14 Ιούλ 2024
READING

Βασιλική Λαζαράκου: Η πολυπράγμων πρώτη κυρία της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς

5 MIN READ

Βασιλική Λαζαράκου: Η πολυπράγμων πρώτη κυρία της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς

Βασιλική Λαζαράκου: Η πολυπράγμων πρώτη κυρία της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 2019, ή αλλιώς η σιδηρά κυρία ενός θεσμού βαρύνουσας σημασίας και αυξημένης ευθύνης. Μανιάτικης καταγωγής, με πείσμα και αποφασιστικότητα, αναλαμβάνοντας τη νέα της θέση,  έγινε αυτομάτως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στα 30 χρόνια που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λειτουργεί ως ανεξάρτητη Αρχή, υπαγόμενη στο Υπουργείο Οικονομικών. Το επίτευγμά της λοιπόν είναι και συμβολικής σημασίας, αφού ενσαρκώνει την εκπροσώπηση της γυναίκας σε υψηλές θέσεις ηγεσίας, ζήτημα που απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια.

Είχε πάντα στη φαρέτρα της το πλούσιο εκπαιδευτικό της υπόβαθρο, το οποίο έθεσε γερές βάσεις για όσα επακολούθησαν. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και συνέχισε τις νομικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο οποίο έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές. Στη συνέχεια, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή τη Συγκριτική Επισκόπηση των Ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα.

Το υπόβαθρο έχει θεμελιώδη σημασία, όμως σίγουρα δεν αρκεί. Η εμπειρία, αλλά και ο χαρακτήρας της πολυπράγμονος και αποφασιστικής Βασιλικής Λαζαράκου την οδήγησε στην εδραίωση στον κόσμο του επιχειρείν και την χρηματοπιστωτική βιομηχανία, δύο κλάδους ξεκάθαρα ανδροκρατούμενους, με έντονο ανταγωνισμό, μέσα στους οποίους κατάφερε να ξεχωρίζει, γνωρίζοντας την εκτίμηση όλων, που μεταφράζεται με πράξεις και επανεκλογές σε θέσεις ευθύνης.

Η εμπειρία, αλλά και ο χαρακτήρας της πολυπράγμονος και αποφασιστικής Βασιλικής Λαζαράκου την οδήγησε στην εδραίωση στον κόσμο του επιχειρείν και την χρηματοπιστωτική βιομηχανία

Τα πρώτα βήματα

Άσκησε τη δικηγορία για περισσότερα από 20 χρόνια, επικεντρωμένη σε χρηματιστηριακά και τραπεζικά ζητήματα. Τα πρώτα βήματα της καριέρας της έγιναν στη Νέα Υόρκη, ενώ εργάστηκε και στη Νομική Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ακόμα, αποτέλεσε Εταίρο αλλά και επικεφαλής του τμήματος χρηματοπιστωτικού δικαίου δύο μεγάλων ελληνικών δικηγορικών εταιριών διεθνούς κύρους, αποκτώντας έτσι εμπειρία πάνω σε διεθνείς συναλλαγές (πχ. εξαγορές και σύνθετους εταιρικούς μετασχηματισμούς), έχοντας αναλάβει, ως επικεφαλής, τη διεκπεραίωση ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού εμπορικών συναλλαγών σε εθνικό και, κυρίως, διεθνές επίπεδο.

Οι αμέτρητοι τίτλοι

Πραγματικά, οι τίτλοι που συνοδεύονται με το όνομά της και συνθέτουν το πλούσιο βιογραφικό της, θα έλεγε κανείς πως είναι αμέτρητοι. Πλην της προεδρίας στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2022. Πρόσφατα επανεξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2024, γεγονότα που αποδεικνύουν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που έχει ο κλάδος στο πρόσωπό της.

Βαθιά ευαισθητοποιημένη, δεν μένει στα στεγανά του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Πριν από λίγο καιρό εξελέγη πρόεδρος του Diversity Network του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για ένα δίκτυο για την ανταλλαγή ιδεών για την προώθηση της διαφορετικότητας, θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ. «Με προτεραιότητα το θέμα της ισότητας των φύλων, το Δίκτυο θα υποστηρίξει την ευρεία συμμετοχή των μελών του IOSCO στην προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού της διαφορετικότητας εντός των εποπτικών αρχών», δήλωσε μάλιστα η ίδια, μετά την – ακόμη μία – εκλογή της.

Οι επιτυχίες

Γεγονός σταθμός στην πορεία της αποτελεί όταν το 2014, οπότε και ορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου για το σχέδιο Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIFs), πέτυχε μέσα σε τρεις μήνες τη «γενική προσέγγιση» από το Συμβούλιο, ενώ, από τον Σεπτέμβριο 2012 έως το τέλος του 2015, οπότε και υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος Α’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μέσα από την ιδιότητά της ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων «MIFID II/ MIFIR», πέτυχε μία προσωπική – και όχι μόνο νίκη. Συγκεκριμένα, έκλεισε, μετά από διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την πρώτη «πολιτική συμφωνία» της Ελληνικής Προεδρίας στις 14 Ιανουαρίου 2014, αφού είχαν προηγηθεί πάνω από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων στα ευρωπαϊκά όργανα.

Ασχολείται όμως και με τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί μέρος της ομάδας διδασκόντων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις πιστοποιήσεις στελεχών και διδάσκει σε σεμινάρια για θέματα πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Από το πεδίο δραστηριοτήτων της δεν ξεφεύγει ούτε η αρθρογραφία, καθώς αρθρογραφεί στον τύπο για θέματα κεφαλαιαγοράς, όπως τα εργαλεία χρηματοδότησης, MiFID II, ELTIFs, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα.

Στις Ευρωεκλογές του 2019 μάλιστα, δεν δίστασε να δοκιμαστεί και στον πολιτικό στίβο, θέτοντας υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία.

Βαθιά ευαισθητοποιημένη, δεν μένει στα στεγανά του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Πριν από λίγο καιρό εξελέγη πρόεδρος του Diversity Network του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς, ένα δίκτυο για την ανταλλαγή ιδεών για την προώθηση της διαφορετικότητας

Ο πρωτοποριακός τρόπος σκέψης, η βαθιά γνώση και εμπειρία, η σύγχρονη αντίληψη και το συνεχές όραμα για ανάπτυξη, καινοτομία και εξέλιξη, αποτελούν σίγουρα βασικούς παράγοντες για τους οποίους η Βασιλική Λαζαράκου κατέχει ποικίλες θέσεις ευθύνης, στις οποίες δείχνει να ανταποκρίνεται εξίσου καλά. «Η ελληνική κεφαλαιαγορά καλείται να υποστηρίξει την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και το μεγάλο στοίχημα της πράσινης μετάβασης, ενώ προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στον ψηφιακό της μετασχηματισμό της», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, αποδεικνύοντας την πλήρη επαγρύπνηση απέναντι στις πιο σημαντικές προκλήσεις τις οποίες καλείται να καλύψει η χώρα.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.