22 Ιούν 2024
READING

Βασιλική Λαζαράκου: Καθοδηγώντας επάξια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

4 MIN READ

Βασιλική Λαζαράκου: Καθοδηγώντας επάξια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασιλική Λαζαράκου: Καθοδηγώντας επάξια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον Σεπτέμβριο του 2019, αναλαμβάνοντας τα ηνία μίας δύσκολης και γεμάτης απαιτήσεις θέσης. Γεννήθηκε στην Αθήνα, η καταγωγή της όμως είναι από τη Μάνη Λακωνίας. Στα μαθητικά της χρόνια επέδειξε ζήλο και τελικά πέτυχε την εισαγωγή της στη Νομική Σχολής Αθηνών.

Αφού έλαβε το πτυχίο της με εξαιρετικές επιδόσεις, συνέχισε τις σπουδές της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University). Εκεί, έλαβε αρχικά το Μεταπτυχιακό της τίτλο (L.LM σε Διεθνείς Νομικές Σπουδές) και, εν συνεχεία, το διδακτορικό της (JSD). Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής ήταν: “Greek Privatization in International Perspective” (Συγκριτική Επισκόπηση των Ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα).

Περισσότερα από 20 χρόνια στην ενεργή δικηγορία

Η επαγγελματική της διαδρομή είναι μεγάλη και σημαντική, καθώς εργάστηκε ως δικηγόρος για περισσότερα από 20 χρόνια σε χρηματιστηριακά και τραπεζικά θέματα. Ακόμα, αποτέλεσε Εταίρο αλλά και επικεφαλής του τμήματος χρηματοπιστωτικού δικαίου δύο μεγάλων ελληνικών δικηγορικών εταιρειών διεθνούς κύρους. Η εργασία της εκεί την βοήθησε να αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία σε διεθνείς συναλλαγές (όπως, σε εξαγορές και σύνθετους εταιρικούς μετασχηματισμούς), έχοντας αναλάβει, ως επικεφαλής, τη διεκπεραίωση ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού εμπορικών συναλλαγών σε εθνικό και, κυρίως, διεθνές επίπεδο. Τα πρώτα της βήματα στη δικηγορία τα έκανε στην Νέα Υόρκη, ενώ, στην αρχή της καριέρας της, εργάστηκε στη Νομική Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πορεία προς την ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Από το Σεπτέμβριο 2012 έως το τέλος του 2015, υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος Α’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και ασχολήθηκε σε βάθος με θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Kατά τη διάρκεια της θητείας της διετέλεσε ακόμα επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για την πιο σημαντική νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς (Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων «MIFID II/ MIFIR») και έκλεισε μετά από διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη «πολιτική συμφωνία» της Ελληνικής Προεδρίας στις 14 Ιανουαρίου 2014 (μετά από 3μιση χρόνια συνολικών διαπραγματεύσεων στα Ευρωπαϊκά όργανα). Το 2014, ορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου για το σχέδιο Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIFs) και πέτυχε μέσα σε τρεις μήνες τη «γενική προσέγγιση» από το Συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό απέκτησε εμπειρία στο πώς λειτουργούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στα θέματα παραγωγής νομοθεσίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ίδια, αναλύοντας τους στόχους που έχει θέσει για το 2024, είχε σημειώσει ότι: « Η πρόκληση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς για το μέλλον είναι η ουσιαστική υποστήριξη της προσπάθειας ανάταξης της ελληνικής οικονομίας και η αξιοποίηση του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί, ως προς την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Θέλουμε να διευκολύνουμε την άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις, ώστε να υποστηριχθούν και να επιταχυνθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των παραπάνω, έχει η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, η οποία συμβάλει στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας, διαφάνειας και δικαιοσύνης μεταξύ των επενδυτών, υφιστάμενων και δυνητικών, διευκολύνοντας την προσέλκυση επενδύσεων, για την περαιτέρω μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας μας».

Έντονη δράση σε οργανισμούς

Τον Δεκέμβριο του 2020, εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (Management Board of European Securities and Markets Authority – ESMA) για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 ως τον Ιούνιο του 2023.

Toν Μάιο του 2023 εκλέχθηκε εκ νέου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, για την περίοδο από τον Iούλιο του 2023 έως το τέλος του 2025. Έχει εκλεγεί από της τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESMA, EBA & EIOPA) Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών αυτών Εποπτικών Αρχών για της Τιτλοποιήσεις (European Supervisory Authorities’ Joint Committee Securitisation Committee (JCSC)).

Ακόμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξελέγη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής (ERC) στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO για διετή θητεία από τον Οκτώβριο του 2022, και η Βασιλική Λαζαράκου εκπροσωπεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IOSCO. Τέλος, επανεκλέχθηκε μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ για το έτος 2024.

Η Βασιλική Λαζαράκου συμμετέχει ως ομιλήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για θέματα χρηματιστηριακού δικαίου (ενδεικτικά, αποτελεί μέρος της ομάδας διδασκόντων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις πιστοποιήσεις στελεχών και διδάσκει σε σεμινάρια για θέματα πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για θέματα της MIFID II/ MIFIR, και άλλα). Επιπλέον είναι συντάκτρια σειράς άρθρων στον τύπο (για θέματα κεφαλαιαγοράς, όπως εργαλεία χρηματοδότησης, MiFID II, ELTIFs, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα), καθώς και συντάκτρια αρκετών νομικών δημοσιεύσεων.

Βασιλική Λαζαράκου: Οι ασφαλιστικές να πλησιάσουν το ΧΑ | Nextdeal

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.