14 Ιούν 2024
READING

Το Πλαίσιο αυξάνει το μισθό σε περισσότερους από 700 συνεργάτες του

2 MIN READ

Το Πλαίσιο αυξάνει το μισθό σε περισσότερους από 700 συνεργάτες του

Το Πλαίσιο αυξάνει το μισθό σε περισσότερους από 700 συνεργάτες του

Το Πλαίσιο πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στην αύξηση μισθού εισόδου κατά 8.4%, πρωτοβουλία που αφορά πάνω από 700 συνεργάτες του.

Η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή γίνεται αρκετούς μήνες νωρίτερα από την σχετική αλλαγή της νομοθεσίας και αποτελεί συνειδητή απόφαση και επένδυση στους πιο σημαντικούς ανθρώπους για το Πλαίσιο, τους εργαζόμενούς του.

Βασισμένη σε μια χρονιά εξαιρετικής απόδοσης και χτίζοντας ένα απαιτητικό πλάνο ανάπτυξης τριετίας, η ομάδα του Πλαισίου, η οποία έφερε τα σημαντικά αυτά και αξιόλογα αποτελέσματα, επιβραβεύεται με νέες παροχές και οφέλη.

Επιπλέον της απόφασης για την αύξηση του μισθού εισόδου, έχουν δρομολογηθεί αυξήσεις για τους συνεργάτες στις διοικητικές θέσεις των καταστημάτων, bonus επιπλέον των 2.1 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν καταβληθεί το 2023, διευρυμένο πλάνο εκπαίδευσης για επαγγελματική εξέλιξη και σημαντικός αριθμός προαγωγών για πολλούς συνεργάτες, οι οποίες προκύπτουν από το φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης του Πλαισίου.

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν πάρα τη συνέχεια μιας φιλοσοφίας προσανατολισμένης στην φροντίδα των #plaisiopeople. Ήδη την τρέχουσα χρονιά, η φιλοσοφία της εξέλιξης εκ των έσω ανέδειξε 78 συνεργάτες σε επόμενη βαθμίδα διοίκησης και επενδύθηκαν 52.343 ώρες εκπαίδευσης για upskilling, reskilling και εμπλουτισμό των γνώσεων της ομάδας.

Η φροντίδα όμως δεν αφορά μόνο την προσωπική εξέλιξη αλλά και την προστασία των συνεργατών: εκτός από την παροχή χρηματικών διευκολύνσεων, εκπτώσεων στα προϊόντα της εταιρίας, δωρεάν σχολικών προϊόντων για τις οικογένειες, το Πλαίσιο εξασφαλίζει ιδιωτική ασφάλιση υγείας, τόσο για τους συνεργάτες όσο και τις οικογένειές τους.

Τέλος, όλοι οι άνθρωποι του Πλαισίου, είτε είναι οι σύμβουλοι που βλέπει ο κάθε πελάτης είτε οι συνεργάτες που εργάζονται στο back office, για την εταιρεία αποτελούν μια ομάδα πρωταθλητών και την κύρια πηγή δύναμης όλης της Πλαίσιο.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.