τις αξίες για τις οποίες μιλάει η εταιρεία.

Στρατηγική στην εποχή της απομακρυσμένης εργασίας

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται εξ αποστάσεως ή έχουν ευέλικτο ωράριο, οι εταιρείες πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται και χρησιμοποιούν τις στρατηγικές τους. Οι παλιού τύπου μεγάλες συσκέψεις δεν αποδίδουν πλέον. Τώρα, ο σχεδιασμός και η συζήτηση για τη στρατηγική πρέπει να γίνεται μέσω των ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών που χρησιμοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι.

Διαβάστε ακόμα: Τι κάνει έναν ηγέτη σπουδαίο;

Κάνοντας τη στρατηγική καθημερινή συνήθεια

Ο σημερινός επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για τη στρατηγική. Θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος όλων όσων κάνει μια εταιρεία. Όταν η στρατηγική αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας και όλοι στην εταιρεία την κατανοούν πραγματικά και τη χρησιμοποιούν, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να καινοτομούν.

Αυτή η μέθοδος όχι μόνο κάνει τους ανθρώπους να συνεργάζονται καλύτερα και να αυξάνουν την παραγωγικότητα, αλλά βοηθά επίσης τις εταιρείες να προσελκύσουν και να κρατήσουν τους καλύτερους εργαζόμενους, ιδίως τους νέους της Gen Ζ. Το μέλλον της εργασίας εξαρτάται από την κατανόηση ότι η στρατηγική δεν είναι μόνο η κατάρτιση σχεδίων, αλλά η ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από Fast Company

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.