24 Ιούν 2024
READING

10 τάσεις ESG που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια

7 MIN READ

10 τάσεις ESG που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια

10 τάσεις ESG που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια

Ποιες είναι οι τάσεις που θα διαμορφώσουν τη στρατηγική ESG στο μέλλον;

Environmental, social and corporate governance: αυτές οι αξίες συνθέτουν τον όρο ESG που αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα. Καθώς, λοιπόν, οι εταιρείες και οι επενδυτές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, στο χώρο των ESG υπάρχουν πολλές αναδυόμενες τάσεις.

1. Αν οι επιχειρήσεις δεν δράσουν, μπορεί να υποστούν συνέπειες

Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυξανόμενη πίεση στις εταιρείες να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα Οι ηγέτες των εταιρειών που παραμελούν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες τους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στη φήμη τους. Η ανεπαρκής διακυβέρνηση ESG μπορεί να οδηγήσει σε “τιμωρία” από τις μελλοντικές γενιές, ενώ υπάρχουν ήδη περιπτώσεις όπου στελέχη έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν για πράξεις περιβαλλοντικής καταστροφής.

Για παράδειγμα, ο CEO της Rio Tinto, της μεγαλύτερης εταιρείας εξόρυξης στον κόσμο, και δύο ακόμη στελέχη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους λόγω των αντιδράσεων των μετόχων για την απόφαση της εταιρείας να ανατινάξει αρχαία βραχώδη καταφύγια στην Αυστραλία που εμπόδιζαν την κατασκευή ενός ορυχείου σιδηρομεταλλεύματος – οι σπηλιές ήταν ηλικίας 46.000 ετών. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, ενδέχεται να δούμε περισσότερα μαζικά κινήματα που θα καθιστούν τις εταιρείες και τους ηγέτες τους υπόλογους για τις πράξεις τους.

2. Θα υπάρξει εναρμόνιση της διακυβέρνησης και των προτύπων

Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να υπάρξει σύγκλιση της διακυβέρνησης και των προτύπων ESG, με βάση τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν το 2020. Αυτή η σύγκλιση είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντικό πεδίο εστίασης, με προσπάθειες για τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών υποβολής εκθέσεων για θέματα κλιματικής αλλαγής, όπως το πλαίσιο του TCFD.

Διαβάστε ακόμα: Τα μηνύματα βιωσιμότητας κάνουν τις τηλεοπτικές διαφημίσεις αξέχαστες

Το TCFD, δηλαδή Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Ομάδα Δράσης για τις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα), πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για τις εταιρείες ώστε να γνωστοποιούν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ως το πλέον κορυφαίο για τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με το κλίμα και πολλές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υιοθετήσει τις συστάσεις του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει επί του παρόντος διαβούλευση σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, η οποία είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις και σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Μια σημαντική εξέλιξη σε αυτή την τάση θα είναι η αποσαφήνιση των καταπιστευτικών καθηκόντων για τους διευθυντές και τους διαχειριστές.

Για τη διευκόλυνση αυτής της σύγκλισης, διάφοροι οργανισμοί εργάζονται προς την κατεύθυνση της θέσπισης παγκόσμιων προτύπων ESG και μετρικών αναφοράς. Για παράδειγμα, το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αναπτύσσει ένα παγκόσμιο πρότυπο ESG, ενώ το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ συνεργάζεται με τις “Big 4” λογιστικές εταιρείες (Deloitte, PwC, Ernst & Young και KPMG) για τη δημιουργία μετρήσεων και γνωστοποιήσεων αναφοράς ESG. Επιπλέον, η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς εργάζεται για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών του τομέα των κινητών αξιών.

3. Τα βιώσιμα προϊόντα θα γίνουν ο κανόνας

Τα βιώσιμα προϊόντα κερδίζουν ταχύτατα τη δημοτικότητά τους και αναμένεται να γίνουν η νέα κανονικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε τομείς όπως η fast fashion, η οποία θεωρείται όλο και περισσότερο ξεπερασμένη και “uncool”. Οι νεότερες γενιές, ειδικότερα, πρωτοστατούν στην υιοθέτηση βιώσιμων προϊόντων. Οι Millennials και οι Gen Z-ers έχουν έντονη επίγνωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της επείγουσας ανάγκης για δράση.

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον 21ο αιώνα εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό και αποκτούν αγοραστική δύναμη, οι οργανισμοί που δίνουν προτεραιότητα στα πρότυπα βιωσιμότητας θα είναι σε καλύτερη θέση για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αυτή την αναδυόμενη δημογραφική ομάδα. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και προσφέρουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα για να παραμείνουν επίκαιρες και ανταγωνιστικές.

4. Η απομακρυσμένη εργασία θα αυξηθεί

Η εργασία από το σπίτι θα γίνει κοινό χαρακτηριστικό πολλών επαγγελμάτων, καθώς αποτελεί μια ολοένα και πιο δημοφιλή τάση στη βιωσιμότητα. Έχει γίνει φανερό ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν είναι επωφελής μόνο για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων αλλά και για το περιβάλλον.

Μειώνει τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, καθώς κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα και χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια στα κτίρια γραφείων. Αυτό καθιστά τις λιγότερες μετακινήσεις τον ταχύτερο, ευκολότερο και πιο προσιτό τρόπο για τους ανθρώπους και τους εργοδότες να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα.

