14 Ιούλ 2024
READING

Επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ για την Prodea και πράσινα κτίρια

3 MIN READ

Επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ για την Prodea και πράσινα κτίρια

Επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ για την Prodea και πράσινα κτίρια

Η ΑΕΕΠ εστιάζει σταθερά στα “πράσινα” κτίρια

Εμπλουτίζοντας διαρκώς το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο με σύγχρονα κτίρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, η Prodea Investments διαθέτει πλέον 384 εμπορικά ακίνητα αξίας 2,8 δισ. ευρώ. Ενώ σε περίπου 700 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα υπό ανάπτυξη και νέα projects της, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 480.000 τ.μ.

Βάσει όσων ανέφερε η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, κατά τη ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, το 69,5% των 700 εκατ. είναι συμφωνημένα, το 20,5% βρίσκεται σε διαπραγμάτευση το 10% είναι εγκεκριμένα, ενώ το 97% αφορά σε κτίρια με “πράσινη” πιστοποίηση. Μάλιστα η συνολική αξία των “πράσινων” πιστοποιημένων ακινήτων της Prodea μέχρι το τέλος του 2023 υπολογίζεται σε 500 εκατ. και περίπου 37% των γραφείων της θα είναι “πράσινα” με βάση την αξία τους.

Υψηλή η ζήτηση για “πράσινους” χώρους

Το υψηλό αυτό ποσοστό πιστοποιεί την απόφαση της εταιρείας να ανταποκριθεί στη ζήτηση για κτίρια που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενώ φέρουν σειρά πιστοποιήσεων για το ιδιαίτερα χαμηλό ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η σταθερή της στρατηγική στον τομέα αυτό, έχει οδηγήσει την Prodea Investments να είναι σήμερα ο μεγαλύτερος επενδυτής “πράσινων” κτιρίων στην Ελλάδα.

Η Prodea λαμβάνει πιο εμφατικά υπόψιν παραμέτρους που αποτελούν πυλώνες της ανάπτυξης της εταιρείας, όπως η επένδυση σε βιοκλιματικά κτίρια γραφείων που υιοθετούν τις αρχές ESG και λαμβάνοντας υπόψιν πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των χρηστών με σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που πληροί τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας.

Ανάμεσα στα projects ξεχωρίζουν τα Karela Office Park (Πιστοποίηση: LEED Gold, GAV: €112 εκατ.), eLement, Marousi (LEED Platinum, GAV: €37 εκατ.), The Wave, Syggrou Av. (LEED Gold, GAV: €20 εκατ.), Sofia Office Park (: BREEAM – Very Good, GAV: €91 εκατ.), Moxy, Omonoia Sq. (LEED Gold, GAV: €26 εκατ.), Kouros (LEED Gold, GAV: €45 εκατ.), NBG IT Center, Gerakas (LEED Gold, GAV: €83 εκατ.), Importex, Syggrou Av. (LEED Gold, GAV: €41 εκατ.) και SKG (LEED Gold, GAV: €43 εκατ., το Q4 2023).

Το επενδυτικό πλάνο των 700 εκατ. ευρώ

Παράλληλα η εταιρεία προωθεί το επενδυτικό της πλάνο, ύψους 700 εκατ. ευρώ, που ήδη έχει συμβασιοποιηθεί σε ποσοστό 70%.

Πρόκειται για projects στα οποία η Prodea είναι ή θα γίνει συμβατικά αποκλειστικός ιδιοκτήτης με την ολοκλήρωσή τους και αποτελούνται από: πλήρως ιδιόκτητα (37%), κοινοπραξίες όπου η Prodea θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα του αναπτυχθέντος ακινήτου (43%) -εξαιρουμένου του Project Πύργου Πειραιά όπου η Prodea είναι μέτοχος κατά 30% χωρίς συμβατική συμφωνία να αποκτήσει πλήρη κυριότητα με την ολοκλήρωση του έργου-, συμβατικά δεσμευτικές μελλοντικές εξαγορές εξελισσόμενων ακινήτων σε ανάπτυξη (20%).

Η Μεικτή Αξία Ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ (GAV), ενώ σε 2,8 δισ. ευρώ είναι η αξία ακινήτων υπό διαχείριση, με τη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια να φτάνει σε 1,4 εκατ. τ.μ. και η πληρότητα στο 93,8%. Τα ετησιοποιημένα μισθώματα ανέρχονται σε 160,1 εκατ. ευρώ και η μεικτή μισθωτική απόδοση σε 6,8%. Στα 108,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται το προσαρμοσμένο EBITDA, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας σε περίπου 72%, η NAV σε 1,5 δις ευρώ. Συμβατικές αναπροσαρμογές μισθωμάτων, βάσει του πληθωρισμού, αναμένεται να αποδώσουν επιπλέον 7,9 εκατ. στα ετησιοποιημένα μισθώματα το 2023.

Το χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ακινήτων αποτελείται από Γραφεία 48%, Καταστήματα / εμπορικοί χώροι 18%, Τραπεζικά Καταστήματα 16%, Ξενοδοχεία 10%, Logistics 3%, Λοιπά 5%. Υπάρχουν 327 ακίνητα στην Ελλάδα και 24 ακίνητα στην Κύπρο αξίας 2,286 δις ευρώ, στην Ιταλία 26 ακίνητα σε 16 πόλεις αξίας 415 εκατ. (περιλαμβάνει το οικόπεδο στην Pomezia, με αξία €51,5 εκατ.), ενώ σε Βουλγαρία και Ρουμανία 4 ακίνητα με συνολική αξία 107 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η Prodea συνεχίζει τις πωλήσεις μη στρατηγικών και μικρών ακινήτων υπολογίζοντας ότι ήδη οι πωλήσεις που έλαβαν χώρα τη διετία 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν με κέρδος 7,3% σε σχέση με την αγοραία αξία, ενώ επιπλέον 31 εκατ. ευρώ έχουν συμφωνηθεί και αναμένεται να λάβουν χώρα το 2023 με κέρδος 8,4% σε σχέση με τη Μεικτή Αξία Ακινήτων. Από τα κεφάλαια αυτά, ένα μέρος θα δοθεί για τη μείωση του δανεισμού της ΑΕΕΑΠ.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.