25 Ιούλ 2024
READING

Οι μεγαλύτερες εταιρείες αναλαμβάνουν πλέον πρωτοβουλίες ισότητας και συμπερίληψης

4 MIN READ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες αναλαμβάνουν πλέον πρωτοβουλίες ισότητας και συμπερίληψης

Οι μεγαλύτερες εταιρείες αναλαμβάνουν πλέον πρωτοβουλίες ισότητας και συμπερίληψης

Η ποικιλομορφία και η ισότητα αποτελούσαν μέχρι πρότινος παραμελημένα ζητήματα για τις εταιρείες. Αισίως, όμως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει συμβεί μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο σκέψης των περισσότερων ανθρώπων και αυτό πυροδοτεί μια σημαντική κοινωνική αλλαγή. Κυρίως οι νέοι άνθρωποι, όπως οι Gen zers και οι Millennials, είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα κοινωνικής ένταξης και ισότητας, και προωθούν την αποδοχή και την συμπερίληψη.

Αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι και το μέλλον της κοινωνίας και, συνεπώς, είναι ικανοί να φέρουν πραγματική αλλαγή. Πράγματι, βλέπουμε τις εταιρείες, τις εκστρατείες marketing και γενικότερα όλους τους σημαντικούς παράγοντες να αγκαλιάζουν αυτά τα θέματα και να εναρμονίζονται με τα νέα θέλω και τις απαιτήσεις των ανθρώπων.

Από τον Ιούλιο του 2022, όλες οι εταιρείες του Fortune 100 έχουν αναλάβει δημόσια δέσμευση για ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη. Έτσι, τώρα καθεμία από τις 100 εταιρείες έχει πρωτοβουλίες DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) που περιγράφονται στους ιστότοπούς της. Σε αυτές ανήκουν εταιρείες όπως το Amazon, η Costco, η Target και η Walmart, τεχνολογικές εταιρείες όπως η Alphabet, η Apple, η Dell, η IBM και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών AT&T και Verizon. Περιλαμβάνονται επίσης οργανισμοί όπως η GM, η Deere και η Home Depot, δίπλα σε μεγάλες τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, ασφαλιστικές εταιρείες, γίγαντες της υγειονομικής περίθαλψης και κατασκευαστές τροφίμων.

Διαβάστε επίσης: 12 brands που έχουν αναλάβει σημαντική εταιρική κοινωνική ευθύνη

Οι εταιρείες αυτές φαίνεται να βασίζονται σε προηγούμενες ενδείξεις σε σχέση με την επιτυχία των πρωτοβουλιών DEI. Για την καταπολέμηση της έλλειψης φυλετικής και εθνοτικής ποικιλομορφίας στους εταιρικούς χώρους εργασίας, η Deloitte και η Alliance for Board Diversity συνεργάστηκαν σε έρευνα με τίτλο “Missing Pieces Report: The Board Diversity Census of Women and Minorities on Fortune 500 Boards”. Σύμφωνα με την ανάλυση του 2020, 200 εταιρείες είχαν ποικιλομορφία μεγαλύτερη από 40%, έναν στόχο που έθεσε η συμμαχία το 2004. Όπως αναφέρει η Deloitte, το ποσοστό των εταιρειών με ποικιλόμορφα διοικητικά συμβούλια έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων.

Το 2021, κατατέθηκε πρόταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την ποικιλομορφία των διοικητικών συμβουλίων και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε αυτόν τον νέο κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες θα λειτουργούν με την προσέγγιση “συμμόρφωση ή εξήγηση”. Ο κανόνας αυτός συνιστούσε στις εταιρείες να έχουν δύο ποικιλόμορφα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή να εξηγούν γιατί δεν μπορούν να έχουν.

Πέρα από τις εντολές και τους ελέγχους, ένας άλλος τρόπος για την επίτευξη DEI είναι η σύνδεση της προόδου της DEI με την αμοιβή. Περίπου το 1/3 των εταιρειών του S&P 500 έχουν ενσωματώσει τις μετρήσεις DEI στα προγράμματα κινήτρων για τους εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις εκθέσεις του 2022. Αναφέρεται ότι το 28% των εταιρειών του S&P 500 συμπεριέλαβαν το DEI στον προγραμματισμό αμοιβών του προσωπικού.

Ένας από τους παράγοντες που ωθούν τις εταιρείες να υιοθετήσουν προγράμματα DEI είναι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να προστατεύσουν την επιχείρηση από μηνύσεις για διακρίσεις λόγω φυλής και φύλου. Το νομικό τμήμα μπορεί να επισημάνει τις υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις και πολιτικές που υιοθετούνται, ως απόδειξη ότι η εταιρεία είναι ενεργή στην πρόληψη των διακρίσεων. Επιπλέον, αυτές οι πολιτικές κατευνάζουν τις εσωτερικές ομάδες ακτιβιστών. Επίσης, οι πρωτοβουλίες DEI αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας μιας εταιρείας.

Το γεγονός ότι οι εταιρείες φαίνεται να συμφωνούν όλο και περισσότερο με την ισότητα και τη ενσωμάτωση είναι πολύ ελπιδοφόρο. Πολλές εταιρείες υιοθετούν πολιτικές DEI από την πίεση να συμμορφωθούν. Άλλες εταιρείες, ωστόσο, χρησιμοποιούν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη γιατί τις εκφράζουν πραγματικά. Οι εταιρείες δεν πρέπει να ακολουθούν την έννοια του DEI επειδή είναι υποχρεωμένες από τος ρυθμιστικές αρχές. Πρέπει να το κάνουν επειδή είναι το σωστό και το δίκαιο και θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι της αποστολής κάθε εταιρείας.

Με πληροφορίες από HR Dive
Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.