Στο μέλλον, μπορούμε να περιμένουμε περισσότερες καινοτομίες στην εξ αποστάσεως εργασία και τα υβριδικά πρότυπα εργασίας θα αντικαταστήσουν πιθανότατα την παλιομοδίτικη παράδοση των χιλιάδων ανθρώπων που μετακινούνται στα γραφεία στο κέντρο της πόλης την ίδια ώρα κάθε μέρα.

5. Η αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα βελτιωθεί

Η αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η πρακτική του μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρόκειται να γίνουν όλο και πιο διαδεδομένες, καθώς οι εταιρείες και οι οργανισμοί προσπαθούν να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές. Ενώ ορισμένοι το θεωρούν ως μια μορφή greenwashing, αναδύονται καλύτερες εναλλακτικές λύσεις, που επιτρέπουν πιο αξιόπιστα έργα αντιστάθμισης.

Στόχος είναι η υποστήριξη έργων που καθαρίζουν αποτελεσματικά ή αποτρέπουν την απελευθέρωση επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα. Καθώς η τάση προς τη βιωσιμότητα συνεχίζεται, ο συμψηφισμός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα εξελιχθεί σε μια κυρίαρχη λύση στους κύκλους ESG.

6. Από το “Net-Zero” στο “θετικό για το κλίμα”

Οι οργανισμοί που επιδιώκουν τη βιωσιμότητα χρησιμοποιούν αντισταθμίσεις άνθρακα για να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η εστίαση μετατοπίζεται τώρα προς την υπέρβαση του καθαρού μηδενός με την επίτευξη “θετικής κλιματικής κατάστασης”, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη σημαντική τάση ESG.

Ενώ το καθαρό μηδέν μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα, η θετικότητα του κλίματος στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου στο περιβάλλον με την απομάκρυνση περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα από ό,τι εκπέμπεται.

7. Οι οργανισμοί θα γνωστοποιούν τυχόν κλιματικούς κινδύνους για τους οποίους είναι υπεύθυνοι

Σύντομα, η υποχρεωτική δημοσιοποίηση των πρωτοβουλιών ESG και των κλιματικών κινδύνων θα καταστεί απαίτηση για τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί θα αντιμετωπίσουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις τιμές των μετοχών τους, την απόκτηση ταλέντων, την αφοσίωση των πελατών και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

8. Το greenwashing θα τιμωρείται

Ο όρος greenwashing ή “πράσινο ξέπλυμα” αναφέρεται στην τεχνική εξαπάτησης του καταναλωτή μέσω παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με το πώς τα προϊόντα μιας εταιρείας είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον, υγιεινά ή βιώσιμα, έχοντας ως απώτερο στόχο τη θετική προβολή της εταιρείας, με στόχο φυσικά την αύξηση των πωλήσεών της.

Το διαβόητο σκάνδαλο εκπομπών ρύπων της Volkswagen αποτελεί παράδειγμα τέτοιων ανέντιμων πρακτικών, όπου η εταιρεία επικαλέστηκε ψεύδη στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα εκπομπών diesel των αυτοκινήτων της. Οι εταιρείες θα πρέπει πλέον να αποφεύγουν να παραπλανούν τους πελάτες και τους επενδυτές τους, καθώς αυτοί είναι καλά ενημερωμένοι και τελικά θα αποκαλύψουν την αλήθεια.

9. Οι επενδύσεις ESG θα συνεχίσουν να αυξάνονται

Οι επενδύσεις ESG έχουν αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα κατά τη διάρκεια των ετών της πανδημίας και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις, οι επενδυτές και οι οργανισμοί αναγνωρίζουν τη σημασία των μη χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων πέραν των κερδών, ιδίως με τις τρέχουσες προοπτικές του παγκόσμιου κλίματος.

Μεγάλοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, όπως η αμερικανική πολυεθνική επενδυτική εταιρεία, BlackRock, έχουν θέσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των επενδυτικών στρατηγικών τους, δίνοντας σαφές παράδειγμα προς μίμηση σε άλλους.

Διαβάστε ακόμα: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ESG και ΕΚΕ;

10. Η ανανεώσιμη ενέργεια θα γίνει φθηνότερη

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, ήταν ιστορικά ακριβότερες από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η τάση αυτή αλλάζει καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται πιο αποδοτικές. Την τελευταία δεκαετία η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν γίνει φθηνότερες κατά 70% και 89% αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα ξεπεράσει εκείνη του άνθρακα.

Επιπλέον, η ηλιακή ενέργεια είναι πλέον φθηνότερη από τον άνθρακα. Οι οργανισμοί μπορούν να διερευνήσουν την έννοια της προμήθειας πράσινης ενέργειας και να καθορίσουν αν αυτή ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιωσιμότητάς τους.

Μια στρατηγική ESG είναι απαραίτητη για τις εταιρείες όλων των μεγεθών, καθώς μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των κινδύνων και στην προστασία της φήμης τους. Οι εταιρείες οφείλουν να καλύπτουν ορισμένα βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών στόχων για την Ε, ενός ισχυρού κοινωνικού συμβολαίου για την S και μιας ποικιλόμορφης διακυβέρνησης και ισχυρών διαδικασιών δεδομένων για την G.

Με πληροφορίες από CorporateGovernance Institute

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.