21 Μάι 2024
READING

Η ΔΕΛΤΑ μετράει το γάλα σε φροντίδα, ασφάλεια και γνώση

5 MIN READ

Η ΔΕΛΤΑ μετράει το γάλα σε φροντίδα, ασφάλεια και γνώση

Η ΔΕΛΤΑ μετράει το γάλα σε φροντίδα, ασφάλεια και γνώση

Ο πατέρας του Αριστείδη Δασκαλόπουλου, Δημήτρης, άνοιξε γαλακτοπωλείο στη Ζωοδόχου Πηγής στα Εξάρχεια όταν εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα. Εκείνη την εποχή, τα καταστήματα που πουλούσαν γάλα, το έβραζαν και η διακίνηση γινόταν με το κατσαρολάκι του πελάτη που το γέμιζε και το έπαιρνε στο σπίτι. 

Η ΔΕΛΤΑ ιδρύθηκε το 1952, όταν το γαλακτοπωλείο μεταφέρθηκε στην οδό Διδότου και έγινε μία οικογενειακή επιχείρηση με 20 υπαλλήλους και 10 αυτοκίνητα που μοίραζαν γάλα και γιαούρτι στις γύρω γειτονιές. Η γνώση και το επιχειρηματικό πνεύμα του Δημήτρη Δασκαλόπουλου μεταβιβάστηκαν στο γιο του Αριστείδη, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έφερε την πρώτη χάρτινη συσκευασία στο γάλα και στη συνέχεια, χάρη στα νέα προϊόντα που εισήγαγε στην αγορά και τη στρατηγική που ακολούθησε, κατάφερε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε από τον παππού και συνεχίστηκε από τον πατέρα του.

Το γάλα μετριέται σε φροντίδα

Δραστηριοποιώντας το πιο εκτεταμένο, πολυπληθές και στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό δίκτυο συλλογής αγελαδινού γάλακτος στη χώρα, από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο, η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί από το 2012 το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, σε συνεργασία με πολλά πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Πρόκειται για την πρωτοβουλία της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή των ζωοτροφών.

Η στρατηγική του προγράμματος βασίζεται στην εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε τομείς που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας. Σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών έχει η παραγωγική μονάδα ζωοτροφών Ευρωτροφές, θυγατρική της ΔΕΛΤΑ. Η παραγωγική διαδικασία όλων των προϊόντων είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και πραγματοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες , σε χώρους όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες πίεσης και ροής αέρα για να προστατεύεται πάντα το προϊόν και να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του.

Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων -εκπαιδεύσεις, συνέδρια, ημερίδες- επιχειρεί την ενημέρωση κάθε εμπλεκόμενου και αρμοδίου ώστε να πολλαπλασιάζονται τα οφέλη. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 22 εκπαιδευτικές ημερίδες, 14 ερευνητικά προγράμματα, 2 προγράμματα συμβουλευτικής φάρμας, ενώ μέσω αυτών, το ειδικευμένο προσωπικό της έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς για την υποστήριξη της φροντίδας και της περιποίησης των ζώων.

Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιεί από το 2017 πρόγραμμα υποτροφιών προς νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας υποτροφίες με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Μέχρι σήμερα 64 νέοι υπότροφοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους με επιτυχία, παρακολουθώντας επαγγελματικά και βιωματικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της Σχολής, αποκομίζοντας πολύτιμες για τις φάρμες τους γνώσεις και εμπειρία. Πρόκειται για παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά της, καθώς και νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία.

Το γάλα μετριέται σε ασφάλεια

Η ΔΕΛΤΑ φροντίζει για την υψηλή ποιότητα και διατήρηση της διατροφικής αξίας των προϊόντων της, από τη στιγμή που παραλαμβάνει το γάλα από τους κτηνοτρόφους μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων. Πώς το κάνει αυτό;

  • Επιλέγει προμηθευτές που πληρούν υψηλά ποιοτικά κριτήρια και τους αξιολογεί για να βεβαιωθεί ότι έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και χρησιμοποιούν πιστοποιημένες συνθήκες παραγωγής.
  • Κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας συνδέεται με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αναλύσεων, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε πάνω από 1.000 καθημερινοί έλεγχοι, οι οποίοι καθορίζονται τόσο από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας αλλά και από τις υψηλές απαιτήσεις που η ίδια η ΔΕΛΤΑ θέτει,  σε κάθε ένα από τα εργοστάσια της, ώστε να διασφαλίζουν & να εγγυώνται την 100% ασφάλεια των προϊόντων μας που αποδεσμεύονται στην αγορά.
  • Κάνει πάνω από 1.000 ελέγχους καθημερινά. Κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας συνδέεται με ένα προηγμένο σύστημα αναλύσεων για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα.
  • Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία των προϊόντων της κατά τη διάρκεια της διανομής τους μέχρι το τελικό σημείο πώλησης και σε περίπτωση αποκλίσεων από την ενδεδειγμένη θερμοκρασία, επεμβαίνει άμεσα για να διασφαλίσει ότι το γάλα θα διατηρηθεί με ασφάλεια στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων αποτελούν για τη ΔΕΛΤΑ αδιαπραγμάτευτη αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζει ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, τηρώντας και εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές, που σχετίζονται με την επιλογή των πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και διανομής, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα διαχείρισης Ποιότητας. 

Το γάλα μετριέται σε γνώση

Με γνώμονα πάντα τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών η ΔΕΛΤΑ είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα που δημιούργησε ένα υπερσύγχρονο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, με στόχο να συμβάλει στη βαθιά γνώση και κατανόηση των μικροβιολογικών κινδύνων της κάθε εγκατάστασης ενσωματώνοντας παράλληλα τεχνολογία DNA στη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων της. Επιπλέον, αξιοποιεί την ταχύτητα και την εξειδίκευση των μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση νοθείας κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης, τον έλεγχο της απουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (GMOs) και τη διασφάλιση απουσίας παθογόνων μικροοργανισμών στα προϊόντα της.

Για τη Δέλτα η εταιρική υπευθυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν στρατηγικές επιλογές από την ίδρυσή της. Έχοντας συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι στους καταναλωτές και τις οικογένειές τους, η εταιρεία δεν σταματά να προσφέρει ακόμα περισσότερα και να επενδύει σε πράγματα που δεν βλέπουμε. Σε φροντίδα, σε γνώση και σε εμπειρία, σε πράξεις μικρές και μεγάλες. Σε όλα όσα ξεκίνησε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, συνέχισε ο Αριστείδης Δασκαλόπουλος και εξακολουθούν να κάνουν μέχρι σήμερα οι άνθρωποι της ΔΕΛΤΑ.  Να φροντίζουν όχι μόνο για την καλή πρώτη ύλη, αλλά για κάθε ένα βήμα της διαδικασίας, από τη φάρμα μέχρι το ψυγείο, αποτέλεσμα μακράς παράδοσης καινοτομίας, γνώσης και προσήλωσης στη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα. 

Η ΔΕΛΤΑ αλλάζει τα τελευταία χρόνια με μια νέα ομάδα διοίκησης με στρατηγική που οδηγεί την εταιρεία σε μια νέα εποχή. Η ανανέωση των προϊόντων, η εστίαση στον εργαζόμενο, η προσφορά στην κοινωνία και ο εκσυγχρονισμός της εταιρείας ήδη δείχνουν τα πρώτα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μια ΔΕΛΤΑ που ηγείται και πρωτοπορεί.

 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.