24 Ιούν 2024
READING

Ο όμιλος Viohalco ισχυρός σε όλα τα επίπεδα

6 MIN READ

Ο όμιλος Viohalco ισχυρός σε όλα τα επίπεδα

Ο όμιλος Viohalco ισχυρός σε όλα τα επίπεδα

Ο όμιλος εμφάνισε υψηλή λειτουργική κερδοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023

Η Viohalco, η εταιρεία που δημιουργηθηκε πριν από 86 χρόνια και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους επεξεργασίας μετάλλων με ισχυρή διεθνοποιημένη παρουσία, με σημαντικό αριθμό θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επέδειξε ανθεκτικότητα απέναντι στις αυξήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες και στις πληθωριστικές πιέσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος.

Η αυξημένη ζήτηση στους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, χάρη στην πρόοδο των υφιστάμενων ενεργειακών έργων και στην εξασφάλιση νέων, ήταν αυτή που οδήγησε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023 της Viohalco, η οποία παρουσίασε 3,4 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών, αφήνοντας πίσω τα ιστορικά αποτελέσματα της προηγούμενης διετίας – χωρίς ωστόσο αυτή η εξέλιξη να αποτελεί τροχοπέδη για τα επενδυτικά της σχέδια.

Ο όμιλος αποτελεί μία πλήρως διεθνοποιημένη οντότητα με παρουσία στις περισσότερες αλλά και στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Μάλιστα το 2013 έγινε και η μεταφορά της έδρας στο Βέλγιο, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω διεθνοποίησή της. Ο όμιλος λειτουργεί αυτήν τη στιγμή ως εταιρεία συμμετοχών με μονάδες παραγωγής εκτός από την Ελλάδα, σε χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Βόρεια Μακεδονία.

Η επιχείρηση έχει στους τομείς δραστηριότητάς της την επεξεργασία μετάλλων όπως χαλκού, αλουμινίου, χάλυβα, αλλά και σωλήνων χάλυβα, καλωδίων, καθώς και την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας της.

Πώς διαμορφώθηκαν τα μεγέθη

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,5% (πρώτο εξάμηνο 2022: 3,6 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα, καθώς και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων, εξισορροπήθηκε όμως από τις ισχυρές επιδόσεις των κλάδων καλωδίων και σωλήνων χάλυβα.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 269 εκατ. ευρώ έναντι 355 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022. Η κάμψη του κύκλου εργασιών και οι πληθωριστικές πιέσεις υπήρξαν οι κύριες αιτίες της μείωσης αυτής. Το ενοποιημένο EBITDA μειώθηκε στα 225 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 412 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ έναντι 293 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, έχοντας περαιτέρω επηρεαστεί από τα αυξημένα επιτόκια.

Η εικόνα του βιομηχανικού τομέα της Viohalco

Ο κλάδος αλουμινίου επέδειξε την ανθεκτικότητά του και την ισχυρή θέση του, καθώς προσαρμόστηκε αποτελεσματικά στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, παράλληλα με την σωστά ισορροπημένη εμπορική παρουσία του σε παγκόσμιες αγορές υψηλών προδιαγραφών.

Ο κλάδος χαλκού επέδειξε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως χάρη στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης της θυγατρικής Sofia Med. Πρόκειται για την εταιρεία, με έδρα στη Σόφια της Βουλγαρίας, που πούλησε η Χαλκόρ στην Ελβάλ -και οι δύο θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο- τον Ιούλιο του 2017.

Στον κλάδο καλωδίων, η αποτελεσματική εκτέλεση έργων υποβρύχιων καλωδίων υψηλών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ευνόησε την ανάπτυξη και βελτίωσε τις λειτουργικές επιδόσεις. Τα καλώδια ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, συμβάλλοντας σε αυξημένα περιθώρια κέρδους. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο μείγμα προϊόντων, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση έργων, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανάθεση συμβάσεων για αρκετά νέα έργα αύξησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου στο ποσό ρεκόρ του 1,85 δισ. ευρώ.

