25 Ιούν 2024
READING

Ανάπτυξη πρωτοποριακού μοντέλου οδικής ασφάλειας από ΕΜΠ, Οseven και Global Link

1 MIN READ

Ανάπτυξη πρωτοποριακού μοντέλου οδικής ασφάλειας από ΕΜΠ, Οseven και Global Link

Ανάπτυξη πρωτοποριακού μοντέλου οδικής ασφάλειας από ΕΜΠ, Οseven και Global Link

Η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επικεφαλής τον καθηγητή Γιώργο Γιάννη, σε συνεργασία με την Oseven και την Global Link, ανέπτυξε ένα καινοτόμο στατιστικό εργαλείο για την προώθηση της ασφαλούς και φιλικής προς το περιβάλλον οδηγικής συμπεριφοράς.  Η μεθοδολογία αξιοποίησε διεπιστημονικά δεδομένα που περιλαμβάνουν την κυκλοφορία, τη γεωμετρία του δρόμου, δεδομένα του δικτύου, τη συμπεριφορά και τις στάσεις των οδηγών, αρχεία ατυχημάτων και περιβαλλοντικές στατιστικές.

Στα πλαίσια αυτού του μεγάλης κλίμακας έργου, η Global Link διεξήγαγε και ανέλυσε 52.000 συνεντεύξεις και παρατηρήσεις σε 130 σημεία που καλύπτουν την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά. Υποθέτοντας ότι το 50% των οδηγών δύναται να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, εκτιμάται ότι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στη χώρα μπορούν να μειωθούν κατά το εντυπωσιακό ποσοστό 8-16% (55-100 λιγότεροι θάνατοι ετησίως).

Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή τεχνογνωσία του ΕΜΠ με την πρακτική εμπειρία της Global Link και της Oseven, διευρύναμε τα όρια του εφικτού για τη διασφάλιση ασφαλέστερων δρόμων για όλους.  Το έργο αυτό αναδεικνύει τη δύναμη των συνεργατικών προσπαθειών για την επίλυση σύνθετων κοινωνικών προκλήσεων.

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.