24 Ιούν 2024
READING

Ο νέος “πελάτης” είναι ο εργαζόμενος

4 MIN READ

Ο νέος “πελάτης” είναι ο εργαζόμενος

Ο νέος “πελάτης” είναι ο εργαζόμενος

Employee Experience

Παλιότερα, είχαμε συνηθίσει οι εταιρείες να επενδύουν στην εμπειρία του πελάτη. Τώρα, καθώς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους ως το μεγαλύτερο περιουσιακό τους στοιχείο, επενδύουν και στην εμπειρία των εργαζόμενων.

Τι ακριβώς είναι, όμως, η εμπειρία των εργαζόμενων (employee experience); Αναφέρεται στη συνολική διαδρομή που πραγματοποιεί ένας εργαζόμενος σε έναν οργανισμό – από την ημέρα που υποβάλλει αίτηση για εργασία και εντάσσεται σε αυτόν μέχρι την τελευταία του εργάσιμη ημέρα. Περιλαμβάνει, δηλαδή, όλα όσα οι άνθρωποι συναντούν και παρατηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε μία επιχείρηση. Όλα όσα μαθαίνουν, αισθάνονται και περνούν στην εργασία τους.

Η εμπειρία των εργαζόμενων είναι πραγματικά σημαντική, διότι διαμορφώνει το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι, πώς αντιλαμβάνονται τις ικανότητές τους και επηρεάζει τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή τους.

Η εξέλιξη του employee experience στον εργασιακό χώρο

Στο παρελθόν, η εμπειρία των εργαζόμενων δεν αποτελούσε κύριο μέλημα για τις περισσότερες εταιρείες. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία, αυτό έχει αλλάξει πολύ. Μάλιστα, μια παγκόσμια έρευνα της Willis Towers Watson του 2021 έδειξε ότι πλέον το 92% των εργοδοτών θεωρούν ότι η βελτίωση της εμπειρίας των εργαζόμενων είναι σημαντική. Πρόκειται για ένα μεγάλο άλμα από μόλις 52% που πίστευαν έτσι πριν από την πανδημία.

Πώς επιτυγχάνεται μια θετική εμπειρία εργαζομένων;

Η δημιουργία μιας θετικής εμπειρίας για τους εργαζόμενους είναι απαραίτητη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και υπάρχουν διάφοροι βασικοί τομείς στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Πρώτος και κυριότερος είναι ο ρόλος της ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς. Οι ηγέτες που εφαρμόζουν τη συμμετοχικότητα καλλιεργούν ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι είναι πιο αφοσιωμένοι και δεσμευμένοι. Αυτό όχι μόνο κάνει το χώρο εργασίας πιο ευχάριστο για όλους, αλλά οδηγεί και σε καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση.

Η πανδημία έφερε, επίσης, στο επίκεντρο την υγεία και την ευημερία των εργαζόμενων. Τώρα, περισσότερες εταιρείες εστιάζουν στην ψυχική και σωματική υγεία στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για το employee experience. Η ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ευημερίας θεωρείται πλέον βασικό στοιχείο ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η άνοδος των υβριδικών μοντέλων εργασίας έχει οδηγήσει στην ανάγκη για μια νέα προσέγγιση του τρόπου διαχείρισης των εμπειριών των εργαζόμενων. Η αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών τόσο των απομακρυσμένων εργαζόμενων όσο και εκείνων που εργάζονται στο γραφείο είναι απαραίτητη για ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλοντας σημαντικά σε μια θετική εμπειρία εργαζόμενων.

Δημιουργία μιας αποτελεσματικής employee experience στρατηγικής

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την εμπειρία των εργαζόμενων περιλαμβάνει πολλά σημαντικά βήματα. Το πρώτο είναι η συλλογή ανατροφοδότησης από τους εργαζόμενους. Αυτό βοηθά να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί προς το παρόν η εμπειρία των εργαζόμενων στην εταιρεία και να διαπιστώσουμε τι πρέπει να βελτιωθεί.

Μια προσέγγιση ενός μεγέθους για όλους δεν λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο, καθώς κάθε οργανισμός έχει μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και προτιμήσεις. Μια επιτυχημένη στρατηγική θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτές τις διαφορές, διασφαλίζοντας ότι κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι εκτιμάται και κατανοείται.

Η ενσωμάτωση του employee experience στην εταιρική κουλτούρα είναι ένα άλλο ουσιαστικό βήμα. Θα πρέπει να αντανακλάται σε κάθε πτυχή του χώρου εργασίας, καθιστώντας την αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του οργανισμού.

Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών με βάση την ανατροφοδότηση των εργαζομένων. Αυτές οι εμπειρίες, είτε μεγάλες είτε μικρές, θα πρέπει να έχουν απήχηση στους εργαζόμενους, καλλιεργώντας την αίσθηση του ανήκειν και της εκτίμησης.

Τα οφέλη από την επένδυση στην εμπειρία των εργαζόμενων

Η επένδυση στην εμπειρία των εργαζόμενων οδηγεί σε καλύτερες επιχειρηματικές επιδόσεις, υψηλότερη ικανοποίηση των εργαζομένων και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Η έντονη εστίαση στο employee experience, όχι μόνο βελτιώνει τις εσωτερικές λειτουργίες, αλλά και ενισχύει τη φήμη και το κύρος της εταιρείας στην αγορά.

Με πληροφορίες από BetterUp

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.