Μετά από δύο έτη σημαντικών αναταράξεων στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, το τέλος του 2022 σηματοδότησε την ανάκαμψη για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η οποία συνεχίζεται δυναμικά και το 2023 από την αρχή του έτους. Η αυξημένη κερδοφορία ήταν απόρροια του υψηλού ποσοστού αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και της ανάθεσης νέων σημαντικών έργων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια, βοήθησαν ώστε η Σωληνουργεία Κορίνθου να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση και να αυξήσει το μερίδιο της στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καταλαμβάνοντας ηγετική θέση στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως οι αγωγοί δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και μεταφοράς υδρογόνου. Ως επακόλουθο των παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ανήλθε σε 0,63 δισ. ευρώ.

Ο κλάδος χάλυβα διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στις αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε λόγω της ύφεσης στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα και της δυσμενούς δυναμικής του τομέα μηχανολογικών εφαρμογών, στοιχεία που αναμένεται να συνεχιστούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023. Οι πωλήσεις λαμαρινών με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αυξήθηκαν, κυρίως στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Οι όγκοι πωλήσεων των ειδικών χαλύβων και των προϊόντων μορφοσίδηρου διατηρήθηκαν, ενώ η ζήτηση για χάλυβα οπλισμού και χονδρόσυρμα στις αγορές της Ευρώπης και των Βαλκανίων επηρεάστηκε αρνητικά.

Ο ρόλος της Noval Property

Ο τομέας ακινήτων κατέγραψε επίσης θετικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα η θυγατρικη Noval Property φαίνεται ως προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος αναφορικά με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω δημόσιας προσφοράς.

Μετά το The Orbit στους Αμπελοκήπους και The Butterfly στο Χαλάνδρι, όπως και το River West, η Noval Property στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο που θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επένδυση στο πρώην ακινητο της Kodak στο Μαρούση, ένα ακίνητο που η Noval απέκτησε μαζί με την επενδυτική εταιρεία Brook Lane Capital. Τα δύο επενδυτικά σχήματα δημιούργησαν μία εταιρεία από κοινού με την ονομασία Grid Α.Ε. η οποία αναμένεται να φέρει προσεχώς στην επιφάνεια ένα ακόμα κτίριο γραφείων με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής πιστοποίησης και ξεχωριστό σχεδιασμό.

Όπως και η αστική ανάπλαση που δρομολογεί στην οδό Πειραιώς 252, πλησίον της Σχολής Καλών Τεχνών, των παλαιών εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου της Βιοχάλκο προς τη δημιουργία ενός σύνθετου πολιτιστικού, εμπορικού, επιχειρηματικού, οικιστικού και τουριστικού πόλου. Αλλά και το project μεικτής χρήσης για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών στο Μετς και η ολοκλήρωση εγκαταστάσεων logistics στη Μάνδρα προς παράδοση σε λίγους μήνες.

Τα επενδυτικά σχέδια

Οι εταιρείες της Viohalco συνέχισαν να επενδύουν στις δραστηριότητές τους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 163 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στον κλάδο αλουμινίου και περιελάμβανε το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, την υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Sofia Med στη Βουλγαρία, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την αντικατάσταση εξοπλισμού στα εργοστάσια του κλάδου χάλυβα.

Η ισχυρή παραγωγική βάση, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και το εκτεταμένο ανεκτέλεστο υφιστάμενων έργων και νέων αναθέσεων, είχαν σαν αποτέλεσμα μικρή μείωση εσόδων στο εξάμηνο στο 6,5%. Στο δεύτερο εξάμηνο δεν αναμένονται εντυπωσιακές διαφορές αφού εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν οι απαιτητικές συνθήκες του πρώτου εξαμήνου με τη μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα των κλάδων αλουμινίου και χάλυβα.

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.