22 Ιούν 2024
READING

Η Enel ολοκλήρωσε την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas στη Macquarie Asset Management

3 MIN READ

Η Enel ολοκλήρωσε την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas στη Macquarie Asset Management

Η Enel ολοκλήρωσε την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas στη Macquarie Asset Management

· Η θυγατρική της Εnel SpA, Enel Green Power (EGP) ολοκλήρωσε την πώληση του 50% της ελληνικής εταιρείας ΑΠΕ στη Macquarie Asset Management για συνολικό τίμημα περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου 980 εκατομμυρίων ευρώ.

· Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η EGP και η Macquarie Asset Management δημιούργησαν από κοινού μία νέα εταιρεία κοινών συμφερόντων (joint venture) με στόχο τη συνδιαχείριση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της Enel Green Power Hellas παράλληλα με τη συνέχιση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου νέων έργων της.

Η Enel S.p.A. (“Enel”) ενημερώνει ότι, ενεργώντας μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της Enel Green Power S.p.A. (“EGP”), ολοκλήρωσε την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas (“EGPH”), πλήρους ιδιοκτησίας της EGP, στη Macquarie Asset Management, μέσω του Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2 («MGREF2»), μετά την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που συνηθίζονται για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική συμφωνία πώλησης, που υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου 2023. Σύμφωνα με την παραπάνω συμφωνία, το συνολικό τίμημα για την Enel Green Power Hellas ήταν περίπου 350 εκατ. ευρώ, που ερμηνεύεται σε αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου 980 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η EGP και η Macquarie Asset Management συνήψαν συμφωνία μετόχων που προβλέπει τον κοινό έλεγχο της EGPH προκειμένου να συνδιαχειριστούν το τρέχον χαρτοφυλάκιο παραγωγής των εν λειτουργία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας και παράλληλα τη συνέχιση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου νέων έργων της, αυξάνοντας περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ της.

Η συνολική συναλλαγή είχε θετική επίδραση στο τακτικό και δημοσιευμένο EBITDA για το 2023 περίπου 400 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επανεκτίμησης της αξίας της εναπομένουσας επένδυσης), παράλληλα με θετική επίδραση στον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό του Ομίλου περίπου 350 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ως καθαρό χρέος το οποίο από-ενοποιήθηκε το 2022, καθώς η EGPH είχε ήδη αναφερθεί ως “Προοριζόμενη προς Πώληση”.

Ο Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, Αριστοτέλης Χαντάβας, τοποθετήθηκε για τη συμφωνία της ελληνικής θυγατρικής με την Macquarie Asset Management Green Investments: «Σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά μία μεγάλη πράσινη συμφωνία ανάμεσα σε ένα από τα δυναμικά επενδυτικά funds του κόσμου και στον κορυφαίο πάροχο ενέργειας. Στόχος μας είναι η νέα εταιρεία που δημιουργείται να πρωταγωνιστήσει στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας και να ενισχύσει την βιώσιμη ανάπτυξη. Με στρατηγικές κινήσεις από την πλευρά μας όπως είναι οι επενδύσεις στην αποθήκευση, το repowering και η υβριδοποίηση υφιστάμενων έργων, το νέο εταιρικό σχήμα θα ηγηθεί των ενεργειακών εξελίξεων στη χώρα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου οι οποίοι εργάστηκαν επί μήνες για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία».

Η EGPH διατηρεί σε λειτουργία 59 πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 482 MW από αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και έξι φωτοβολταϊκά έργα υπό κατασκευή, συνολικής ισχύος 84 MW. Η EGPH αναπτύσσει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων, παράλληλα με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε καινοτόμες λύσεις όπως η αποθήκευση και τα υβριδικά έργα.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.